Bir Binanın Yapım Aşamaları

Bir binanın yapım aşamaları başlıklı bu yazımda; baştan sona bir inşaatın yapım aşamalarını sırasıyla anlatacağım. Bazı aşamaları bu yazının içeris...
Bir Binanın Yapım Aşamaları, a'dan z'ye bir binanın inşa aşamaları


 Bir binanın yapım aşamaları başlıklı bu yazımda; baştan sona bir inşaatın yapım aşamalarını sırasıyla anlatacağım. Bazı aşamaları bu yazının içerisinde anlatırken bazı detaylı aşamalar içinse ilgili sayfalara yönlendireceğim. Bu yazı taslak halindedir ve geliştirilmeye devam etmektedir.

Bu yazıyı okumak yerine aşağıdaki bu videoyu izleyebilirsiniz.

Bu yazıyı okuduğunuzda; 

 • Baştan sona inşaat yapım aşamalarını, 
 • İnşaat nasıl yapılır sorusunun cevabını, 
 • Kalem kalem inşaat maliyetini 
 • Bir binanın yapım süresini öğrenmiş olacaksınız.
Ayrıca herhangi bir aşama ile ilgili kafanıza takılan soruları sayfanın en altında bulunan yorum bölümünden bana sorabilirsiniz.

Birinci Kısım: İnşaattan Önce (İ.Ö.)

1 - Arsanın incelenmesi, belediyeden imar durum bilgisinin öğrenilmesi

İnşaata başlamadan önce inşaatın yapılacağı arsanın iyi bir şekilde analiz edilmesi gerekir. İmar durum planı, emsaller, çevre teşekkülleri, taban alanı kat sayısı (TAKS), kat alanı kat sayısı (KAKS), maksimum yapı yüksekliği gibi bilgiler ilgili belediyeden temin edilmelidir. İmar durum belgesi (ÇAP) alınırsa çok iyi olur. Arsa ile ilgili yapılaşma izinleri belgeli bir şekilde elinizde bulunmuş olur.

Eğer henüz imar durum belgesi (ÇAP) alınmadıysa ve henüz alınamıyorsa, bu bilgiler yine de belediyeden yaklaşık olarak öğrenilebilir. Ancak bu aşamada mimarınızla birlikte belediyeden bu bilgileri öğrenmenizi tavsiye ederim. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmiş olursunuz.

Ayrıca bu aşamada yola terk, şuyu gibi engeller varsa bunları da öğrenmiş olursunuz.

2 - Avan projelerin hazırlanması

Mimarınız kendi çalıştığı harita firmasıyla veya sizin çalıştığınız harita firmasıyla irtibata geçip arsanın rölevesini ister. Röleveyi altlık olarak kullanır ve müteahhit firmanın taleplerine göre, belediyeden aldığı bilgiler doğrultusunda inşaatın ilk etüt projesini hazırlar. Bu aşamada inşaat mühendisi de teknik destek verir.

3 - Hesap kitap yapılması, kâr hedeflerinin belirlenmesi

Avan proje hazırlandıktan sonra müteahhit firma maliyet hesabını yapar, yaklaşık satış rakamlarını tespit eder. Bu aşamada inşaat maliyetini netleştirirken kalem kalem metraj çıkarmak oldukça faydalı olacaktır. Çünkü inşaatın kârını veya zararını belirleyen aşama tam olarak bu aşamadır.

Bu aşamada inşaat firması en az %40 kâr hedeflemelidir. Çünkü zaten altın veya dolar yatırımı ya da faiz geliri ülkemizde yıllık yüzde 20-25 bandına ulaşmıştır. Bu kadar iş güvenliği, iş kazası, ekonomik kriz, satış kaygısı riskine girip enflasyon oranı kadar para kazanmak mantıksız olacaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartları göz önünde bulundurursak inşaat firması en azından %40 kâr hedeflemelidir.

4 - Arsanın satın alınması veya noterde kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapılması

Müteahhit firma; kâr-zarar hesapları yaptıktan sonra söz konusu arsaya inşaat yapma kararı alırsa artık o arsada söz sahibi olma zamanı gelmiş demektir. Bunun için eğer arsa satılıksa satın alması gerekir. Eğer firma kat karşılığında inşaatı yapacaksa arsa sahipleri ile noterde kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalaması ve gerekli vekaletnameleri alması gerekir.

5 - Yıkım ruhsatı için başvuru yapılması

Eğer arsa üzerinde mevcut bir bina varsa müteahhit firma; yıkım ruhsatı için belediyeye başvurur. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bu yazıyı okuyun: Yıkım ruhsatı almak için gerekli evraklar nelerdir?

Eğer arsada mevcut bir bina yoksa direkt olarak bir sonraki aşamaya geçilir.

6 - Zemin etüdünün yapılması 

Arsada hali hazırda yıkılması gereken bir bina yoksa zemin etüdü yapılır. Eğer mevcutta bina varsa, binanın bahçelerinden de numune alınabilir. Yönetmeliklere uygun sayıda ve şekilde numune alınır ve numuneler laboratuvara gönderilir. Zemin etüdünde konsolidasyon deneyi yapılması gerekirse zemin etüt raporunun gelmesi zaman alacağından zemin etüdünün bir an önce yapılmasında yarar vardır.

7 - Mimari projenin hazırlanması

İnşaat firması kâr zarar hesaplarını yapıp, arsa üzerinde söz sahibi olduktan sonra (kat karşılığı veya satın alarak) mimari projeyi netleştirir. Mimari projenin netleştirilmesi aşamasında müteahhit firma mimarla sık sık toplantı yapar. Mimar da projesini hazırlarken sık sık statik proje müellifi inşaat mühendisi ile fikir alışverişi yapar. Mimari proje resmi inceleme için belediyeye verilir. Mimari proje resmi olarak onaylandıktan sonra mimar, yapı denetim havuzuna işi dahil eder ve söz konusu işin yapı denetim firması belli olur.

8 - Statik projenin hazırlanması

Zemin etüt raporunun ışığında mimari projeye uygun olarak statik proje hazırlanır. Zemin gerilmelerine göre ve zemin etüt raporuna göre zemin iyileştirmeye ihtiyaç olup olmayacağı netleştirilir. Mimari projenin onaylanmasının ardından statik proje, kalıp iskelesi ve iş iskelesi projesi resmi inceleme için belediyeye verilir. Zemin iyileştirmeye ihtiyaç duyulması halinde zemin iyileştirme projesi de hazırlanır ve belediyeye inceleme için teslim edilir. Bkz: Statik proje bedeli hesaplama programı

9 - Elektrik projesinin, makine projesinin, harita dosyasının vb. hazırlanması

Mimari projenin onaylanmasının ardından elektrik mühendisi elektrik projesini, makine mühendisi asansör avan projesini, tesisat projesini ve kalorifer projesini, harita mühendisi harita dosyasını hazırlar. Projeye göre gerekli ise diğer projeler de bu aşamada hazırlanır. (peyzaj, havalandırma, yangın vb.)

10 - Belediyeye yapı ruhsatı başvurusunun yapılması

Projelerin onaylanmasının akabinde müteahhit firma yapı ruhsatı almak için belediyeye başvuru yapar. Başvuru yaparken gerekli evraklardan bazıları şunlardır;

Sözleşme evrakları

 • Yapı denetim sözleşmesi
 • Şantiye şefi sözleşmesi
 • Müteahhit firma ile mal sahibi arasında yapılan sözleşme ve vekaletnameler

Projeler

 • Onaylı mimari proje
 • Onaylı statik proje ve iş iskelesi projesi
 • Onaylı sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı ve asansör projesi
 • Onaylı elektrik projesi
 • Onaylı harita dosyası
 • Onaylı zemin etüdü ve ihtiyaç varsa zemin iyileştirme projesi

Taahhütnameler

 • Şantiye şefi taahhütnamesi ve oda kayıt belgesi
 • Mimari proje müellifi taahhütnamesi
 • Statik proje müellifi taahhütnamesi
 • Mekanik proje müellifi taahhütnamesi
 • Elektrik proje müellifi taahhütnamesi
 • Harita projesi müellifi taahhütnamesi
 • Jeoloji mühendisi taahhütnamesi

Asıl Evraklar

Yapı ruhsatı almak için ödenmesi gereken tutarlar ve harçlar

 • Yapı denetim ücreti
 • Kanal kotu ve kanalizasyon teknik alt yapı harçları
 • Yeni bina inşaat harcı
 • Proje taslak harcı
 • Zemin açma izni harcı
 • İmar işleri yerinde inceleme ücreti
 • Otopark harcı
 • Kaldırım ve asfalt ücreti
Bu konuda daha detaylı bilgi almak için bu yazıyı okuyun: Yapı ruhsatı almak için gerekli evraklar nelerdir? 

11 - SGK iş yeri dosyasının açılması

Müteahhit firma yapı ruhsatı ile birlikte SGK'da iş yeri dosyasını açar.

İkinci Kısım: Mobilizasyon ve Yıkım

12 - Şantiye kurulumu ve son hazırlıklar

 • Şantiye çevresi; dışarıdan şantiye görülmeyecek şekilde ve dışarıdan birinin giremeyeceği şekilde bariyerlerle veya panellerle kapatılır. 
 • Şantiyenin büyüklüğüne göre ihtiyaç varsa konteyner vb. üniteler şantiye alanına kurulur.
 • Elektrik panosu kurulur, şantiye elektriği aboneliği ve şantiye suyu aboneliği alınır.

13 - Bina yıkımı

Arsada mevcut bir bina varsa yıkım ruhsatının alınmasının ardından müteahhit firma bu binayı elle veya makine ile yıkar. Makine ile yıkmak varken neden binayı elle yıkalım dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bazı durumlarda elle yıkım kaçınılmaz olabiliyor. Bu konuda daha detaylı bilgi için sizi buraya alalım: Elle bina yıkımı
elle bina yıkımı, elle nasıl bina yıkılır?
Makine ile bina yıkımı ise çok daha pratik ve ucuz. Bu konuda daha detaylı bilgi ve görsel içerik için sizi buraya alalım: Makine ile bina yıkımı

Üçüncü Kısım: Bir Binanın Yapım Aşamaları

14 - Zemin iyileştirme işleri

Zeminde oluşan gerilmelere göre (statik hesaptan) veya zemin etüt raporuna göre arsada zemin iyileştirme yapılması gerekiyorsa müteahhit temelin oturacağı alana zemin iyileştirme yapar. Hangi zemin iyileştirme yöntemi daha sağlıklı? Hangi zemin tiplerinde hangi tzemin iyileştirme yöntemi kullanılır? Bu konuda daha detaylı bilgi için sizi buraya alalım: Zemin iyileştirme yöntemleri

15 - Kazı (Hafriyat) çalışmaları

Zemin iyileştirme uygulaması tamamlandıktan sonra müteahhit hafriyat kotuna kadar kazı yapar. Peki hafriyat maliyeti nedir? Hafriyatın metreküp fiyatı kaç TL? Hafriyat, kazı, dolgu işleri ile ilgili detaylı bilgi için sizi buraya alalım: Hafriyat nedir?
hafriyat nedir? harfiyat detayları: kazı dolgu, tesviye işleri nasıl yapılır

16 - Grobeton dökülmesi

Hafriyat çalışmaları ile zemin tesviye edildikten sonra çalışma payları ile beraber temel alanına grobeton dökülür. Grobetonun yararı nedir? Grobetonla ilgili tüm detaylar için sizi buraya alalım: Grobeton nedir?

17 - Temel izolasyonu - P3000 imalatı

İlk kat grobeton döküldükten sonra izolasyon için yalıtım membranı serilir. Halk arasında bilinen adıyla P3000 imalatı, yönetmeliklerimize göre yüzeysel yalıtım uygulamasıdır. Eğer müteahhit firma yapısal yalıtım yöntemini seçmişse bu adımı ve bir sonraki adımı uygulamaz. Eğer yüzeysel yalıtım yöntemini seçmişse (ki genelde bu seçilir) iki kat 3mm kalınlığında membran uygulaması yapılır.

18 - Koruma betonu dökülmesi

Eğer müteahhit firma yüzeysel yalıtım yöntemini seçip temelde bohçalama yaptıysa bu yalıtımı koruyacak bir koruma betonu atar. Bu koruma betonunda kaba agrega bulunmamasına özen gösterilir. Zaman zaman brüt C20 betonu; koruma betonu olarak tercih edilir. İnce taneli agrega, membrana zarar vermez.

19 - Temel atılması - radye temel imalatı

Müteahhit firmanın kalıpçı ekibi kalıpları kurar, akslar belirlenir, demirci ekibi demiri döşer ve temel imalatı tamamlanır. Ardından da projesine uygun bir şekilde temel betonu dökülür. Peki radye temel kalınlığı ne olmalıdır? Radye temel, depreme karşı güvenli bir temel midir? Bu konudaki tüm detaylar için sizi buraya alalım: Radye temel nedir?

20 - Kat betonlarının atılması

Bu aşamada müteahhit firmanın kalıpçı ekibi kolon, kiriş ve döşeme kalıplarını kurar; demirci ekibi bu yapısal elemanların demirlerini bağlar. Elektrik taşeronu beton atılmadan önce projesine göre borularını yerleştirir. Baca boşluğu, tesisat boşluğu gibi önemli alanların etrafına kalıp kurulur. Ayrıntılı detaylar için aşağıdaki sayfaları ziyaret etmelisiniz.

21 - İş güvenliği ağlarının kurulması

Kaba inşaat zemin seviyesinden bir üste çıktığında müteahhit firma hemen iş güvenliği ağlarını kurar. İş güvenliği ağları bir inşaatın olmazsa olmazıdır. Yüksekten düşme nedenli can kayıplarını önler. Kurulum ve malzeme detayları için sizi buraya alalım: İş güvenliği ağları
iş güvenliği ağları, yaşam ağları, inşaatlar için iş güvenliği ağları

22 - Çatı yapılması

Betonarme imalatın tamamlanmasının ardından genel olarak önce mantolama işleri, ardından çatı işleri yapılsa da; imar planlarımızda çoğunlukla son kat teraslı çekme kat olduğu için; sadece teraslı katın (teras olduğu için iskele kurmaya gerek yok) mantolaması hızlıca yapılır ve çatı işlerinin önü açılmış olur. Bunu zaman kazandıran ufak bir tüyo olarak yazmış olayım.
Bu aşamada müteahhit firma çatıyı kurar, yağmur oluklarını takar, yalıtımlarını yapar ve kaplama işini tamamlar. Bu konuda detaylı bilgi için sizi kaba inşaat başlıklı yazıma alacağım: Kaba inşaat nedir?
çatı katının mantolaması yapılarak çatı işlerinin önü açılır
Yukarıdaki fotoğrafta da anlaşıldığı gibi, teras sayesinde sadece son katın mantolamasını yapabilirseniz çatı işleri için mantolamanın bitmesini beklemek zorunda kalmazsınız. Ancak tabi yapılaşmanız buna müsait değilse mantolamayı öne almanız daha doğru olur.

23 - Tuğla işleri

Tuğla işleri betonarme inşaat 2-3 kat ilerledikten sonra alt kattan başlar. Projede tuğla yerine gazbeton, bims, alçıpan, ytong vb bir ürün varsa tuğla yerine o ürün temin edilir. Tuğla metrajı, tuğla örülmesi işçiliği, maliyet hesabı ve örnek fotoğraflar için sizi buraya alalım: Tuğla örülmesi

inşaatta tuğla örülmesi, tuğla fiyatı kaç tl

24 - Birinci grup tesisat işlerinin yapılması

Bu aşamada elektrik tesisatı ve makine tesisatının alt yapı işleri tamamlanır. Kablolama, sortiler, sıhhi tesisatın hazırlanması bu aşamada gerçekleşir. Bu aşamayla ilgili tüm detaylar için sizi buraya alalım: Tesisat işleri nasıl yapılır?

25 - Kör kasaların takılması

Bu aşamada müteahhit firma pencerelere kör kasa takar.

26 - Sıva, alçı, saten alçı işleri

Tesisat işlerinin birinci grubu tamamlandıktan sonra müteahhit firma kara sıva, çelik sıva, alçı, saten alçı işlerini yaptırır. Çelik sıvanın kara sıvadan farkı nedir? Sıva işleriyle ilgili detaylı bilgi için sizi buraya alalım: Sıva nedir, nasıl yapılır?
Sıva, alçı, saten alçı işleri
Ayrıca genellikle alçı ekipleri bu işi yaptıkları için bu aşamada yazmakta yarar var. Alçıpan ışık bandı gibi işlemler saten alçıdan önce yapılır. Bu konuda detaylı bilgi için ise sizi buraya alalım: Alçıpan ışık bandı uygulama detayları

Alüminyum asma tavan uygulamaları ise sıva işlerinden sonra, şaptan önce yapılır.

27 - Mantolama yapılması

Mantolama işleri kör kasaların takılmasının hemen arkasından yapılabilir. Çünkü içerideki çalışmayla dışarıdaki çalışmanın birbirine engel olacak bir durumu bulunmamaktadır. Bu aşamada dış cephe önce sıvanır. Ardından mantolama köpükleri yapıştırılır. Fileli yalıtım sıvası çekilir ve mantolama işlemi tamamlanmış olur. 
Bu aşamada dış cephede süslemeler, kat silmeleri, söveler konulur. Detaylı bilgi ve uygulama fotoğrafları için sizi buraya alalım: Mantolama maliyeti kaç TL?

mantolama yapılması maliyeti kaç tl?

28 - Dış cephenin boyanması

Mantolama işleri tamamlandıktan sonra dış cephe boyanır ve iş iskelesi sökülür. Detaylı bilgi için: Dış cephede kat silmesi ve desen uygulamaları
söve ile dış cephe yapılması

29 - Yerden ısıtma borularının döşenmesi

Adım adım şap aşamasına yaklaşırken son aşama olarak yerden ısıtma boruları döşenir. Yerden ısıtma konusu oldukça teknik bir konu ve mutlaka dikkat edilmesi gereken birtakım ayrıntıları var. 
Tesisatın verimli bir şekilde çalışması için ne yapmanız gerekiyor? Yerden ısıtma konusunda detaylı bilgi için sizi buraya alalım: Yerden ısıtma maliyeti ve dikkat edilmesi gerekenler
Yerden ısıtma borularının döşenmesi

Birinci Kilometre Taşı: Şap Atılması

30 - Şap atılması

İnşaatın kilometre taşlarından biri olarak kabul edilen şap betonu atılır. Şap kotu konusunda asansör ve merdiven kotları büyük önem arz eder. 
Teknik bilgi ve detaylar için sizi buraya alalım: Şap atma maliyeti
şap atılması, şap dökülmesi, şap betonu

31 - İç cephenin boyanması

Şap atıldıktan sonra duvar ve tavan kaplaması işlemlerine geçilir. Seramik, boya, duvar kağıdı gibi işlemler şap atıldıktan sonra imal edilir. Hangi boya markası daha iyi? Hangi boya markası kaç metrekare alan kapatıyor? 
İç cephe boyama işlemi ile ilgili detaylı bilgi için sizi buraya alalım: İç cephe boyası, boya seçimi
iç cephenin boyanması

32 - Seramik kaplama yapılması

Şaptan sonra sırası gelen imalatlardan biri de seramik kaplama işidir. Kütahya Seramik mi Çanakkale Seramik mi? Seramik kaplama ile ilgili maliyet, metraj ve teknik bilgiler için sizi buraya alalım: Seramik kaplama maliyeti kaç TL?
seramik kaplama maliyeti kaç tl, seramik nasıl kaplanır
Seramik ile laminant kaplamayı hususi tek maddede yazmadım. Çünkü seramik kaplama işleri PVC pencereler takılmadan önce de yapılabilir. Seramikler, olası bir yağmurdan etkilenmezler. Ancak laminant kaplama yapmadan önce mutlaka pencerelerin takılması gerekir. Şiddetli bir yağmurda bütün laminantların zarar görmesini istemeyiz.

33 - Alüminyum Kompozit Cephe İşlerinin Tamamlanması

Bir önceki maddede yazdığım gibi, laminant kaplama yapmak için PVC pencerelerin takılması gerekiyor. Ancak PVC pencerelerin de alüminyum kompozit kaplamadan sonra takılması gerekiyor. Çünkü aksi halde iki dezavantaj ortaya çıkıyor. Bunlardan ilki; PVC pencereye kaynak sıçraması, ikincisi ise PVC pencerenin kayıtlarının alüminyumun arkasında kaybolması. Yani pencere pervazının 2-3 cm'lik bölümü alüminyum kompozitin arkasında kalıyor ve nahoş bir görüntü oluşuyor.

Alüminyum kompozit kaplama işlerini mantolamadan sonra başlatabilirsiniz. Alüminyum kompozit kaplamayla ilgili uygulama, metraj ve maliyet detayları için sizi buraya alalım: Alüminyum kompozit dış cephe kaplama işleri
alüminyum kompozit kaplama işleri nasıl yapılır?

34 - PVC Pencere İşleri

Alüminyum pencere sövesi işleri tamamlandıktan sonra PVC kasaları takılır. PVC pencere işlerinde birçok önemli detay bulunur. PVC markası seçiminde, PVC serisi seçiminde, cam seçiminde birtakım önemli ayrıntılar bulunur. Hangi PVC markasının yalıtım özelliği daha iyi? Camlarda hangisini seçmeliyim: Isıcam Sinerji mi yoksa Isıcam Konfor mu? PVC pencere işleriyle ilgili tüm ayrıntılar için sizi buraya alalım: PVC pencere işleri
PVC Pencere İşleri nasıl yapılır

İkinci Kilometre Taşı: Laminant Parkeler

35 - Laminant Parke İşleri

Pencereler de takıldıktan sonra sıra geldi laminant parkelerin kaplanmasına. Laminant parke, odalara sıcak bir hava katan dayanıklı bir üründür. Laminant parke modelinin odanızda nasıl duracağını, malzemeyi döşetmeden önce görmek istemez misiniz? Peki bununla ilgili mobil bir uygulama olduğunu söylesem... Hangi laminant parkenin odanızda daha şık duracağına karar veremiyorsanız, bu yazı tam size göre: Laminant parke işleri
laminant parke işleri nasılır yapılır, hangi aşamada laminant parke döşenir

36 - Mutfak Dolaplarının Montajı

Laminant parkelerin (genel anlamda döşeme kaplamalarının) tamamlanması, şantiye için ikinci kilometre taşı olarak kabul edilir. Neden? Çünkü laminant parkenin tamamlanmasının ardından; artık mutfak dolapları, kapı gibi elemanların montajı yapılabilir hale gelir.

Mutfak dolapları seçimi oldukça önemlidir. Bütçenize göre ve tasarımınıza göre; membran, high-gloss, lake, mdflam veya akrilik dolap yaptırabilirsiniz. Peki en mantıklısı hangisi? Lake mi yoksa membran mı? Peki ya en dayanıklısı hangisi? Mutfak dolaplarıyla ilgili bütün ayrıntılar için sizi böyle alalım: Mutfak dolabı seçimi
mutfak dolaplarının montajı ne zaman yapılır, mutfak dolabında hangi malzeme en kalitelidir

37 - Kapıların Montajı

Geldik kapıların montajına. Siz de hissediyor musunuz bilmiyorum ama sona doğru yaklaşıyoruz adım adım.

Kapılar bir evin dekorunda oldukça önemli bir yer tutar. Özellikle küçük hacimlerde açık renk kapıların seçilmesi, büyük hacimlerde ise koyu renklerin seçilmesi sık tercih edilen bir durum. Peki projeniz için en mantıklı kapı hangisi? Lake kapı mı? PVC membran kapı mı? Yoksa kompozit kapı mı? Peki çelik kapı seçimi nasıl yapılmalı? Çelik kapının özellikleri nasıl olmalı? Gelin bu kapıları ayrıntılarıyla inceleyelim: Kapı seçimi
Lake mi? PVC membran kapı mı? Yoksa kompozit kapı mı? Gelin bu kapıları ayrıntılarıyla inceleyelim ve projeniz için en doğru kapıyı seçmenizde yardımcı olalım.

38 - Mermer Kaplama

"Artık herkes asansör kullanıyor, merdiven basamaklarını seramik kaplayalım" diyenlerden misiniz? Gelin sizi vazgeçirelim. Çünkü mermer kaplama, binanın ortak kullanım alanlarının olmazsa olmazıdır. Mermer fiyatları, mermer işçiliği fiyatları, uygulama fotoğrafları gibi tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz: Mermer kaplama maliyeti
mermer kaplama maliyeti

39 - Montaj işleri

Merdiven korkuluğu, duvar kağıdı kaplamaları, kombi dolapları gibi tüm montaj işlerinin ayrıntılarını buradan okuyabilirsiniz: Montaj işleri
kombi dolabı, duvar kağıdı, merdiven korkuluğu gibi montaj işleri nasıl yapılır?

40 - İskan alınması

İskan nedir, iskan nasıl alınır, gerekli evraklar nelerdir ve kısmi iskan nedir gibi tüm soruların cevaplarını bu yazıda bulabilirsiniz: İskan nedir?


[YAZI İÇERİSİNDE GÜNCELLEMELER YAPILMAKTADIR...]
Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

49 yorum

 1. 16 Şubat, 2021 17:37
  Merhaba - bu yaziniz cok yararli oldu. Toplam iki katli, yaklasik 200 mt2 bir mustakil ev icin bu yazdiginiz butun insaat sureci (temel atilmayla baslayarak), ne kadar zaman surer hersey yolunda giderse?
  1. 16 Şubat, 2021 23:26
   Merhaba, yorumunuz için teşekkür ederim. Yazıyı sürekli olarak güncellemeye devam ediyorum. İnşaat süresi olarak şunu söyleyebilirim; malzeme tedariğini veya taşeron ekibini bekleyerek vakit kaybetmezseniz, iyi bir planlama ile 4-6 ay arasında bitirebilirsiniz. Ama villa tarzında özel imalatların bulunduğu bir yer yapacaksanız bu süre uzar.
  2. 29 Nisan, 2024 22:41
   Merhaba ben 200m2 toplam alan, 2 katlı villa yaptım, 5 ay dolmak üzere iken kapıyı kilitledim. Yani usta beklemezseniz 4 ayda da biter, çünkü ben 10 günde bayram tatili bekledim.
 2. 24 Mart, 2021 03:04
  merhaba emirhan abi ben iç mimarlık 3. sınıf öğrencisiyim ve bu yazdıkların o kadar şey kattı ki eline emeğine sağlık teşekkür ederim.
  1. 24 Mart, 2021 15:05
   Değerli yorumun için çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum.
 3. 26 Mart, 2021 08:43
  Binanın ismini ve konumunu öğrenebilir miyim, ödevimde kaynak belirterek kullanmak için?
  1. 26 Mart, 2021 11:36
   Merhaba, binanın adı resmiyette Royal Plaza olarak geçiyor. Konum olarak Kütahya / Merkez yazabilirsiniz. İyi çalışmalar.
  2. 11 Temmuz, 2022 11:43
   Bayram ekin inşat
 4. 30 Ağustos, 2021 18:46
  Otopark harcını eklemişssiniz listeye ama otopark kısmı için herhangi bir şey dememişsiniz üst katlardan farklı olarak otopark nasıl olmalı?
  1. 03 Eylül, 2021 22:12
   Merhaba, bana çok güzel bir fikir verdiniz. Bununla ilgili güzel bir yazı hazırlamaya karar verdim.

   Sevgiler...
 5. 03 Eylül, 2021 21:59
  Merhabalar yazınız çok yararlı oldu ancak ben inşaat mühendisliği öğrencisiyim yazınızın tamsmını okudum nerdeyse ve neredeyse hiç inşaat mühendisinin yapması gerekenlerden bahsettiğinizi göremedim hep müteahhiti gördüm nedeni nedir
  1. 03 Eylül, 2021 22:10
   Merhaba, değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim. Bu yazı dizisinde anlattığım hemen hemen her şey, inşaat mühendisinin denetiminde, kontrolünde yürümesi gereken işler. Çünkü bir projenin a'dan z'sinde inşaat mühendisinin dokunuşları oluyor.

   Yani inşaat mühendisliğinden başarıyla mezun olduğunuzda -ki çok başarılı bir inşaat mühendisi olacağınızdan şüphem yok, şimdiden bu yazı dizisini okumanız bile bunu gösteriyor bana kalırsa- malzemelerin satın alınmasından, ustalarla olan diyaloglara, resmi kurumlarla olan prosedürlerin ve krizlerin çözülmesine kadar her şey sizin sayenizde olacak.

   Bunu şöyle düşünmeyin. Büyük bir firmada, projede sadece kaba işlerden sorumlu bir şef olursanız, o zaman buradaki çoğu bilgiyi kullanmamış olacaksınız, bu doğru. Ancak daha butik projelerde tüm aşamalarda beklentiler hep sizin çözümleriniz üzerine olacak.

   İnşaat mühendisleri, sadece statik hesap ve kaba inşaat üzerine çalışırken kendini hayal etmemelidir. Çünkü bundan daha fazlasıdır :)

   Yine de mühendisliğe dair kafanıza takılan her şeyde iletişim bölümünden bana ulaşabileceğinizi unutmayın.

   Sevgiler...
  2. 12 Eylül, 2023 19:12
   çok düzgün ve öğretici bir cevap olmuş, aslında bu videoların tamamı yeni mezun olacaklara staj niteliğinde, bizim gibiler (sade vatandaş) içinde bazı yaptıracağımız işlerin ne gibi püf noktalarına dikkat etmemiz gerektiği konusunda da eğitici. Teşekkürler.
 6. 03 Kasım, 2021 20:28
  Girişimciyim biriyim inşaat sektörüne atılmak istiyorum ve bu konu hakkında donanimli olmak için çaba sarf ediyorum yazınızda katkılarınız için teşekkür ediyorum
  1. 30 Kasım, 2021 01:49
   Merhaba, yorumunuz gözümden kaçmış olmalı. Yeni gördüm. Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum.
 7. 05 Ocak, 2022 16:03
  İnşaat sektöründe çalışan bir Makine Mühendisiyim . Gerçekten ciddi emek verilmiş çok güzel bilgiler içeren bir yazı dizisi olmuş tebrik ederim Emirhan Bey. Teşekkür ederim.
  1. 07 Ocak, 2022 02:06
   Merhaba, değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
 8. 18 Ocak, 2022 15:00
  Sitenizdeki yazılarınızı çok beğendim. Gayet bilgilendirici, açıklayıcı ve anlaşılır. Faydalandığım bilgiler oldu. Çok Teşekkürler.
  1. 18 Ocak, 2022 21:58
   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
 9. 21 Ocak, 2022 13:21
  Merhaba çok güzel bir yol haritası oluşturmuşsunuz. Ellerinize sağlık. Bende inşaat mühendisiyim ve ünv. hocasıyım güncel bilgilere erişmek için yazınızdan faydalanıyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.
  1. 23 Ocak, 2022 17:05
   Merhaba hocam, yorumunuz beni çok mutlu etti. İyi çalışmalar dilerim.
 10. 26 Şubat, 2022 17:10
  576 metre yerim var kaks.0.50 Z+3 imarı çift daire yapılırmı nekadar daire olur şimdiden teşekkürler
 11. 17 Mart, 2022 12:48
  çok faydalı bir teknik yazı olmuş emeğinize sağlık. en büyük cimri bildiğini saklayandır. insanlara bilhassa inşaat mühendisi ve adaylarına faydalı yazınız için teşekkürler...
  1. 29 Nisan, 2022 21:10
   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
 12. 26 Mayıs, 2022 00:53
  Merhaba yazınızı not olarak tutuyorum gayet güzel anlatmışsınız fakat, çevre düzenleme, otopark, doğalgaz, elektrik tesisatı(pano, elektrik odası vs.) gibi şeyleri yazmamışsınız... Güzel bir site ve güzel anlatım olmuş emeğenize sağlık
  1. 12 Temmuz, 2022 15:42
   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim. O konuları da içeriğe ekleyeceğim.
 13. 30 Mayıs, 2022 23:02
  Bu yazıyı hazırlayarak öyle güzel bir şey yapmışsınız ki, bu site bu yazı sizin çınar ağacınız olmuş. Seneler geçse bile birşeyler öğrenmek isteyen herkes soluğu burada alacaktır. Elinize emeğinize sağlık.
  1. 12 Temmuz, 2022 15:42
   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
 14. 15 Haziran, 2022 02:42
  160 dairelik bir site icin tedarik problemi ve bekleme olmadan laminant parke ve devamindaki iscilikler sizce ne kadar zaman alir? tesekkurler
  1. 12 Temmuz, 2022 15:59
   Kaç ekip çalıştığına göre, ekiplerin hızına göre ve imalat kalitesine göre değişir. Bunu en iyi kim hesaplar? Bahsettiğiniz projenin şantiye şefi. Lütfen bu soruyu ona yöneltin.
 15. 23 Eylül, 2022 14:13
  Emirhan hocam elinize, emeğinize, araştırmanıza sağlık. Gayet bilgilendirici bir yazı olmuş. Bilgi paylaşınca güzel :)
 16. 25 Eylül, 2022 20:42
  Elinize sağlık yazı için. müteahhit şahıs olursa vergi iadesine gidilebilir mi yoksa sadece müteahhit şirket olursa mı vergi iadesine gidilebilir?
 17. 17 Kasım, 2022 23:40
  Merhabalar gerçekten tebrik ediyorum Allah işinizi rast getirsin ilgi,merak ve heyecanla takip ettim
  1. 13 Ocak, 2023 12:41
   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim 🙏
 18. 27 Kasım, 2022 19:03
  Emeğinize sağlık hocam.200 metrekare dubleks ev inşa ediyorum.tuğlalar örüldü su ve elektrik tesisatı çekildi.sıvaya geçilecek .doğalgaz başvurusu yapacam ama kararsızm biraz.dogalgaz dıs tesisatını dış yalitimdan önce mi yoksa sıva biter bitmez mi yapmalıyım
 19. 14 Aralık, 2022 11:10
  Öncelikle yazınız için çok teşekkür ederim.
  Benim sormak istediğim soru şu
  Bu proje ya da uygulama İçişleri Bakanlığı'na gitmiyor mu onay için. Yani sadece belediye ile bu iş bitiyor mu? Tekrar teşekkürler.
  1. 14 Aralık, 2022 11:14
   Yani yapım öncesi aşamalardan da bahsedebilir misiniz?
  2. 13 Ocak, 2023 12:40
   Merhaba, ilgili kurum kimse proje oradan onay alır. Şehir içindeki özel konut projeleri sadece belediyeden ve bazen de meslek odalarından onay alır.
 20. 13 Ocak, 2023 12:37
  Zamanınızı ayırıp, büyük bir emekle bizlere bu yazı dizisini ulaştırdığınız için çok teşekkür ederim Emirhan Bey. Bir çok öğrencinin uygulama noktasında sürecin nasıl ilerlediğini açık bir dil ile anlatmışsınız. Sitenizi favorilerim arasına ekledim. Başarılarınızın devamını diliyorum..
  1. 13 Ocak, 2023 12:39
   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim, yorumunuzu okuduğumda çok mutlu oldum 🙏
 21. 21 Şubat, 2023 17:06
  Depremlerden sonra aklımda bazı sorular oluştu. Bir binada birden fazla mühendis, mimar, firma olabilir mi? Bir yapının belgelerine isteyen herkes ulaşabilir mi (proje dosyaları, yapı denetim raporu, sorumlu kişiler vs.); hangilerine ulaşabilir? İyi günler
  1. 08 Mart, 2023 17:35
   Merhaba, resmi olarak şantiye şefi bir adet olabilse de birden fazla teknik personel çalışabilir tabi ki. Yapının belgelerine mülk sahipleri ulaşabilir.
 22. 05 Mart, 2023 10:43
  Teşekkür ederim faydalı bilgiler ve emeğiniz için.
  1. 08 Mart, 2023 17:35
   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
 23. 12 Mart, 2023 21:49
  Emirhan Bey hem youtube kanalınızdaki hem sitenizdeki bilgiler paylaşımlar çok değerli emeğinize sağlık ,karşılığını kat kat almanız dileğiyle..
  Size birşey sormak istiyorum, Bursa’da 800 m2 %35/60 imarlı bir alanda 4 bagımsız bölümlü villa yapımına başlamak istiyoruz.Yakın konumda bulduğumuz mimarlık ofisi ile görüştüm.Fiyat teklifi gönderdi ancak karakalemde olsa buradan ne çıkar bir çalışma yapın gerekirse bir ön ödeme yapalım dediğimizde sözleşmede belirtildiği gibi %50 peşin sonrasında çalışma yapılır cevabını aldık.
  Sormak istediğim mimarlık ofisleri yeni müşterileriyle çalışmaya başlamadan önce nasıl bir yol izliyor ,belirtilen şekliyle normal midir?
  1. 26 Mart, 2023 05:32
   Merhaba, %50 çok olmuş. Bir başlangıç tutarı alınması normaldir ancak belki de o mimari projeyi beğnemeyceksiniz. Bu nedenle bir inşaat mühendisiyle anlaşın. Size, çalıştığı birkaç mimardan etüt istesin. Size üç-dört seçenek sunsun. Beğendiğiniz mimar üzerinden anlaşmanızı sürdürürsünüz.
 24. 20 Eylül, 2023 20:18
  Merhaba bu yazdıklarınız yapı ressamlığı staj dosyası ile ilgili olurmu