Noterde Kat Karşılığı Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

Tarafların noter huzurunda attığı imzalarla anlaşma şartları resmiyet kazanmış olurken aynı zamanda her iki taraf için de bağlayıcı nitelik taşımış oluyor. Peki noterde kat karşılığı sözleşme imzalamak için gerekli evraklar neler? Arsa payı karşılığı satış sözleşmesi örneği nasıldır?
Noterde Kat Karşılığı Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar
Noterde yapılmayan kat karşılığı sözleşmelerinin bağlayıcı olmadığını artık herkes biliyor. Bu nedenle de artık bütün kat karşılığı sözleşmeler; noterde kat karşılığı sözleşme olarak yapılıyor. Tarafların noter huzurunda attığı imzalarla anlaşma şartları resmiyet kazanmış olurken aynı zamanda her iki taraf için de bağlayıcı nitelik taşımış oluyor. Peki noterde kat karşılığı sözleşme imzalamak için gerekli evraklar neler? Arsa payı karşılığı satış sözleşmesi örneği nasıldır?

Noterde Kat Karşılığı Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Noterde kat karşılığı sözleşme imzalayacaksanız, notere gitmeden önce hazırlamanız gereken birtakım evrakları eksiksiz bir şekilde toplamanız gerekecek. Aksi halde son dakikada çıkacak problemler, hem müteahhit açısından hem de arsa sahibi açısından oldukça can sıkıcı olabilir. Çünkü bilirsiniz; noter işlemi, günlük rutini durduran, kimi zaman tüm gününüzü notere ayırmanızı gerekli kılan bir işlemdir.
Bu yazımda ise, hem arsa payı karşılığı (kat karşılığı) inşaat sözleşmesi için, hem de arsa sahibinden alınacak vekaletname için hazırlanması gereken tüm evrakları listeleyeceğim:

Vesikalık Fotoğraf - Noterde Kat Karşılığı Sözleşme İçin Gerekli Evraklar

Hem kat karşılığı sözleşmede hem de vekaletnamede kullanılmak üzere, her arsa sahibinden (veya kat maliğinden) son 6 ayda çekilmiş toplam 4 adet vesikalık fotoğrafa ihtiyaç vardır. Müteahhit firma yetkilisinin ise (limited şirket için) 2 adet vesikalık fotoğraf hazırlaması yeterlidir.

Emlak Beyan Değerleri - Noterde Kat Karşılığı Sözleşme İçin Gerekli Evraklar

Kat maliklerinin, ilgili belediyeden alınacak emlak beyan değerlerini alması şarttır. Tabi bunu alabilmeleri için mevcut borçlarını tamamen ödemeleri gerekir. Henüz ödenmemiş emlak vergisi, çöp vergisi vb. belediye borçları ile, ödenmemiş su faturaları vb. borçlar tamamen ödendikten sonra bu belge alınabilir.

+65 Yaş Üzeri İçin Sağlık Raporu - Noterde Kat Karşılığı Sözleşme İçin Gerekli Evraklar

65 yaşın üzerindeki arsa sahipleri (veya kat malikleri) için psikiyatri servisinden alınan "olumlu" raporu noterde yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri için isteniyor. Esasen bu kural uygulamadan kaldırılmıştı. Ancak noterler, kendilerini garantiye almak için bu belgeyi hala istemekteler. Bu raporu almak için, imzaların atılacağı günün sabahında noterden ilgili hastaneye üst yazı yazdırılır. Bu üst yazı ile hastaneye gidilir ve sağlık raporu alınır. (Yine de kişinin yaşı 67-68 civarlarında ise, noter ile görüştürmeniz halinde noter; insiyatif kullanabilir ve "sağlık raporu almanıza gerek yok" diyebilir.)

İmza Sirküsü - Noterde Kat Karşılığı Sözleşme İçin Gerekli Evraklar

Müteahhit firma için imza sirküsünün aslı notere verilmelidir. Müteahhit firmanın sık sık işlem yaptığı bir noter ise, zaten şirket evrakları noterde mevcuttur.
Noterde Kat Karşılığı Sözleşmesi İçin Gerekli Evraklar

Sözleşme Metni ve Vekaletname Metni - Noterde Kat Karşılığı Sözleşme İçin Gerekli Evraklar

Arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan anlaşmanın şartlarını açık açık belli eden bir sözleşme metni ile, müteahhit firmanın ihtiyacı olan vekaletname başlıklarının bulunduğu metinler, önceden hazırlanıp notere teslim edilmelidir.

Kimlikler - Noterde Kat Karşılığı Sözleşme İçin Gerekli Evraklar

Sözleşme metni, vekaletname metni ile birlikte kimliklerin fotokopisi de notere teslim edilmelidir. Çünkü bu evrakları, sözleşme gününden önce teslim etmelisiniz. Ancak imza gününde, herkesin kimliklerin aslı tabi ki gerekli olacak.

Bir miktar para - Noterde Kat Karşılığı Sözleşme İçin Gerekli Evraklar

Tabi ki bir de imzalar için yanınızda para getirmelisiniz. İmza sayısıyla ve içeriğe göre değişen noter ücretinin ne kadar tutacağını yaklaşık olarak notere sorarak öğrenebilirsiniz. Eğer binanın riskli yapı kararı kesinleştiyse, noter harçlarından muaf olmak için ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden muafiyet yazısını da notere ulaştırmak zorundasınız. Bu sayede birtakım harçlardan muaf olabilirsiniz. Yine de bu muafiyetin sadece sözleşmeyi kapsadığını unutmamalısınız. Vekaletname alırken herhangi bir muafiyetten yararlanmanız söz konusu değil.

Kat Karşılığı Sözleşme yapılan yer riskli tespiti yapılmış bir bina ise şu ilave evraklar gerekli!

Eğer kat karşılığı sözleşme yapılan yer riskli kararı çıkmış bir bina ise, bu durumda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden alınan tüm harçlardan muaf olduğuna dair belge de noter sözleşmesi evraklarının arasına konulmalıdır. Bu sayede noterdeki tüm harçlardan muaf olunabilir.

 Örnek Kat Karşılığı (Arsa Payı Karşılığı) İnşaat Sözleşmesi Metni

SATIŞ VAADİ ve ARSA PAYI  KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ 

İŞBU ESER SÖZLEŞMESİDİR
TARAFLAR :

____KAT MALİKLERİ ;
........................................
.......................................

___MÜTEAHHİT FİRMA :
................................... KÜTAHYA İNŞAAT TURİZM TİC.LTD.ŞTİ
ADRESİ:............................................
...........................................................                                                                                               

___TEBLİĞ ADRESLERi
Yukarıda yazılı adresleri kabul ve taahhüt ederler.
Sözleşme Konusu;
6306 SAYILI KANUN VE YÖNETMELİKLERİ GEREĞİ YAPILAN SÖZLEŞMEDİR.
...... ili .......... ilçesi ...................  Mahallesi .................Pafta ............ada .............. parsel'de kayıtlı mevcut bulunan ...............................Apt. 3 katlı ve 6 daireli binanın yıkılıp yerine; Bodrum+Zemin+5 katlı binanın belirtilen teknik şartlarla ve belirtilen sürede ............................. İnş.Taah.Tic.Ltd.Şti tarafından yapımıdır.

SATIŞ VAADİ:

Arsa malikleri temin ettiği arsada Müteahhit eliyle bir yapı imal edecektir. Müteahhit imal edeceği yapının tüm giderlerini karşıladıktan sonra 6 bağımsız bölümü de bedelsiz olarak arsa maliklerine verecektir. Buna mukabil arsa malikleri imal edilecek yapıda Müteahhit de kalan tüm bağımsız bölümlerin yapı projesi üzerinden hesaplanmış arsa paylarını bedelsiz olarak Müteahhide terk edecektir Müteahhit firma ......................... İNŞAAT TURİZM TİC.LTD.ŞTİ  iş bu maliklerce imzalanan sözleşmeyi noterde satış vaadi  sözleşmesi olarak düzenlemeye ve tapu kütüğüne satış vaadi şerh koymaya yetkilidir.

YAPIM SÜRESİ

Proje ve inşaat ruhsatı alınınca inşaata başlanılacaktır, İnşaat tamamlanma süresi inşaat ruhsatı alındıktan itibaren 20 aydır.  (mücbir sebepler, belediyeden kaynaklanan gecikmeler, doğal afetler, deprem, savaş durumu, dava süreçleri vb... sebepler bu süreye dahil değildir.). İnşaatın tamamlanması; binadaki son imalatlar olan laminant parke, oda kapısı, prizler, su armatürleri ve vitrifiyelerin tamamının bitimiyle inşaat tamamlanmış  sayılacaktır. İskan aşamasında beklenilen süre bu süreye dâhil değildir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM:

Noterde sözleşme imzalandıktan sonra müteahhit firma kat maliklerinin Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında kira yardımından faydalanabilmeleri için hemen işlemlere başlayacaktır. Kat malikleri bu proje kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istemiş olduğu evrakları müteahhit firmaya getireceklerdir. Bu evrakların tamamlanma süresinin uzaması bu proje kapsamında kat maliklerinin kira yardımı almaları hususunda zaman kaybına yol açacaktır. Bu proje kapsamında işlerin takibini müteahhit firma yapacaktır ve kat maliklerinden hiçbir ücret talep etmeyecektir. Kat maliklerinin kira yardımından faydalanabilmesi için gerekli koşulları sağlaması ve evrakları temini gereklidir. Müteahhit yapı ruhsatı alıp inşaata başladığında ; malikler gerekli evrakları zamanında eksiksiz tamamladığı halde kira yardımı alamayanlara  inşaat tamamlanıncaya kadar her ay  750 TL kira yardımı başlatacaktır.  Binada kendisi oturan kat maliklerinin şehir içi ev taşınma giderleri olarak 1000 TL müteahhit firma tarafından karşılanacaktır. Müteahhitten kaynaklanan gecikmelerden dolayı; devletten kira alma süresi tamamlanırsa müteahhit bina tamamlanıncaya kadar kira öder.

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞIMI:

 • Yapılacak olan binanın Zemin Katındaki işyerleri asma katlı olarak  yapılacaktır ve  iki işyeri de Müteahhit firmaya ait olacaktır. Diğer katlarda ise her katta 2 adet mesken daire olarak yapılacaktır. 
 • Mal sahiplerine ; mevcuttaki katlarından bir üst katta olmak üzere yeri ve cephesi değişmemek kaydıyla her daire ön ve arka cepheye bakacak şekilde birer daire verilecektir.
 • Belediyenin vermiş olduğu imar çapındaki alanın tamamı kullanılacaktır . Taslak projede belirtilen alanlar tahmini değerlerdir.
 • Yapılacak olan binanın bodrum katında kanuni zorunluluk gerekli olduğu takdirde sığınak yapılacaktır.
 • Zorunlu sığınak haricinde bodrumda geriye kalan  tüm alan müteahhide aittir. Müteahhit bunları işyerlerine bağlayabilecektir.Zorunlu sığınak alanı kat maliklerinin kullanımına uygun hale getırılecektır.
 • Zemin katta da ön ve arka bahçenin tamamının kullanım hakkı zemin kattaki işyerlerine aittir. İşyerleri ön ve arka bahçelerin üstünü ve önünü kapatarak da kullanabilir. İşyerlerinin arka cepheden çatıya kadar baca yapma hakkı vardır.Her türlü işyeri açmaya hakkı vardır. Muvafakat istenmesi durumunda kat malikleri muvafakat vereceklerini kabul ve taahhüt eder.

Yapının paylaşımı ve cephe görünümü ekte verilmektedir.
Zemin kat  ( 15 ) ve  ( 16 )     nolu  asma katlı dükkan işyeri;
1. Kat          (  1  ) ve  (  2  )     nolu daireler mesken              ;
2. Kat          (  3  ) ve (  4  )      nolu daireler mesken              ;
3. Kat          (  5  ) ve (  6  )      nolu  daireler mesken             ;
4. Kat         (  7  ) ve  (  8  )      nolu daireler mesken              ;   
5. Kat         (  9  ) ve  ( 10 )      nolu  daireler mesken            ; 
(Etüd projedeki merdivenin yönüne göre soldan başlatılarak numaralandırılmıştır. Merdiven yönü uygulama projesinde değisirse numaralar değişecektir. )

 • Tüm meskenler işyeri ofis  olarak kullanılabilecektir.Bunun için kat malikleri muvafakat vermeyi kabul ve taahhüt eder. (Avukat,diş hekimi, doktor, muhasebe, mühendis, müteahhit,kuaför, güzellik merkezi,diyetisyen vb ofis tarzında kullanılan işyerleri açılabilir. Belirtilen işyerleri dışındaki  KMK 24. Maddede diğer belirtilen işyerleri katlardaki meskenlerde açılamaz.)
 • Sözleşmede belirtilmeyen veya aksine durumlarda 21.haziran 2019 tarihli 6306 sayılı kanunun son yönetmeliğindeki kararlar geçerli olacaktır.

KAT İRTİFAKI SATIŞ YETKİSİ:

Kanuna göre su basman vizesinden sonra kurulacak KAT İRTİFAKI için arsa sahipleri Tapu,Kadastro,Belediye,SSK vb resmi yerlerdeki işleri aksatmamak için;bu sözleşmenin imzası ile beraber arsa sahipleri işlerin takibi konusunda ...............................................'a noter'den yetki vereceklerdir. Arsa sahipleri uhdesinde kalan bağımsız bölümlerin istediği şekilde tasarrufu için ...................................İnşaat Turizm Tic.Ltd.Şti'ne istediği an bu yetkiyi vereceklerdir. Yetkiden imtina etme, geciktirme söz konusu olamaz. Aksi halde arsa sahibinin sorumluluk ve müeyyideler bölümündeki Kat Malikleri için;  sorumluluk ve yükümlülükleri ve cayma bedelleri  geçerlidir.

A-KAT MALİKLERİ İÇİN SORUMLULUK VE MÜEYYİDELER ;

 • Bu sözleşmenin imzalanmasının öncesinde ve sonrasında herhangi bir nedenle bu arsa üzerine  tedbir, ipotek konulduğu taktirde veya herhangi bir zamanda bu bina üzerinde kat maliklerinin kendi aralarında oluşabilecek hukuksal anlaşmazlıklar durumunda mahkeme sürecinin öncesinde ve sonrasında bu sözleşmeden kat sahiplerinden bir kısmı  veya tamamı bu mukaveleden vazgeçer, tek taraflı olarak  bu sözleşmeyi fesih etmesi durumunda: Müteahhit firma süreci veya inşaatı durdurabilir, mahkeme kanalı ile yapılanları tespit ettirebilir.
 • Yapılan tüm masraflar ve imalatlar ve bu inşaat için faturası kesilmiş imalat aşamasına gelmemiş tüm malzemeler, Müteahhit firmanın  işyeri veya mesken ön satış protokolünden doğabilecek tazminat bedelleri ,Bayındırlık birim fiyatları üzerinden ve sözleşme imza tarihinden itibaren DİE'nin aylık TEFE artış oranlarından o güne ve mahkeme sonuna kadar bileşik faiz tahakkuk ettirir ve cayan veya sözleşmeyi tek taraflı fesheden kat malikleri  ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Buna ek olarak fesih eden her kat maliki 300.000 TL (ÜÇYÜZBİN TÜRK LİRASI) ilave cayma bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Arsa sahiplerinin hayatlarını kaybetmeleri halinde bu sözleşmedeki bağımsız bölümlerin paylaşımı ve teknik şartnameleri mirasçıları içinde aynen geçerli müteselsilen bağlayıcı olacaktır. Arsa sahipleri kendilerine ait olan bağımsız bölümlerin elektrik, doğalgaz, su abone ve saatini alırlar.
 • Kendilerine ait olan arsayı resmi ve özel kurum ve kuruluşlara borcu varsa ödeyip yapımcıya teslim etmelidir. Bu borçları müteahhit firma ödediği takdirde kat malikleri bu parayı Müteahhit firmaya ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
 • Yukarıdaki mal sahiplerinin dışında, başka hissedarlar veya mirasçılar çıkması halinde,söz konusu mal sahibine  verilen  bağımsız bölümden diğer hissedarlara hisseleri oranında  verilir.

B-MÜTEAHHİT FİRMA İÇİN SORUMLULUK VE MÜEYYİDELER:

 • Yapılacak olan sözleşme; Kat malikleri ile zemin katta bulunan şu anda işyeri olarak faaliyet gösteren 2 adet bağımsız bölümün de bir üst kata geçmeleri durumunda zemin katın tamamında yapılacak olan asma katlı 2 adet işyeri müteahhit firmanın uhdesinde kalması durumunda  müteahhit firma teminatını vererek inşaata başlayacaktır..
 • Bu durumda Müteahhit firma imar çapını alarak inşaata başlayacak ve belirtilen sürede inşaatı tamamlayacaktır. Müteahhit sözleşme tamamlandığında yapım ruhsatı ............................. adına düzenlendiğinde; apartman yönetimine son kanun yönetmeliğinde belirtilen oranda BANKA TEMİNAT MEKTUBU verecektir.
 • İnşaat belirtilen sürede tamamlanmaz gecikme olduğu takdirde kat maliklerinin her birine aylık 1000.00.-TL (BİNTÜRKLİRASI)  kira ödemesi yapacaktır.
 • Kat malikleri müteahhit firma inşaatruhsatını alana kadar binayı boşaltıp müteahhit firmaya teslim edecektir. Müteahhit firma sözleşmede sunulan taslak projeyi ;....................Belediyesi İmar Servisinin onaylayacağı projeye  göre yeniden düzenleme hak ve yetkisine sahiptir.
 • Müteahhit firma kendi uhdesınde kalan tüm bagımsız bölümlerde ve ortak alanlarda proje değişikliği yapma hak ve yetkısıne sahiptır.
 • Müteahhit firma ............................... Belediyesinin vermiş olduğu imar çapına göre çıkan inşaat yapım alanının hiçbir eksiltmeye gitmeden tamamını kullanacaktır. Zemin kattaki asma katlı işyeri ........................... Belediyesinin vermiş olduğu çapa göre tekrar düzenleneceğinden dolayı  taslak projedeki m2 ler değişebilir. Yapılacak olan  inşaatın zemin katındaki müteahhit firmaya kalacak olan asma katlı  işyerlerinden arsanın tamamına yapılması durumunda dahi diğer kat malikleri zemin kattaki alan artışlarından dolayı hiçbir hak ve ücret talep edemez.
 • Müteahhit firma tamamlanan  binanın yapı kullanma iznini alacaktır  tüm harç ve giderleri müteahhit firmaya aittir.
 • Müteahhit firma kaba inşaatı bitirdiğinde Kütahya satılık daireler ve işyerleri ilanı vermeye başlayabilir. Daha öncesinde herhangi bir ilan veremez ve satış yapamaz.

İNŞAATTA KULLANILACAK MALZEMELER ve TEKNİK ŞARTNAME:

Bu Şartname ......................... Mahallesi ................... Pafta ..............Ada .............parselde yapılacak inşaatın teknik şartnamesini içerir. Bu bina yıkıldıktan sonra yerine yapılacak binanın zeminden başlayarak çatısına kadar olan imalatlarında müteahhit firmanın kullanacağı malzemelerin teknik, kalite ve marka olarak özelliklerini belirtmek amacıyla düzenlenmiştir. Müteahhit tüm markalarda kaliteyi azaltmamak kaydıyla marka değişikliği yapabilir.
                        

MÜTEAHHİT Firma

Yapılacak bina ............................KÜTAHYA İNŞAAT TURİZM TİC.LTD.ŞTİ tarafından yapılacaktır.

BİNA YAPIMI

Müteahhit firma mevcut binayı kat maliklerinin belirlenen asgari süre sonunda tamamının evlerini boşaltmasından sonra yıkım işlemini gerçekleştirecektir. Yapılacak bina tek blok halinde yapılacaktır. Her katta iki daire olacaktır. Yapılacak olan bina asansörlü olacaktır.  Bina yürürlükteki son deprem yönetmeliğine göre yapılacaktır. Yapılacak binada müteahhit firma iş güvenlik tedbirlerini alacaktır.. Yıkım esnasında yan parseldeki binaların zarar görmemesi için Müteahhit firma gerekli önlemleri alacaktır. Müteahhit firma arsa üzerinde zemin etüdünü yaptıracaktır. Zemin iyileştirmesine gerek görülmesi durumunda deep soil mix sistem veya jet grout  zemin iyileştirmesi yapılacaktır. Yapılacak bina asmolen sistem ile değil klasik kirişli betonarme sistem ile yapılacaktır. (Bkz: Kiriş nedir?) Yıkım işlemleri müteahhit firmaya aittir. Yıkılan binadaki malzemelerin tasarrufu müteahhit firmaya aittir.

YALITIM

Yapılacak binanın bodrumu ileride su alma riskine karşılık temel ve duvarları su yalıtımı ve su tutucu bant  ile izole edilecektir. Betonlarda su geçirimsiz beton katkısı ile geçirimsiz beton atılacaktır. Gerekli görüldüğü taktirde bu işlemden sonra binanın etrafı drenaj sistemi yapılarak yağmur suyunun binaya ulaşımı engellenerek kanalizasyona atılacaktır. En üst tabliye betonları da su geçirimsiz beton olarak yapılacaktır.

ASANSÖRLER

Asansör  kapıları fermator veya macpuarsa marka  vb markalar kullanılacak, rölyefli lamine cam kaplı şık bir iç dizayn ve asansörlerin makine motoru en iyi kalitede yaptırılacaktır. Asansör yanları granit, kompozit veya ahşap kaplamalı olacaktır.

DEKORASYON

Bina giriş hollerinin tavanlarında ışık bantlı alçıpan ve bant veya spot aydınlatmalar yapılacaktır.  Bina giriş Merdiven kaplamaları basamaklar ve rıhtlar mermer olacaktır. Bina giriş kapısı standart ferforje kapı olmayıp, alüminyum doğrama camlı kapı olacaktır. Merdiven korkulukları krom veya bakır renk korkuluk olacaktır. Her daireye duvara 1 adet  küçük çelik para kasası veya onun yerine ayakkabılık monte edilecektir. Daire içlerinde de alçıpan bant yapılacaktır.

DIŞ CEPHE

Binanın ön cephesinde taş yünü yalıtım yapılacak ve üzeri alüminyum kompozit, silikon cephe veya mix cephe tercihler kullanılacaktır. Cephe tasarımı yapılarak lüks bir cephe yapılacaktır.

ISINMA

Dairelerin ısıtma sistemi  yerden ısıtmalı bireysel kombili Buderus , Bosch veya benzeri bir marka yapılacaktır.

MUTFAK

Dairelerin mutfakları Atölyemutfak gibi markalı mutfak dolabı kullanılacaktır. Ankastreleri fırın ocak davlumbaz bulaşık makinası olarak takılacaktır. Markasız marangoz mutfağı kullanılmayacaktır. Mutfak tezgahı Çimstone veya Belenco kullanılacaktır. Mutfak dolap arası tezgah üstüne dolaba uygun derzli precut seramikler kullanılacaktır. Mutfakların tabanına dolaba uyumlu derzli laminant parke veya isteğe göre seramik granit uygulanacaktır. Mutfak dolabında renk seçiminde kat malikleriyle görüşülerek mümkünse bir veya en fazla iki çeşit renkte uygulama yapılacaktır.

ISLAK HACİMLER

Daire banyolarının tavanlarında clip in  alüminyum asma tavan veya şık bir tavan kaplaması yapılacaktır. Yapılacak dairelerin banyolarında lavabolar dolaplı lavabo ve  klozetleri duvara sıfır veya gömme rezervuarlı asma klozet olacaktır. Dairelerin banyolarında duşakabin (tabanına tik ağacı ızgara) ve  markalı banyo dolabı  takılacaktır. Wc'lere dolaplı lavabo konulacaktır. Kullanılacak bataryalar Artema veya ECA marka olacaktır. Duvara monte fonksiyonlu duş seti konulacaktır.

ZEMİNLER

Dairelerin odalarında kullanılacak laminant parkeler piyasada mevcut bulunan laminant parkelerden değil  derzli sistem laminat parke döşenecek ve eni geniş süpürgelik kullanılacaktır. Dairelerin ön cephelerinde yer alan balkonların taban döşemesi soğuğa dayanıklı porselen karo uygulanacak, korkulukları ise krom görünümlü korkuluk olacaktır.

KAPI VE PENCERELER

Dairelerin oda kapıları standart amerikan panel kapı olmayıp kompozit panel kapı veya lake kapı olacaktır. Binanın PVC doğramaları ahşap renkli veya antrasit çift camlı olacaktır. Pencere mermerlerinde beyaz mermer kullanılmayacak. Ahşap renge uygun renkli çatlaksız renkli mermer, granit veya traverten yapılacaktır. Daire giriş kapıları iç dış ahşap kaplamalı çoklu noktadan kilitlemeli çelik kapılar olacaktır. Balkonlar tek tip olarak müteahhit tarafından kapatılması cepheye uygun olarak yapılacaktır.

ANTEN VE KAMERA

Yapılacak binada merkezi uydu sistemi olacaktır. Uydu sistemi ıslak zeminler hariç tüm odalarda olacaktır. Ayrıca binada görüntülü dia fon konuşma sistemi olacaktır. Kamera sistemi kurulacaktır. Her daireden izlenebilecektir.

ELEKTRİK İŞLERİ

Standart beyaz priz kullanılmayacak ahşap, antrasit veya renkli  kaliteli priz ve anahtarlar kullanılacaktır. Apartman boşluk aydınlatmaları özel seri lüks yeni aydınlatma plak tür tavan armatürlerinden seçilecektir. Otomat, kaçak akım röleleri ve yangın röleleri legrand vb. marka olacak, bina içi kabloları da hes marka vb. (en iyisi) olacak, merdiven başı anahtar priz ve boruları 90 derece özenle kazınıp döşenecektir.
Bütün imalatlarda piyasanın kullandığı ucuz ürünlerden özellikle kaçınılıp, lüks ürünler kullanacaktır.
Arsa malikleri bağımsız bölümleri teslim aldıktan sonra 1 ay içersinde yazılı olarak tüm eksikleri bildirir ve giderilmesini talep eder müteahhit bu eksiklikleri geciktirmeksizin tamamlar.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜLÜLÜĞÜ

İş bu sözleşme............ sayfa .......nüsha olarak tanzim edilmiştir. Noter nezdinde onay ve tasdiki ile arsa maliklerinin müteahhide müteahhitlik vekâleti tahsis etmesi ile yürürlüğe girecektir. Anlaşmazlık durumunda .................................... Mahkemeleri yetkilidir.
Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Görüşmeye katılın