Gün Gün İnşaat - Kaba İnşaat Nedir?

Kaba inşaat; genel hatlarıyla betonarme yapıyı, kalıp, demir, beton işlerini, tuğla işlerini ve çatı işlerini temsil eder. Genellikle betonarme imalat birkaç kat ilerledikten sonra alt katlardan tuğla işleri başlar. Ancak biz...
yapı denetim, za yapı, demir kontrolü
Gün gün inşaat yazı dizisinin 12. bölümü olan "Kaba inşaat ilerliyor" başlıklı yazımda; inşaatın ne durumda olduğundan, kaba inşaat aşamalarından, genel olarak bir binanın yapım aşamalarından ve kaba inşaat maliyetinden bahsedeceğim. Yazı dizisinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz: Bir binanın yapım aşamaları

Kaba inşaat nedir?

Kaba inşaat; genel hatlarıyla betonarme yapıyı, kalıp, demir, beton işlerini, tuğla işlerini ve çatı işlerini temsil eder. Genellikle betonarme imalat birkaç kat ilerledikten sonra alt katlardan tuğla işleri başlar. Ancak biz, bir önceki yazımda bahsettiğim iş güvenliği ağlarından ötürü henüz tuğla işlerine giriş yapamıyorduk. Çünkü ağların ankraj noktaları, profiller ve bu profillerin sökümü esnasında yaşayacağımız zorluk, tuğla işlerini ertelememize neden oluyordu.

Saçaklı betonarme döşemesini attıktan ve kalıbını söktükten sonra; çatı katının betonu iç tarafta kaldığı için iş güvenliği ağlarını söküp, tuğla işine başlayabilirdim. Tahminlerime göre 19 Ağustos 2020 tarihinde saçaklı betonarme döşememin betonunu dökmüş olacaktım ve geriye sadece çatı katımın betonu kalacaktı.

Çatı katımın betonunu dökme konusunda kafamda hâlâ birtakım belirsizlikler vardı. Bunu inkar edemezdim. Çatı katım mansart çatı olduğu için çatı katımdaki kolonlarımdan bazıları düşey olarak eğikti. Bu durum imalat aşamasında beklemediğim zorluklar yaşatabilirdi. 

Neler yaptık? - Bir binanın yapım aşamaları: Kaba inşaat süreci

yapı denetim, za yapı, demir kontrolü
En solda inşaat mühendisi Yasin Bey, yapı denetim firmasının inşaat mühendisi Mahmut Bey, demirci ekibi, Ramazan Usta ve ben. Demir donatısı kontrolünden sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çekindik.
Gün Gün İnşaat - Kaba İnşaat İlerliyor

Gün Gün İnşaat - Kaba İnşaat İlerliyor

Gün Gün İnşaat - Kaba İnşaat İlerliyor

Gün Gün İnşaat - Kaba İnşaat İlerliyor

beton dökümü, şantiye çalışmaları, şantiyede beton

beton dökümü, şantiye çalışmaları, şantiyede beton

beton dökümü, şantiye çalışmaları, şantiyede beton

vibratör kullanımı, betonun yerleştirilmesinde vibratör kullanımı, vibratör nasıl kullanılır

beton dökümü, şantiye çalışmaları, şantiyede beton

Kaba inşaatta 3. kat

kalıp kurulması, ahşap betonarme kalıbı nasıl kurulur

betonarme inşaat, bir binanın yapım aşamaları, kaba inşaat yapım aşamaları

deprem çirozu uygulaması, çirozlar nasıl yerleştirilir, doğru çiroz uygulaması
Çiroz uygulaması detayı
staj, stajyer, betonarme stajı, inşaat stajı, yapı stajı
Şantiyemizde staj yapan Hilal Hanım ve inşaat mühendisi Yasin Bey.
beton dökümü, betonun yerleştirilmesi

taze betondan numune alınması, beton numunesi nasıl alınır

vibratör kullanımı, betonun yerleştirilmesinde vibratör kullanımı, vibratör nasıl kullanılır

betona mastar nasıl çekilir, mastar çekilmesi, beton slump değeri

Kaba İnşaatta 4. Kat

Kaba İnşaatta 4. Kat

Kaba İnşaatta 4. Kat

Kaba İnşaatta 4. Kat

Kaba İnşaatta 4. Kat
Kaba inşaatta dördüncü kata geldiğimizde artık sona yaklaştığımızı biliyorduk. Saçakların bulunduğu dördüncü kat betonu miktarı, alt kattaki beton miktarından daha fazlaydı doğal olarak. Çünkü dört cephede altmış santimetrelik saçaklar bulunuyordu.

Saçak uzunluğunun 50-60 santimetreden daha fazla olmasını desteklemiyordum. 2015-2016 yıllarında Kütahya Belediyesi 1,50'lik çıkmanın üzerine 1,20'lik saçak izni veriyordu. Yani toplamda 2,70 metrelik çıkma oluyordu. Projesine göre inşa ettiğimiz bir yerde, çıkma boyutları gözümüze o kadar korkunç gelmişti ki; projeyi revize ederek saçakları kısaltmıştık. Tabi imalatı bitmiş bir betonarme saçağı kesmek o kadar da kolay olmamıştı. Bunun için Konya'dan elmas kesicilerle bir ekip gelmişti ve ikinci günün sonunda saçakların kesilmesi işlemi tamamlanmıştı.

Çatı Betonu

Çatı betonu bu inşaatta bizi en çok uğraştıran bölüm oldu. Daha önce Sta4Cad'de Eğik Kolon Nasıl Tanımlanır? başlıklı yazımda eğik kolonun projelendirilmesi aşamasını anlatmıştım. Ancak eğik kolon imalatının uygulanması, projelendirilmesinden çok daha zahmetli.

Bu nedenle ilk olarak eğik kolonları döktük. Böylece riskimizi azalttık.
Eğimli Çatı Betonu mansart çatı

nivo ile kolonlara kot verme
İnşaat mühendisi Yasin Bey kolonlara nivo ile kot verirken.
eğik kolonlar
Eğik kolon imalatı tamamlandıktan sonra göze hoş gelen bir görüntü ortaya çıktı.
eğik kolonlar
Kalıp planına göre kirişler kolona cephe tarafından sıfır kaçıklık ile bağlanıyordu. Dolayısıyla kalıp taşeronumuz da üstteki fotoğrafta görüldüğü gibi, kiriş tabanını kolonun dışından atmıştı. Ancak bu hatalı bir yorumdu ve imalata tam zamanında müdahale ettim. Çünkü projeme göre 18.45 kotunda, yani döşemenin bittiği son kotta kiriş, kolonun dışına sıfır olmalıydı. Kiriş tabanı henüz 17.95 kotunda olduğundan, kiriş tabanının daha soldan bağlanması gerekmekteydi. Kotları ve eğimleri ayarlayarak eğik kolon ve eğik kiriş imalatlarını tamamladık.
eğik kolonlar

eğik kolonlar
Eğik kolon ve eğik kiriş imalatları için kurulan kalıplar üstteki fotoğraflarda görünmekte.
eğik kolonlar

çatı betonu, mansart çatı ve eğik kolonlar


çatı betonu, mansart çatı ve eğik kolonlar

çatı betonu, mansart çatı ve eğik kolonlar
Kalıplar söküldükten sonra (9 Eylül 2020) karşılaştığım manzara tam da istediğim gibiydi. Sta4cad modelimde neyi tasarladıysam sahaya da aynısını yansıtabilmiştim. Özellikle eğik kolonların, eğik kirişlerle birleşim detayları tabiri caizse kalıptan peynir çıkarır gibi nizami çıkmıştı.
eğik kolon imalatı

eğik kolon imalatı

eğik kolon imalatı ve eğik kiriş imalatı
 
kaba inşaat sona erdi

Ahşap Oturtma Çatı Yapılması

ahşap oturtma çatı yapılması

Betonarme inşaatın bitmesinin ardından ahşap oturtma çatımızı inşa etmeye başladık. Kaplama olarak 15 mm kalınlığında OSB malzemesi kullandık.
ahşap oturtma çatı yapılması, ahşap çatı maliyeti tl

ahşap oturtma çatı yapılması, ahşap oturtma çatı maliyeti tl

ahşap oturtma çatı yapılması, ahşap oturtma çatı maliyeti tl, osb kaplama maliyeti

p3000 kaplama yapılması, p3000 yalıtım yapılması, p3000 su yalıtımı maliyeti

p3000 kaplamanın üzerine shingle kaplama yapılması maliyeti

olukların döşenmesi, yağmur oluğu, eksiz çekme oluk maliyeti

Kaba inşaat maliyeti nedir?

Kaba inşaat ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri ise kaba inşaatın maliyetinin ne olduğudur. Kaba inşaatı tamamladığımda bu konuyu yine güncelleyeceğim ancak; yaklaşık olarak maliyeti yazmam gerekirse;

Kaba inşaatta beton maliyeti

Beton: Her katta yaklaşık olarak beton metrajı; döşeme alanının 0,30 katsayısı ile çarpılmasıyla bulunur. Benim bu projedeki döşeme alanım 150m² olduğundan her katta yaklaşık 45m³ beton dökmem beklenir. Yerinde döktüğüm beton da zaten 47m³ civarında. Hesap hemen hemen tutmakta.

Radye temel, bodrum perdeleri, kat betonları derken tüm bina için harcayacağım toplam beton miktarı 500 m³ civarında olacaktır. Buna ilaveten 17 m³ kadar da grobeton harcadım. Tüm bunların maliyeti de toplam 120.000 TL civarında oluyor.

Kaba inşaatta demir maliyeti

Zaiyatıyla birlikte 1 m³ beton için ortalama olarak 100 kg - 110 kg arasında demir donatı harcanır. Benim şantiyedeki harcamam ise toplam 53 ton oldu. 53.000 kg / 500 m³ = 106 kg / m³

Bunun da maliyeti 200.000 TL oldu. Demir fiyatları epey yükseldi!

Kaba inşaatta işçilik maliyeti

İşçilik hesaplarken; döşemenin düz alan ölçüsü ve perdelerin ölçüsü ayrı ayrı önem arz ediyor. Çünkü 1 metreyi geçen tüm kolonlar da ustaların nazarında perde! Ve bu perdeler için ilave ücret talep ediliyor. Tuğla işçiliği de dahil olmak üzere işçilik giderim toplamda 100.000 TL olacak. Proje sonunda bu rakamları net tutarlarla güncelleyeceğim.

Kaba inşaatta tuğla gideri

Bu projede toplam 1350 m² tuğlaya ihtiyacım var. Bu da zaiyatıyla birlikte 35.000 adet tuğla demek. Yani sadece tuğlaya ödenecek tutar 25.000 TL civarında. Harç için kullanılacak çimento ve kum için de 28 m³ harca ihtiyacım olacak. Bu da yaklaşık 55 ton kum ve 150 torba çimento demek. Bunların yaklaşık bedeli de toplam 5.000 TL civarında.

Kaba inşaatta ahşap çatı giderleri

Ahşap çatı giderlerinin analizini bu sayfada detaylı bir şekilde yazdım: Ahşap çatı maliyeti 

Bu projede ahşap çatımın P3000, shingle, oluk ve tamamlayıcı imalatlar dahil bana maliyeti 33.000 TL oldu.

Kaba inşaatta sarf giderler

Bir de göze görünmeyen sarf giderler var! Bağ teli, pas payı, su, elektrik, köpük, vinç görünmeyen giderlerin başında gelen kalemlerden.

Tüm bunları göz önüne aldığımızda görünen giderlerin 480.000 TL civarında mal olacağını söyleyebiliriz. Tabi bu gidere sigorta primleri, sabit çalışan mühendis ve kalfa maaşları vs. dahil değil. Zemin iyileştirme, yapı denetim giderleri, ruhsat harçları vs. de dahil değil. Oldukça düz bir hesap.

Kaba inşaat maliyeti 2020

Kaba inşaatımın toplam maliyeti; sigorta primleri, abonelik ücretleri, iş güvenliği ücretleri, harçlar, nakliye bedelleri, su yalıtımı ile ilgili giderler, nakliye giderleri, şantiye şefi iş avansları dahil muhasebe verilerine göre 550.000 TL dolaylarında. Bu durumda kaba inşaat maliyeti 2020 yılı için m² başına 550 TL'ye tekabül ediyor. Kaba inşaatımın toplam inşaat maliyetime oranı ise yaklaşık olarak %25 civarında olacak.Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Görüşmeye katılın