$type=carousel$cols=3

Evimde Çatlaklar Var, Ne Yapmalıyım?

İnşaat mühendislerine en çok sorulan sorular arasında olan "Evimde çatlaklar var ne yapmalıyım?" sorusunun cevabını detaylı ola...

evimde çatlaklar var ne yapmalıyım
İnşaat mühendislerine en çok sorulan sorular arasında olan "Evimde çatlaklar var ne yapmalıyım?" sorusunun cevabını detaylı olarak analiz edeceğiz. Tabi her meslek dalında bu tarz klasikleşmiş sorular var. İnşaat mühendislerine sorular en temel sorulardan diğerleri ise genellikle şunlar oluyor;
duvar çatlağı sebepleri, sıva çatlağı sebepleri
 • Yeni binada neden çatlak olur?
 • Bina oturması durumunda nasıl çatlaklar oluşur?
 • Tavanların çatlamasının sebepleri nelerdir?
 • Dış duvar çatlakları nasıl kapatılır?
 • Hangi duvar çatlakları tehlikeli?
 • Sıva çatlağı nasıl kapatılır?
 • Alçı çatlaması neden olur?
 • Pencere ve kapı kenarındaki çatlaklar neden olur?
 • Duvarlarımda çatlaklar var ne yapmalıyım?

Duvar Çatlakları Neden Kaynaklanır?

Öncelikle bu konuyu iki ana başlık altında değerlendirmemiz gerekir. İlki taşıyıcı sistem kaynaklı çatlaklar; ki bu en tehlikelisidir. Binanın taşıyıcı kolonunda, kirişinde veya döşemesinde meydana gelen çatlaklar uzman mühendisler tarafından incelenmeli, onların vereceği rapora göre hareket edilmelidir. İkinci çatlak türü ise taşıyıcı olmayan elemanlarda meydana gelen çatlaklardır. Sıva çatlağı, boya çatlağı, alçı çatlağı, duvar çatlağı gibi konular bu başlık altında incelenebilir. Biz kolaydan zora doğru anlatmaya başlayalım.
sıva çatlağı, boya çatlağı, sıva tamiri

Boya Çatlağı Nedeni Nedir? Nasıl Tamir Edilir?

Boya çatlağı, tüm çatlaklar içerisinde en zararsız olanıdır. Sıcaklık değişimleri, astar kullanılmaması, yapının çok çok eski olması, su izolasyonu sıkıntıları, binanın farklı oturmalar yapması en tipik boya çatlağı nedenlerindendir. Madde madde inceleyecek olursak; ani sıcaklık değişimleri boyada çatlama yapabilir. Bu bilinir.

Astar konusu biraz farklıdır. Çünkü özellikle alt tabaka boyasının türü ile, yeni boyanın türünün uyuşmaması durumunda bu durum ortaya çıkabilir. Mesela yağlı boyalı bir yüzeye su bazlı boya yapıldığında, öncelikle dönüşüm astarı uygulanmalıdır. Dönüşüm astarı ya da geçiş astarı dediğimiz bu malzeme, son kat boya atılmadan önce, bir kat uygulandığında yeterli olacaktır. Geçiş astarları özellikle parlak ve kaygan yüzeylerde boyanın daha iyi tutmasını sağlar.

Su izolasyonu sıkıntıları konusu ne yazık ki pek çok hanede başlıca sorundur. Özellikle teras altı katlar, zemin katlar ve toprakla temas eden katlarda görülmektedir. Diğer katlarda da görülür ancak bunlar daha çok tesisat kaçağıyla alakalıdır.

Binanın farklı oturmalar yapması da, boya çatlağına neden olabilir. Hatta diğer yapısal çatlaklara da neden olabilir. Bu nedenle bunu "Taşıyıcı Sistem Kaynaklı Çatlaklar" başlığı altında inceleyeceğiz.
hangi çatlaklar tehlikeli
Boya çatlağının tamiri oldukça basittir. Tamir ihtiyacı varsa saten alçı ile tamir edilen yüzey, ardından lokal olarak boyanır.
Basit boya çatlakları ile alakalı aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz:

Sıva Neden Çatlar? Sıva Çatlağı Nasıl Tamir Edilir?

Ev sahiplerini en çok korkutan çatlak türü sıva çatlağıdır. Bizlere en çok sorular soru da dolayısıyla "Sıva neden çatlar?" olmaktadır. Şimdi bunu detaylıca analiz edelim.
yeni binada neden çatlak olur
Öncelikle çimentolu sıva dediğimiz olay, bir nevi betondur. Bu nedenle betona uygulanan bakımların hepsinin sıvaya da uygulanması gerekir. Örneğin, sıvanacak yüzeyin, sıva işleminden önce nemlendirilmesi şarttır. Bu uygulama şantiyede önerildiğinde çok büyük tepki alsa da, işin teorik doğru kısmı budur. Bu sayede kara kaba sıva ve çimentolu ince sıva işlemlerinde örümcek ağı şeklinde yayılan sıva çatlaklarını önleyebilirsiniz.

Sıva uygulamasından sonra da, aynı betona kür uygular gibi, nemli kalması sağlanmalı hatta sulanmalıdır. Ancak çok çok uzun süre nemli ortama maruz kalması da terleme etkisi oluşturabilir. Yani ideali yakalamak gerekir. Sıva uygulamasının ehil ellerde yapılmaması, harcın doğru oranlarda karışmamış olması da sıva çatlaklarının nedenlerindendir. Pürüzsüz yüzeyli betonarme kalıbından çıkan betona veya pürüzsüz yüzeyli dolgu malzemelerine uygulanan sıva işleminden önce, sıva ile yüzey arasında yapışmayı (aderansı) artıracak astar kullanılmalıdır.

Bunlar dışında, boya çatlağına da neden olan binanın farklı oturmalar yapması en sık karşılaşılan durumlardandır. Tamiri için öncelikle bu bölüm dikkatli bir şekilde kazılmalı. Ardından öncelikle çimento enjekte edilerek ardından da kaba karışık alçı + saten alçı + boya uygulaması yapılarak tamiri tamamlanmalıdır.

Alçı Sıva Çatlağı Nedeni Nedir? Nasıl Tamir Edilir?

Alçı sıva çatlakları en çok kapı ve pencere kenarlarında görülür. Bunun nedeni, bu bölgelerin geçiş bölgesi olmasıdır. Alçı çok gevrek bir malzemedir. En ufak bir çekme gerilmesinde dahi çatlar. Bu nedenle bu bölgelerde kapıyı açıp kapatmaktan kaynaklanan ve pencereyi açıp kapatmaktan kaynaklanan alçı çatlakları gözlemlenebilir. Bu bölgelerin alçı tamiratı için bu bölgeler dikkatli bir şekilde kazılmalı, birleşim, dönüş gibi yerlere file çekilmeli, ardından alçı işlemi ve boya işlemi uygulanmalıdır. 

tavan çatlakları nedenleriAncak alçı çatlağı duvar yüzeyi üzerinde ise bu çatlağın nedeni duvar olabilir. Alçı uygulamasında yapılan hatalar da, alçıların çatlamasına hatta dökülmesine neden olabilir. Pürüzsüz yüzeylere uygulanan alçı işlemlerinde alçı ile pürüzsüz yüzey arasında aderans artıracak astar kullanılmazsa, yine alçı dökülmelerine ve çatlaklara neden olabilir. Alçı tamiri için öncelikle çatlağın nedeni tespit edilmelidir. Ardından bu yüzey dikkatlice soyulmalı, sonra da kaba karışık alçı + saten alçı + boya işlemleri uygulanmalıdır.

Duvar Neden Çatlar? Duvar Çatlağı Nasıl Tamir Edilir?

bina oturunca neden duvarlar çatlar
Tuğla, gazbeton vb. dolgu malddesinin çatlaması belki de taşıyıcı olmayan yapı elemanları arasındaki çatlaklar arasında en çok iş çıkaran çatlak türüdür. Deprem, yapıdaki farklı temel oturmaları ve tuğla örümü esnasında, dönüş yerlerindeki tuğlaların birbiri ile kilitlenmemesi en bariz tuğla çatlakları olarak söylenebilir. Yığma yapılarda da (kolonsuz, sadece duvarların taşıdığı binalar) en çok hasar farklı temel oturmalarından kaynaklanır. Ayrıca duvarın oturduğu kiriş veya döşemenin beklenenin üzerinde sehim yapması da yine duvar çatlakları oluşturur.

Bir başka duvar çatlağı bölgesi ise şudur; kolon ile duvar birleşim ekseninde ve kiriş ile duvar birleşim ekseninde çatlaklar görülebilir. Bunun sebebi bu iki farklı malzemenin (beton ve tuğla) hissedemeyeceğimiz kadar ufak bina hareketlerinde bile farklı davranış göstermesi ve dolayısıyla çatlamasıdır. Aslında bu bölgede görülen çatlaklar daha çok alçı sıva çatlağı olarak görülür. Endişelenecek bir durum söz konusu değildir.

Duvar çatlağını onarmak başlı başına bir iştir. Kazılan bölge köpük ile bir miktar sağlamlaştırılarak işlem yapılır. Ancak en iyi çözüm o duvarın yeniden inşasıdır.
İngilizce olarak adım adım anlatılan aşağıdaki basit duvar tamiri videosunu izleyebilirsiniz:

Taşıyıcı Sistem Kaynaklı Çatlaklar Neden Oluşur?

çatlak çeşitleri
Taşıyıcı sistem kaynaklı çatlaklar mutlaka uzman bir mühendise danışılması gereken konulardır. Binanın temelinin farklı oturması sonucu, donatı yetersizliği sonucu, demirin korozyona uğraması sonucu, betonun büzüme etkisine girmesi sonucu taşıyıcı sistemde çatlaklar görülebilir. En sık görülen taşıyıcı sistem çatlakları şunlardır;
 • Betonarme elemanlarda kesme çatlağı
 • Betonarme elemanlarda eğilme çatlağı
 • Betonarme elemanlarda burulma çatlağı
 • Betonarme elemanlarda korozyona bağlı çatlaklar
 • Betonarme elemanlarda rötreye bağlı çatlaklar
 • Betonarme elemanlarda gerilme çatlakları
 • Betonarme elemanlarda basınç çatlakları
Yapıda taşıyıcı sistem kaynaklı çatlaklar adlı makalemizde bu konuyu detaylıca ele aldık.

Hem Duvarda Hem de Kirişlerde Çatlak Ne Anlam İfade Eder?

Geçtiğimiz hafta sonu bana ulaşan bir okurum, hafta içi bir ev alacağını ancak evin belirli bölümlerinde çatlaklar olduğunu söyledi. Attığı ilk iki fotoğraf duvarlarda meydana gelen birtakım çatlaklardan ibaretti. Duvardaki çatlaklar farklı odalarda ancak aynı yönlüydü. Dairenin zemin katta olması ve temelin sürekli temel olması, birtakım konularda şüphe doğuruyordu ancak kesin bir şeyler söylemek için yeterli delil yoktu.

Ancak üçüncü ve son fotoğraf, kafamdaki soruların şekillenmesini sağladı. Çünkü çatlak kirişteydi ve eğilme çatlağı gibi, kirişin dar kenarına paraleldi. Ancak eğilme çatlağından farklı olarak, kirişin orta bölgesine değil, mesnet bölgesine (kolona) yakındı. 

Okuruma, öncelikle durumdan kesin olarak emin olmak için, kirişin üzerindeki sıvayı kazıyarak kaldırmasın gerektiğini söyledim. Çünkü tüm şüphelerime rağmen bu çatlaklar, sadece sıva çatlağı da olabilirdi ve sıvayı kaldırdığımızda çatlağın tam olarak nerede olduğunu tespit etmiş olacaktık.

Okuruma, "müteahhitin bu durumdan hoşlanmayacağını ancak, şüpheli durumu tamamen ortadan kaldırana kadar, birkaç günlüğüne de olsa tapu işlemlerini ertelemesi gerektiğini" söyledim ve konu ile ilgili birtakım bilgiler verdim. Siz de karşılaştığınız problemlerle ilgili, buraya tıklayarak ücretsiz bir şekilde bana danışabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 2
 1. Son bir senedir tüm mahallenin duvarlarırında çatlaklar oluşmaya başladı. İki alt sokakta yeni binalar yapılmaya başlandıktan sonra başladı bu çatlaklar. Başta önemsemedik ama herkeste aynı durumun olması tüm mahalleyi telaşlandırdı. Yapılan derin kazılardan ötürü zeminde kaymaların olduğunu söylüyorlar. Size mail olarak çatlakları gönderdim. Ne yapmamız gerektiği konusunda yardımcı olursanız çok seviniriz.

  YanıtlaSil

Ad

0.99 kredi faiz oranı ziraat,1,1 mayıs,1,12 ada,1,12 ada hakkında bilinmeyenler,1,15 temmuz,1,17 Ağustos,2,19 mayıs,1,24 evler,1,24 evler projesi özel konut inşaatı,1,29 ekim,1,3B,1,abd,1,ahmet kaya,1,akademik ingilizce nasil ogrenilir,1,akın,1,Akrep,1,alan eleman,1,alci neden catlar,1,alçı,1,alışveriş,1,alipaşa mahallesi,1,altın,3,altın günü,1,amorti,1,anahtar,1,analiz,2,android,1,antrikot,1,apart,1,araba,2,aragonit çelik sıva fiyatları,1,aragonit yapıştırıcı fiyatları,1,arsa,2,asansör,1,Aslan,1,aşama,1,at,1,ateletico madrid,1,atiye,1,autocad,2,avm,1,avrupa,1,azerbeycan,1,bacanak,1,bal,1,baldız,1,Balık,2,basketbol,2,Başak,1,başarı,1,battaniye,1,bayram,1,belcim,1,belgesel,1,beren saat,1,beton,2,betonarme kutu menfez,1,betonarme kutu menfez analizi,1,beyan,1,biftek,1,bilgin,1,bilim,3,bina,3,birinci dünya savaşı,1,biyoplastik ürünler,1,bizans,1,blok,1,Boğa,1,boks,1,bonfile,1,borsa,1,bozoklu,1,börek,1,burma tatlısı,1,burulma çatlağı,1,buz,1,büyüklük,2,cambly,1,cep,1,cep telefonu,1,cephe,1,cevap,6,culvert box,5,culvert box anaysis,1,cumhuriyet,1,cüzdan,1,çabuk dolan piller,1,çağlar,1,çakı,1,çatı,1,çatlak,2,çavdarhisar örencik sulaması,1,çelik,1,çelik sıva fiyatları,1,çelik sıva nasıl uygulanır,1,çelik sıva nedir,1,çeyiz,1,çıkan,1,çini,1,çiroz,1,çitgöl,1,çorumlu,1,çöp,1,çöp girdabının büyüklüğü,1,çöp girdabının oluşma nedeni,1,çürük,1,daire,1,danette,1,danone,1,deep soil mix,2,demir,4,denetim,2,deniz,2,deprem,3,dert,1,derviş,1,Devam Eden Projeler,1,devlet,1,devlet su işleri,2,diego simeone,1,dil,1,dilaver,1,dinç,1,dinçer,1,diş doktoru,1,dizi,1,doğada çözünebilir plastik,1,doğu,1,doğukan,1,doktor,1,dolar,1,dolgu,1,dolmuş,1,donatı,1,dondurma,1,doviz,1,dozer,1,döşeme,2,dribbling,1,dua,1,duman,2,duvar catlak tamiri,1,duvarlar nasil tamir edilir,1,duvarlar neden catlar,1,dükkan,1,earthquake,1,eczacı,1,ege,1,egitim,7,eğer,1,eğilme çatlağı,1,ehliyet,1,ekleme,2,ekmek,1,ekmek talısı,1,elektrik,2,elektronik,1,emlak,2,emlakçı,1,en iyi,1,enerji yalıtımı,1,english,1,english central,1,espn fc,1,etüt,1,evde ingilizce ogrenmek mumkun mu,1,evimde catlaklar var,1,evrak,2,eyvan nedir,1,falçata,1,fatih mahallesi satılık daireler,1,fenerbahce,1,fırça,1,film,1,fiyat,1,fm 2020,1,fm 2020 mobil,1,fm2020,1,football,1,forklift,1,forma,1,fotoğraflı staj defteri,1,fransa,2,frederic auguste bartholdi,1,fsm buvarı,1,futbol,2,galicya cephesi,1,galicya cephesi haritada nerede,1,galicya cephesi nedenleri ve sonuclari,1,gar,1,gaybiefendi,1,gayrimenkul,1,gaz,1,geceleri uyuyamıyorum sıkıntı basıyor,1,gelişim,1,genç,1,germiyan mimarisi,1,germiyanoglu beyligi tarihi,1,germiyanogullari,1,germiyanogullari beyligi tarihi,1,gevrekseydi taşkın koruma inşaatı,1,giresun,1,gloria jean's coffees,1,goodreads,1,google,1,göbeklitepe,1,gövde,1,güney,1,güreş,1,güvenlik,1,hafriyat,1,hakan altun,1,hakan muhafız,1,halat,1,halı,1,haluk levent,1,hani bekleycektin,1,hastane,3,hayal,1,hazır ofis stajı,1,hedef,1,hekimoğlu,1,hemşire,1,hentbol,1,hızlı dolan piller,1,hidrolik,1,hikayesi,1,hilton oteli,1,hokey,1,huddersfield town,1,hülasa,1,ısı yalıtımı,1,ızdırap,1,İbrahim Çavuş,1,içim,1,ikinci dünya savaşı,1,ikizler,1,imdb,2,imza,1,inceleme,1,ingilizce,2,ingilizce konusma konulari,1,ingilizce konusmak icin tavsiyeler,1,İnşaat,37,inşaat firması,1,inşaat firması seçerken dikkat edilmesi gereken 5 madde,1,iskan,1,istanbul depremi,1,iş,1,iş güvenliği,1,işleri,1,italya,1,iyileştirme,1,jcb,1,jeoloji,1,jet grout,2,joao felix,1,joao felix asistleri,1,joao felix golleri,1,joao felix kimdir,2,joao felix sequeira,1,jokey,1,kadayıf,1,kademe,1,kahve,1,kahveye eklenebilen malzemeler,1,kalem,2,kalıp,2,kalıp planı,1,kamyon,1,kanal hisarcık,1,kanal tedavisi,1,kandilli,1,kapı,3,kaporta,1,kar,1,karadeniz,1,karakür,1,karate,1,karayolları satıl daireler,1,kariyer,1,kart,1,kartvizit,1,kaşar,1,kat,1,kavsara nedir,1,kayınço,1,kayınpeder,1,kayınvalide,1,kazı,1,keder,1,keliem savaşı cevapları,1,kelime,38,kelime savaslari,1,kelime savaşı,38,kelime savaşı cevapları,37,kenan doğulu,1,kentsel,1,kentsel dönüşüm,2,kentsel dönüşümde,1,kepçe,2,kesme çatlağı,1,kırdığımız oyuncaklar,1,kısa kiriş,1,kısaca,1,kısır,1,kıyamam sana hikayesi,1,kıyma,1,kimlik,1,kiremit,1,kiremit aktarma,1,kiris catlak tamiri,1,kiriş,4,kişisel,1,kitap,1,kktc,1,Koç,1,kolarov golleri,1,kolarov kimdir,1,kolon,3,kolon catlak tamiri,1,konsol,1,konum,1,konuşarak öğren,1,konut,1,korozyon çatlağı,1,kosmak,1,kot,1,Kova,1,koyun,1,köprü,1,kredi faiz oranı,1,kredi hesaplama,1,kultur,54,kum,1,kumari koyu,1,kupon arsa,1,kurban,2,kurban bayramı menüsü,1,kuşbaşı,1,kutahya,1,kutahya insaat,1,kutlamak,1,kutu menfez,5,kutu menfez analizi,1,kutu menfez donatı projesi,2,kutu menfez excel,3,kutu menfez hesabı excel,2,kutu menfez programı,1,kutu menfez projesi,1,kütahya,2,kütahya inşaat,8,kütahya inşaat malzemeleri satıcıları,5,kütahya kentpark,1,kütahya mecidiye,1,kütahya satılık daireler,5,kütüphane,2,laleli palas apartmanı,1,leke,1,leman sam,1,limon,1,liste,1,lübnan,1,maaş,3,macun,1,magnitud,1,makas,1,makine,1,malzeme,1,manager,1,marmara depremi,1,marmara depreminde hasar görmüş yapının kalıp planı,1,marmara earthquake,1,mathias zanka jorgensen kimdir,1,mehmet günsur,1,mekanik,1,membran,1,menfez hesaplama programı,1,menü,1,mercalli,1,metraj,2,metro,1,meydan mahallesi,1,meydan mahallesi satılık daire,1,milattan önce bilim,1,Milattan Önce Bilim Nasıldı?,1,mimar,2,mimari,2,minare,1,minibüs,1,misafir,1,mobil,1,mobile,1,modern odunpazarı evleri,1,mor ve ötesi,1,motivasyon,1,motor,1,mr. toms coffee,1,muay thai,1,mukarnas,1,mukarnas nasıl yapılır,1,mukarnas nedir,1,mukarnas pdf,1,mukarnas viki,1,mum,1,muqarnas,1,muqarnas journal,1,mutfak,1,muzik,1,mühendis,2,müteahhit,3,müteahhit firma seçerken dikkat edilmesi gereken 5 madde,1,Müteahhit Yüzde Kaç Teminat Verecek,1,müze,1,müzik,1,mynet,4,nal,1,nasil ingilizce konusabilirim,1,naşa,1,nedir,1,netflix,1,noter,2,noter sözleşmesi,1,ocean cleanup,1,oda,1,ofis,1,Oğlak,1,okçuluk,1,olan,1,osmanlı,3,osmanlı devleti galicya cephesine neden girdi,1,osmanlı mimarisi,1,osmanogullari,1,otobüs,1,oyun,8,oyuncak,2,oyuncu,1,ozgurluk anitinin hikayesi,1,ödül,1,öğrenci,1,öğretmen,3,örnek büro stajı defteri,1,örnek ofis staj defteri,1,özdemir apartmanı özel konut projesi,1,özel,1,özel sektör,1,özet olarak,1,özetle,1,özgrlük anıtının özellikleri,1,özgürlük anıtının hikayesi,1,p3000,1,pala,1,pandantif nedir,1,para,3,parça,1,park palas apartmanı,1,pasaport,1,pasif ev,1,pasifik,1,pasifik okyanusu,1,pasifik okyanusunda plastik çöp girdabı,1,patates,1,pay,1,pencere,2,perde,1,peynir,1,pınar,1,pilates,1,pinhani,1,pinpon,1,piyale,1,plaket,1,poğaça,1,polyurea teras su yalıtımı,1,pota,1,pratik,1,proje,1,puan,1,pvc,1,pvc membran,1,radye,1,ramazan,1,redd,1,render,1,resimli staj defteri,1,revani,1,richter,1,riskli yapı tespiti,1,rize,1,roma,1,roms coffee,1,rötre çatlağı,1,ruhsat,3,rusça,1,rusya,1,saat,2,sakarya,1,salon,1,sanat,4,sandalye,1,sap2000,5,sarı,1,sarkilar,1,satılık apart,1,satılık daire,1,satılık daireler,1,satılık dükkan,1,savas,3,savaş,3,sepev,1,seramik,1,servi mahallesi,1,sessiz,2,seyis,1,sıtkı olçar,1,sıva,2,sıva neden catlar,1,silgi,1,simav,1,simulatör,1,simülasyon,1,sinema,1,sinerji cam,1,sistem,1,smaç,1,sondaj,1,sosis,1,sosyal,7,söndürme,1,sözleşme,3,spor,3,Sta4cad,3,staj,1,staj defteri,1,statik,5,statik analiz,6,steps,1,su,2,su yalıtımı,2,sultan abdülaziz,1,sunay,1,sünek,1,sütaş,1,şair,1,şanlıurfa,1,şantiye,4,şantiye şefi,1,şanzıman,1,şapka,1,şebnem,1,şebnem ferah,1,şef,1,şerbet,1,şiddet,1,şöbiyet,1,tahta,1,taksi,1,takvimlerin bulunması,1,Tamamlanan Kamu Projeleri,2,Tamamlanan Projeler,8,tapu,2,tapu kaydı,1,tarih,3,tas vakfiye,1,tasarruflu evler,1,taşıyıcı,1,taşıyıcı sistem çatlakları,2,taşkın koruma,1,tavanlar neden catlar,1,tbdy2018,2,tek hücreli kutu menfez hesabı,2,tekerlekli arabalar,1,teknik,1,tekniker,1,Teknoloji,4,teknolojik ürünler,1,temel,2,teminat,1,teneke,1,teras,1,teras kapama,1,teras su yalıtım kimyasalı,1,teras su yalıtımı,1,teras su yalıtımı tavsiye,1,teras yalıtım şapı,1,terasta su yalıtımı,1,Terazi,1,tereyağı,1,terim,1,tesisat,1,tespih,1,tiyatro,1,tombala,1,trabzon,1,tramvay,1,tren,1,ts500,1,tuğla,1,tuvalet,1,tuz,1,türkiye,1,uçak,1,un,1,uyku getiren şarkılar,1,uyku getiren yiyecekler,1,uykusuzluğa iyi gelen bitkiler,1,uyumak için ne yapmalı,1,uyuyamıyorum ne yapmalıyım,1,ülker,1,üniversite,1,vekalet,1,vekaletname,1,vergi,1,vinç,1,vites,1,voleybol,1,wing chun,1,wonderkids,1,yabancı,2,yabancı dil,2,yağ,1,yağmur oluğu,1,yakup bey,1,yalıtımı,1,yangın,1,yanıt,6,yapı,2,yapım,1,yaşamı rahatlatacak teknolojik ürünler,1,yatırım,1,yatırımcı,1,Yay,1,yay atamasi ve mesnet kosullari,1,yazar,1,yazının icatı,1,yenge,1,Yengeç,1,yer,2,yerden ısıtma,1,yetenek,1,yıkım,3,yıkım ruhsatı,2,yoğuşma,1,yönetmen,1,yöntem,1,yumurta,1,yunanistan,1,yunus emre mahallesi özel konut inşaatı,1,yük kombinasyonları,1,yükleri n tanımlanması,1,yüksek kiriş,1,yüzme,1,zanka golleri,1,zanka kimdir,1,zekai celep,1,zemin,2,zemin iyileştirme,2,zeytin,1,zil,1,ziraat bankası 0.99 faiz oranıyşa ne kadar faiz ödeyeceğim,1,ziraat bankasi,1,zirve,1,zor,1,
ltr
item
İnşaat Mühendisi Emirhan Aydın: Evimde Çatlaklar Var, Ne Yapmalıyım?
Evimde Çatlaklar Var, Ne Yapmalıyım?
https://1.bp.blogspot.com/-KHi6HutdtoQ/XUVj4GM8xEI/AAAAAAAADDM/kIICgPyBy9oKRSz1agD_oKrBEzizTZvtwCLcBGAs/s320/Z00M0rS.jpeg
https://1.bp.blogspot.com/-KHi6HutdtoQ/XUVj4GM8xEI/AAAAAAAADDM/kIICgPyBy9oKRSz1agD_oKrBEzizTZvtwCLcBGAs/s72-c/Z00M0rS.jpeg
İnşaat Mühendisi Emirhan Aydın
https://www.emirhanaydin.com.tr/2019/08/evimde-catlaklar-var-ne-yapmaliyim.html
https://www.emirhanaydin.com.tr/
https://www.emirhanaydin.com.tr/
https://www.emirhanaydin.com.tr/2019/08/evimde-catlaklar-var-ne-yapmaliyim.html
true
5222154280906417409
UTF-8
Tüm Yayınlar Yüklendi Hiçbir Yayın Bulunamadı HEPSİNİ GÖRÜNTÜLE Devamını Oku Cevapla Cevaplamayı İptal Et Sil Yazan Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Görüntüle BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARAMA YAP TÜM YAYINLAR Aradığınıza Uygun Yayın Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yeni Yayınladı 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 Haftadan Daha Fazla Bir Süre Önce Takipçiler Takip Et BU ÖZEL İÇERİK KİLİTLİDİR ADIM 1: Bir sosyal medyada paylaş ADIM 2: Sosyal medya hesabında linki paylaş Tüm Kodları Kopyala Tüm Kodları Seç Tüm kodlar kopyalandı Kod veya yazı kopyalanamadı, lütfen [CTRL]+[C] (ya da CMD+C Mac ise) kopyalamak için basınız