Binanın Sağlam Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

cevap arayan en büyük sorular: "Depremde güvende miyim?", "Evim sağlam mı?" oluyor. Esas olarak birtakım testlerin yapılması, alanında uzman mühendisler tarafından binanın rölevesinin hazırlanması ve analizlerinin yapılması gerekiyor. Bunların yanı sıra, binanın sağlam olup olmadığını...
Binanın Sağlam Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Deprem kuşağında yer alan ülkemizde vatandaşların kafasında cevap arayan en büyük sorular: "Depremde güvende miyim?", "Evim sağlam mı?" oluyor. Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır sorusunun kesin cevabı için birtakım testlerin yapılması, alanında uzman mühendisler tarafından binanın rölevesinin hazırlanması ve analizlerinin yapılması gerekiyor.

Bunların yanı sıra, binanın sağlam olup olmadığını kabaca inceleme yöntemini de bu yazımda anlatacağım. Ancak kabaca inceleme yönteminin; adı üzerinde, kesin sonuç vermeyeceğini, "Binanın Sağlam Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır" sorusunun asıl cevabının, yetkili bir kuruluş tarafından yapılacak analizler sonucu ortaya çıkacağını belirtmek gerek. Ayrıca 30 yıllık bina depreme dayanır mı, evin depreme daynıklılığı nasıl sorgulanır, depreme dayanıklı evler hangileridir, yeni binalar kaç şiddetinde depreme dayanır gibi soruları da bu yazımda yanıtlayacağım. 

Bu yazı da ilginizi çekebilir? Deprem nedir? Neden Büyük İstanbul Depremi bekliyoruz?

Aradığınız soruların yanıtını bu yazıda bulacaksınız. Ancak kafanıza takılan herhangi bir konuya da sık sorulan sorular bölümünden yanıt bulabilirsiniz. Ayrıca sayfanın en altında yer alan yorum bölümünden de yorumlarınızı gönderebilirsiniz.

Binanın Sağlam Olup Olmadığı Konusunda Belli Başlı Kriterler

Daire satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan en önemlisi şüphesiz ki binanın sağlamlığıdır. Ancak sıfır daire de satın alıyor olsanız, binanın sağlamlığı konusunda belli başlı yorumları yapabiliyor olmalısınız. Çünkü binanın sıfır olması hatta son deprem yönetmeliğine göre yapılmış olması, uygulamada yapılan hataları tolere edemeyebilir. Bu yazı da ilginizi çekebilir? Deprem nedir? Neden Büyük İstanbul Depremi bekliyoruz?

Bodrum katı bulunmayan binalardan uzak durun

Bodrum katı bulunmayan binalar genellikle zeminin altına yeterince gömülmüş olmuyorlar. Bu sakıncalı bir durum. Bina yüksekliğinin 7'de biri kadar gömülü kat bulunmalı. Yani zeminin üstündeki bina yüksekliği 21 metre (7 kat) olsun. Bu durumda zeminin altında en azından 3 metre gömülü imalat bulunmalı. Burada gömülü imalat diyerek kastettiğim şey; bodrum katın yüksekliğinin ve temelin yüksekliğinin toplamı. Bodrumu olmayan binalardan ise kesinklikle uzak durulmalı.
binalarda bodrum katın önemi

Bu konuyu şöyle de düşünebilirsiniz. Toprağa bir kazık çaktığınızda, ne kadar derin çakarsanız o kadar sağlam olur değil mi? İşte binalarda da bodrum meselesi tam olarak budur. Yapının bir kısmının zemine gömülü inşa edilmesi gerekir.

Bodrumunda rutubet bulunan binalardan uzak durun

Bodrumda su veya rutubet bulunması, binanın yalıtımının iyi olmadığı anlamına gelir. Bodrumunda rutubet olan binalarda, betonun içindeki demir paslanır. Uzun süre boyunca bodrumun rutubet içinde kalmasıyla, demirler git gite incelirler. Bu da binanın, deprem anındaki davranışının iyi olmayacağı anlamına gelir.

Temel ve bodrumda su yalıtımı yapılması konusu oldukça önemli bir husustur. Çünkü inşaat aşamasında eksik ya da hatalı yapılan bir imalatın, sonradan telafisi çok zor olmaktadır. Hatta çoğu zaman bu kronik sorun çözülememektedir.

Hazır beton kullanılmayan binalardan uzak durun

Gelişen teknoloji ile birlikte Türkiye'de uzun süredir hazır beton teknolojisi kullanılıyor. Ancak eski binalarda betonlar elle hazırlanıp atıldığı için, ne yazık ki hem dayanımları çok düşük, hem de homojenlikten uzaklar. Yaptığım çalışmalarda, hazır beton kullanılmayan inşaatlarda; C20 betonun üzerinde çıkan bir beton numunesine hiç rastlamadım.

Kısa kolondan uzak durun (Bodrumdaki bant pencereler)

Kısa kolon terimi oldukça teknik bir terim. Ancak şu anda okumuş olduğunuz "Binanın Sağlam Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?" makalesinden sonra pek çok teknik konu gibi kısa kolon terimine de iyi derecede hakim olacaksınız.

Kısa kolon olayını şöyle düşünün; bir bina var ve deprem anında tüm kolonları senkronize bir şekilde hareket ediyor. Bu durumda bina sallanacak ve ayakta kalacaktır.

Yine aynı binayı aynı tasarım ile hayal edin. Ancak bu defa bilgisiz müteahhit, bodrum ışık alsın diye bodrumda bant pencere yeri bırakmış. Evet, bodrum ışık alacak ancak binanın depreme karşı göstereceği tavır nasıl olacak?
kısa kolon neden tehlikelidir, kısa kolon hasarları
İnşaat mühendisi binayı tasarlarken kiriş ile kolonun birleştiği nokta için bir değer hesaplar. Örneğin bu değer 90 olsun. En basit tabirle bu değeri kolonun net boyuna böler ve "kesme kuvveti" dediğimiz değeri hesaplar. Kolonun net boyu 3 metre olsun. Böylece kesme kuvveti dediğimiz değer 90/3=30 olacak ve mühendis tüm hesaplarını bu değere, 30 değerine göre yapacak.

Bilgisiz müteahhit bodrum katta bant pencere bırakarak kolonun net boyunu kısıtlamış olur. Statik projesinde yer almayan bu imalatın karşılığı, kesme kuvvetin birkaç katına çıkması olur. Nasıl mı? Diyelim ki müteahhit 2,50 metre yüksekliğinde perde duvar imal etti ama üstten 50 cm'lik bant pencere bıraktı. Bu durumda kolonun deprem anında hareket edebileceği net kolon boyu 50 cm kaldı. Şimdi işi hesaba dökelim.

Kolon ile kirişin düğüm noktasında hesapladığımız moment 90 idi. Kolonun net boyu ise artık 0,50 metre. Bu durumda kolonun maruz kaldığı kesme kuvveti ne olur? 90/0,5=180!

Özetle bilgisiz müteahhitin yaptığı bu trajik hata; kolonun hesaplanandan (30) tam 6 kat fazla kuvvetle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Tabi ki bu değere kolonun karşı koyması pek mümkün olmaz. Ve kolonlar daima bu bant pencere bölgelerinden kırılırlar. Bina ne kadar depreme dayanıklı olursa olsun, bu kritik hata her şeyi değiştirir.

Aynı kısa kolon sorunu her yerde karşınıza çıkabilir. Statik projesinde yer almayan, yani inşaat mühendisi tarafından hesaba katılmayan her imalat, kısa kolon etkisi doğurabilir.

Kısa kolon etkisini daha basit bir yöntemle şöyle izah edebilirim. Sol elinizin ilk dört parmağını kolonlar olarak düşünün ve deprem anında ileri geri hareket ettiklerini hayal edin. Sonra da işaret parmağınızı ve orta parmağınızı tam ortasından sağ elinizle tutun ve hareket etmelerini engelleyin. Deprem anında ne olacak? Yüzük parmağınız ile serçe parmağınız rahatça hareket edebilecek ama tuttuğunuz iki parmak gitmek istedikleri halde ortalarından tutulu oldukları için zorlanacaklar ve gidemeyecekler. Kolonlarda ise bu durum kırılma ile sonuçlanıyor. Aşağıdaki videoda kısa kolon etkisini çok daha net görebilirsiniz.

Çıkmalı yapılarda iç kirişler olmazsa olmaz!

Ülkemizde imar planları pek çok yerde zemin katın üst katında 1,50 metrelik betonarme çıkma yapılmasına müsade ediyor. Peki çıkmalı yapı yapmanın mahsuru var mı? Çıkmalı yapılar güvenli mi?

Çıkmalı yapılarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus iç (sistem) kirişlerdir. Yani diğer bir deyişle; binanın son kolonları arasındaki kirişlerdir. Salonda veya odada görülmesi istenmediği için projeye konulmayan bu kirişler, binanın olmazsa olmazlarıdır. 99 depreminde yıkılan binaların çoğunda bu "sistem kirişleri" yoktu. Odalarda kiriş görünmesi, salt güzellik anlayışına ters düştüğü için güvenlikten ödün verilmişti.

İnşaat sektöründe "3E kuralı" her zaman temel ilke olmalıdır;
 1. Emniyet
 2. Estetik
 3. Ekonomi
Gördüğünüz üzere, ilk sırada emniyet maddesi var. Yani salt güzellik anlayışından önce binanın emniyeti önemli olmalı. Tabi inşaat mühendislerini ve müteahhitleri, "odada kiriş görünmesin" düşüncesine iten şey şüphesiz ki satış kaygısı. Çünkü odadan kiriş geçince müşteri çoğunlukla burun kıvırıyor. Ancak bu kirişler olmazsa olmaz! Hatta bu kirişler binanın beton kalitesinden bile önemli. Çünkü yapının bir bütün halinde deprem yüküne karşı koyması ve yükü diğer taşıyıcı elemanlara iletmesi bu kirişler sayesinde mümkün olabiliyor.

Artık şu salt güzellik anlayışlarından sıyrılmamız gerek. Odadan kiriş geçecek arkadaş. Çıkmalı bir yapı ise; o odadan o kiriş geçecek. Türkiye, estetik anlayışını birinci sıraya koyacak kadar güvenli bir ülke değil. Binaları on-onbeş yılda bir yıkıp yapacak kadar da zengin bir ülke değil.

Kiriş sürekliliğine dikkat!

Binalarda en önemli hususlardan biri de kirişlerin sürekli olmasıdır. Yani binanın planında en üst noktadan başlayan kiriş; planda binanın en alt aksına kadar, şaşırtma yapılmadan, doğrusal bir şekilde gelmelidir. Bu sayede deprem yüküne karşı bina bir bütün olarak direnecektir. Yapının bütünlüğü burada çok önemlidir.
kiriş sürekliliğinin önemi, kirişler neden sürekli olmalı

Ancak kabul etmek gerekir ki her zaman tüm kirişler sürekli kiriş olarak inşa edilememektedir. Burada da sınır değer %50'dir. Yani hem yatay yönde hem de düşey yönde, kirişlerin en az yarısı bir uçtan bir uca kadar kesintiye uğramadan doğrusal olarak devam etmelidir. Gördüğünüz gibi bir binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır sorusu onlarca cevap içermektedir ve daire satın alırken bu hususlar mutlaka tek tek değerlendirilmelidir.

Binalar İçin Sağlamlık Testi - Riskli bina tespiti

Diyelim ki; evinizin sağlamlığıyla ilgili şüpheleriniz var. Evinizin sağlamlığını test etmek istiyorsunuz. Öyleyse ilk yapmanız gereken işlem, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapmak. Ardından yapılması gereken her şey, anlaştığınız lisanslı kurum tarafından adım adım gerçekleştirilecek.

Binanın sağlamlık testi için ihtiyaç duyulan ilk şey binanın projeleridir. Eğer binanın projeleri varsa, anlaştığınız lisanslı kurumun mühendisleri bu projeleri kılavuz olarak kullanırlar. Binanın projeleri yoksa, mevcut binadaki kolonlar, mesafeler, kirişler tek tek ölçülerek binanın hali hazır projesi çıkartılır.

Binanın projesi çıkartılırken, radar tespiti ile ve sıyırma testleri ile binada kullanılan demir donatıların çapları, aralıkları ve tipleri tespit edilir. Ayrıca binanın betonlarından numuneler alınır ve temel çukuru açılarak temelle ilgili boyutlar tespit edilir.

Ardından binanın bulunduğu parselden sondaja dayalı zemin etüdü alınır. Bu numunelerle birtakım deneyler yapıldıktan sonra zemin profili ortaya çıkar. Artık binanın performans analizi için tüm koşullar hazır hale gelmiştir.

Daha sonra uzman bir mühendis, tüm bu deneysel verileri kullanarak binayı bilgisayarda modeller. Ardından yönetmeliğin koşulları ile analiz eder. Binanın riskli olup olmadığı bu analizlerin sonunda ortaya çıkmış olur.

Evim Depreme Dayanıklı Değil, Ne Yapmalıyım?

Evin depreme dayanıklılığını sorgulama işlemi tamamlandı.Yetkin mühendisler tarafından analizler yapıldı. Çıkan sonuçlara göre eviniz depreme dayanıklı değil. Peki şimdi ne yapmanız gerekiyor?

İlk yapmanız gereken işlem; ne istediğinize karar vermek. Binayı yıktırdıktan sonra kendiniz mi inşa edeceksiniz yoksa bir müteahhit firma ile mi anlaşacaksınız? Bina riskli çıktıysa, yani sağlam değilse, binanın yıkımını artık siz bile durduramazsınız. Çünkü 6306 sayılı yasa bu konuda çok sert koşullara sahip. Aslında bu çok iyi bir durum. Çünkü ülkemizde yaşanan daha önceki depremlerde yıkılan çürük binalar, ülkemizden çok şey götürdü.

Diyelim ki bir müteahhit firma ile anlaştınız. Yıkımdan itibaren 18 boyunca devletten kira yardımı alacaksınız. Bunu alabilmek içinse kentsel dönüşümde kira yardımı almak için istenen belgeleri hazırlamanız gerekiyor. Ayrıca kiracılar da taşınma yardımı ve kısa süreli kira yardımı alabiliyorlar.

Kentsel dönüşüm ve riskli bina tespiti konusu çok uzun ve detaylı bir konu. Binanın kat malikleri, binanın yeniden yapılması, müteahhit firma seçimi ve yapım şartları hususunda ihtilafa düşerlerse; binadaki kat maliklerinin arsa payı oranında 2/3 çoğunluğuna sahip olan bölümü bina üzerinde söz sahibi olur. Yani 2/3 çoğunluk ne derse o! Hatta kat maliklerinin mal paylaşımlarını da bu 2/3'lük çoğunluk yapar. Azınlıkta kalan bölüm ise bu karara uymazsa, hisseleri (arsa payları) diğer hissedarlara açık artırma usulü ile satılır.

Binanın Sağlam Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır? 

Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır sorusuna cevap bulmak için; kabaca depreme dayanıklılık testi yapmak için ufak birkaç hesap yapmanız gerekecek. Ancak bu teste başlamadan önce unutmamalısınız ki; bu test sadece fikir vermesi amacıyla hazırlanmıştır. Binadan numuneler alınmadan, detaylı analizler yapılmadan kesin sonucu tespit edemezsiniz. Binanızla ilgili şüpheniz varsa mutlaka yetkili bir kuruluşa başvurmalısınız.

Bu testin mantığı gayet basit. Her soruya vereceğiniz cevaba göre; binanız puan alacak. Tüm bu puanları çarparak binanızın sağlamlığına dair bir fikir elde etmiş olacaksınız.

evim sağlam mı

Hızlı Deprem Testi - Binanın Sağlam Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

evim sağlam mı? ücretsiz hızlı sağlamlık testi
 • Binanız kaç yılı yapımı?
  Binanız eğer 2018 yılından sonra inşa edildiyse 10 puan, eğer 2007'den sonra inşa edildiyse 7 puan, eğer 2007 yılından daha önce inşa edildiyse 3 puan ilk çarpanımız olacak.
 • Binanızın kolon, kiriş, perde kolon gibi elemanlarında çatlaklar var mı?
  Cevabınız "evet; taşıyıcı elemanlarda çatlak mevcut" ise bu sorudan alacağınız puan 1 olacak. Cevabınız "hayır, herhangi bir çatlak yok" ise bu sorudan 10 tam puan alacaksınız.
 • Binanızın duvarlarında 1.5 mm'den daha geniş çatlaklar var mı?
  Cevabınız "evet, evimin duvarlarında çatlaklar var" ise bu sorudan alacağınız puan 1 olacak. Cevabınız "hayır, herhangi bir çatlak yok" ise bu sorudan 5 tam puan alacaksınız.
 • Binanızda kısa kolon problemi var mı?
  Cevabınız "evet, binamda kısa kolon problemi var" ise bu sorudan alacağınız puan 1 olacak. Cevabınız "hayır, kısa kolon problemi yok" ise bu sorudan 2,5 tam puan alacaksınız.
Binanın Sağlam Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır
 • En dış kolonlar, iki yönde de kirişlerle birbirlerine bağlanmışlar mı?
  Cevabınız "hayır, bağlanmamış" ise bu sorudan alacağınız puan 1 olacak. Cevabınız "evet, her iki yönde de bağlı" ise bu sorudan 2 tam puan alacaksınız.
 • Yapının döşeme sistemi nedir?
  Cevabınız asmolen veya mantar ise bu sorudan alacağınız puan 1 olacak. Cevabınız kirişli klasik döşeme ise bu sorudan 2.5 tam puan alacaksınız.
 • Temel tipi radye mi?
  Cevabınız "hayır, temel tipi radye değil" ise bu sorudan alacağınız puan 1 olacak. Cevabınız "evet, temel tipi radye" ise bu sorudan 2 tam puan alacaksınız.
 • Bodrum kat var mı?
  Cevabınız "hayır, bodrum kat yok" ise bu sorudan alacağınız puan 1 olacak. Cevabınız "evet, bodrum kat var" ise bu sorudan 2 tam puan alacaksınız.
 • Binanızda en az üç adet perde kolon var mı?
  Cevabınız "hayır, 3 adet perde kolon yok" ise bu sorudan alacağınız puan 1 olacak. Cevabınız "evet, en az 3 adet perde kolon var" ise bu sorudan 2 tam puan alacaksınız. Eğer binanızda 8 ve daha fazla perde kolon varsa, bu sorudan 2,5 puan alacaksınız.
 • Yapıda saplama kiriş var mı?
  Cevabınız "evet, saplama kiriş var" ise 0,9 puan alacaksınız. Cevabınız "hayır, saplama kiriş yok" ise 1 tam puan alacaksınız.
 • Binanızda her bir katta, kaç metrekareye bir kolon düşüyor?
  Cevabınızı sayısal olarak giriniz. Bu cevabı girerken, perde kolonları, 2 adet kolon olarak sayınız.

Sonuçların Yorumlanması

Şimdi gelelim hesap yapmaya ve binaya puan vermeye. İlk on soruda aldığınız puanları birbirleriyle çarpın. Bu bizim "A" değerimiz. Onbirinci soruda yazdığınız cevabın ise karesini alın. Bu da bizim "B" değerimiz. Ardından "A" değerini "B" değerine bölün. Elde ettiğimiz sonucu yorumlayacağız.

Elde ettiğimiz sonuç için üç kriterimiz var. Eğer;
 • Değer; 375'den daha büyük ise binanız sağlam görünüyor.
 • Değer; 325-375 arasında ise yapınızı muayene ettirmeniz gerekiyor.
 • Değer 325'den küçük ise binanız çok riskli görünüyor. Acilen lisanslı bir kurumdan binanız için analiz yapılmasını istemelisiniz.

Kabaca Depreme Dayanıklılık Testi Örneği

 1. Binamız 1970 yılı yapımı, bu nedenle buradan 3 puan aldık.
 2. Binamızın taşıyıcı sisteminde herhangi bir çatlak yok, 10 puan aldık.
 3. Binamızın duvarlarında herhangi bir çatlak yok, 5 puan aldık.
 4. Binamızda kısa kolon problemi yok, 2 puan aldık.
 5. En dış kolonlar, iki yönde de kirişlerle birbirlerine bağlanmışlar. 2 puan aldık.
 6. Yapının döşeme sistemi kirişli klasik döşeme sistemi. Dolayısıyla 2,5 puan aldık.
 7. Temel tipi radye değil, bu sorudan 1 puan aldık.
 8. Bodrum kat var. Bu sorudan 2 puan aldık.
 9. Binamızda en az üç adet perde kolon yok. Bu sorudan 1 puan aldık.
 10. Yapımızda saplama kirişler var. Bu nedenle bu sorudan 0,9 puan aldık.
 11. Binamızda her bir katta, 8,72 metrekareye bir kolon düşüyor. (Toplam kat alanı / Toplam kolon sayısı)
A değeri = 3 x 10 x 5 x 2,5 x 2 x 2,5 x 1 x 2 x 1 x 0,9 = 3375
B değeri = 8,72 x 8,72 = 76,03
Sonuç = 3375/ 76,03 = 44,39 puan
Değerlendirme: Binamız çok risklidir. Muayene ettirmemiz gerekir. 

Esas olarak değerlendirmeye aldığımız ve kabaca depreme dayanıklılık testi uyguladığımız bu bina için kullandığımız değerler, gerçek bir binaya aittir ve yapılan analizler sonrası gerçekten de riskli yapı kararı verilmiştir.
Binanın Sağlam Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?
Binanın sağlam olup olmadığı nasıl anlaşılır

  Kabaca Depreme Dayanıklılık Testi Örneği -2

  1. Binamız 2017 yılı yapımı, bu nedenle buradan 7 puan aldık.
  2. Binamızın taşıyıcı sisteminde herhangi bir çatlak yok, 10 puan aldık.
  3. Binamızın duvarlarında herhangi bir çatlak yok, 5 puan aldık.
  4. Binamızda kısa kolon problemi yok, 2,5 puan aldık.
  5. En dış kolonlar, iki yönde de kirişlerle birbirlerine bağlanmışlar. 2 puan aldık.
  6. Yapının döşeme sistemi kirişli klasik döşeme sistemi. Dolayısıyla 2,5 puan aldık.
  7. Temel tipi radye, bu sorudan 2 puan aldık.
  8. Bodrum kat var. Bu sorudan 2 puan aldık.
  9. Binamızda 8 adet perde kolon var. Bu sorudan 2,5 puan aldık.
  10. Yapımızda saplama kirişler var. Bu nedenle bu sorudan 0,9 puan aldık.
  11. Binamızda her bir katta, 10 metrekareye bir kolon düşüyor. (Toplam kat alanı / Toplam kolon sayısı)
  A değeri = 7 x 10 x 5 x 2,5 x 2 x 2,5 x 2 x 2 x 2,5 x 0,9 = 39.375
  B değeri = 10 x 10 = 100
  Sonuç = 39.375 / 100 = 393,75 puan
  Değerlendirme = Binamız sağlamdır. Ancak bu test, herhangi bir numune alınmadan, herhangi bir analiz yapılmadan, fikir vermesi amacıyla tasarlanmıştır. Şüphe halinde mutlaka yetkili bir kuruluşa başvurulması gerekir.
  Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

  37 yorum

  1. 18 Ekim, 2021 23:03
   Teknik eleman değilim. Ancak inşaat işine her zaman ilgim olmuştur. Binamız 1988 yılında İstanbul'da yasal olarak yapılmış kat irtifaklı binadır. İncelemede riskli rapor verildi. 10 yıl önce kendimiz risk analizi yaptırdığımızda orta halli ve güçlendirme önerilmişti. Bu nedenle riskli raporu şüpheli bulmuştum. Ancak bu bilgileri okuduktan sonra risk raporunun yerinde olduğuna kanaat getirdim. Paylaştığınız aydınlatıcı bilgiler için teşekkürler. (cepnicengiz@hotmail.com)
   1. 20 Ekim, 2021 00:11
    Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.
  2. 29 Ocak, 2022 22:24
   İstanbul dan 5-10 yıllık binalardan ev almayı düşünüyorum ama deprem konusunda korku içindeyim emlakcilara bakarsak her ev mükemmel nasıl ayırt edeceğiz ortada kaldık
   1. 29 Ocak, 2022 22:50
    Merhaba, daire satın almadan önce bu video serisini mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum: https://youtu.be/h5aFaWz2N3A?list=PLzOOg6RsrfvJ9ZP-hvFLfi99s-jvV2CzL
  3. 14 Şubat, 2023 01:46
   Merhaba geçen sene evimizde içten su borusu patlamış boyarken farketik şuan kuruma aşamasında binaya bı zararı var acaba birinci kata oturyoz bodrum katı yok
  4. 16 Şubat, 2023 21:08
   selamlar. binanın dışında sıva çatlağı var . bu hasarın onarımı tüm binaya aitmi yoksa çatlağın olduğu daireyemi karar veremedik. yardımcı olursanız seviniriz .
   1. 17 Şubat, 2023 14:09
    Tabi ki tüm binaya ait. Kat mülkiyeti kanununda bu açıkça yazılı. Arsa payları oranında gideri dağıtacaksınız.
  5. 17 Şubat, 2023 14:04
   Bizim binada bodrum yok yüksek giriş, bu evin dayanıksız mı olduğunu gösterir? 4 katlı bina
   1. 17 Şubat, 2023 14:09
    Hayır, yazıda da pek çok yerde değindiğim gibi bir inşaat mühendisinin binadan numuneler alarak analiz etmesiyle belirlenir. Bu yazıda geçen faktörler fikir verir.
  6. 20 Şubat, 2023 00:07
   Binamız 3 katlı en alt kat bahçe katı üst katlar ise dublex 19 daire var tek bildigim şey kaliteli ürünlerin kulanildigiymis bide senin fikrini alabilirmiyim :)
   1. 20 Şubat, 2023 00:12
    Bir şey daha söyleyeyim çok eskiden oturduğumuz yer hep bataklıkmış yani temelimiz kötü senin yorumunu merak ettiğim için yazıyorum:)
  7. 23 Şubat, 2023 13:53
   Merhaba, bizim binamiz 5-6 yillik son zamanlarda duvarda ince catlaklar farkettim, siva catlagi gibi gorunuyo ama bi duvarin iki tarafinda da benzer catlak olunca arastirilmasi lazim falan yazmislar bu gercekten tehlikeli bi durum mu ve eger oyleyse kime gosterebilirim bunu?
   1. 08 Mart, 2023 18:07
    Merhaba, yığma yapı ise farklı, betonarme ise farklı değerlendirmek gerek. Şehrinizde bulunan bir inşaat mühendisinden danışmanlık alarak yerinde yorum yapmasını isteyebilirsiniz.
  8. 04 Mart, 2023 12:13
   Oturduğum bina için sizin paylaştığınız hesaplamaları yaptım.Genel olarak bina durumu iyi ama binamızda asmolen tavan olması puan durumunu riskli bina grubuna sokuyor.
   Bina 2014 yapımı Radye Temel
   çerçeveli+perdeli sistem
   duvarlar gazbeton
   C-30 beton
   Asmolen köpük
   Peki bu Bina ve Asmolen tavan için düşünceleriniz nedir ?
   1. 08 Mart, 2023 18:07
    Asmolen yapı ile ilgili düşüncelerimi bu yazıda dile getirdim: https://www.emirhanaydin.com.tr/2020/05/ev-satin-alacagim-nelere-dikkat-etmeliyim.html
  9. 06 Mart, 2023 00:09
   Merhaba, 2007 oncesi bir bina cok buyuk oran ile 325 den az puan aliyor.
   Teste gore anladigim 2007 oncesi binalarin mutlaka teste girmesi gerekiyor.
   Cunku riskli grupta yer aliyor.
   1. 26 Mart, 2023 05:35
    Merhaba, hazır betonun yaygınlaşması 2004 yılına tekabül ediyor. Yapı denetim sisteminin tam manasıyla hayatımıza girmesi de 2011 yılına tekabül ediyor. Bu nedenle 2007 yönetmeliğinden eski yapılarda risk faktörü yükseliyor.
  10. 20 Mart, 2023 03:52
   Merhaba ,bizim ev 2 katlı Adana da 1998 depremi gördükten sonra babamlar güçlendirme yapmış,bizde Maraş depreminden sonra kimse kontrol etmeye gelmeyince güçlendirme yaptık.Dayanaklik twstininguclendkrme yaptıktan sonra yapabilirmiyizki ,yani iki katlı ev 10 tane falan kolon oldu herhalde metrekaresi de 100 falan

   1. 26 Mart, 2023 05:35
    Merhaba, inşaat mühendisi tarafından güçlendirme projesi hazırlanarak güçlendirmeler yapılmalıdır.
  11. 23 Mart, 2023 12:25
   Selamlar. Bir sorum olacak size. Perde beton üzerine kiriş koymadan direk döşemeyi uygulayabilirmiyiz?
   1. 26 Mart, 2023 05:36
    Merhaba, evet. Yaygın uygulama bu şekilde zaten.
  12. 25 Mart, 2023 00:49
   Merhaba, depremden sonra merdivenden biri çıkarken avize sallanmaya başladı. Eve hasarsız dediler ancak biri yürürken koca binanın sallanması normal mi. Yorumunuzu bekliyorum. Şimdiden teşekkürler
   1. 26 Mart, 2023 05:36
    Merhaba, döşemeler ince olduğunda genelde bu sorunu yaşıyoruz. Eski bir yapı mı? Kaç yıllık?
  13. 03 Nisan, 2023 22:46
   Merhaba binamız üç katlı 2. Kat az hasarlı 3. Kat hasarsız ama zemin katın ağır hasarlı olduğu söyleniyor zemin katın giriş kapısının duvarla birleşim kısmının kolon olduğu söyleniyor çok ince bir çatlak var.Sadece o kolonda kusur var diğer hiçbir
   kolonda vs sorun yok sizce bu kolonun hasarlı olması evin her kısmını riske sokar mı yoksa o kolonun taşıdığı kısımlar mı riskli?
   1. 04 Nisan, 2023 01:14
    Yerinde inceleme yapmadan bir şey söylemek zor ancak; binaya ağır hasar verilmesi için bir kolonda "D tipi hasar" dediğimiz hasarın görülmesi yeterli. Tespite gelen arkadaşlar da bunu tespit etmiş olmalı. Ancak yine de şüpheniz varsa itiraz hakkınız var. Başka bir ekip yeniden tespite gelir.
  14. 15 Nisan, 2023 02:31
   Merhaba. 15 katlı bir binada dairem var. Yapımında göre kazık kullanılıp kullanılmadığını nasıl öğrenebilirim? Binanın yapımına 2019’da başlanmış, geçen yıl bitti. Belediyeye gitmiş olsam projede bilgisi olur mu?
   1. 15 Nisan, 2023 02:32
    Fore kazık kullanım durumu, yukarıda yazım hatası olmuş.
  15. 02 Mayıs, 2023 12:46
   Selamlar 11 katlı bir binanın hasar tesbitinde sadece zemin kata mı bakılır. Ayrı bir sorum da
   11 katlı binada oturuyordum .depremden sonra,1 kolonun içinde harç olmadığı gözle görülüyor ve kolonda etri yok ve sadece depo bölümüne bakıp kendi gözlemin bunlar, bu binamıza az hasarlı verecekler.
   1. 11 Mayıs, 2023 19:03
    Merhaba, genellikle bodrum kat, zemin kat ve birinci katta hasarlar oluştuğu için bu katlara öncelik veriliyor ancak diğer katlarda hasarlar varsa diğer katların da değerlendirilmesi gerekir.

    Kolonda etriye olmaması; depremin oluşturduğu bir durum değil. Betonun yerleştirilememiş olması da (sizin deyiminizle kolonda harç yok) yine depremin oluşturduğu bir hasar değil. Bu nedenle sadece bunlar varsa ve herhangi bir çatlak, demir donatıda burkulma yoksa bunlar deprem hasarı olarak kaydedilemez. Bunlar müteahhit, şantiye şefi ve yapı denetim firmasının kusurudur.

    Şu konu çok yanlış anlaşılıyor. Etriye yoksa, binanız güvensizdir. Ancak hasarsız raporu verilmesi veya az hasarlı raporu verilmesi bunu değiştirmez. Verilen raporlar depremde alınan hasarla alakalı. "Bina güvenlidir" veya "bina güvenli değildir" raporları verilmiyor.
  16. 01 Ağustos, 2023 11:56
   Merhabalar binamız depremden dolayı hasar aldı orta hasarlı şuan bina 2000 yapımi binadan binamıza analiz yapıldı kolonlardan karot örneği alındı düşük çıkmış zemin iyi çıktı duvarlarda içte ve dış cephede çok çatlaklar var bodrumda rutubet var sizce binaya ne karar verirler
  17. 23 Ağustos, 2023 23:58
   Merhaba binamız 2020 yapımı iskanlı ve kirişli bir bina, bina tepede olduğu için 3 tarafı perde beton olup eğimin aşağı yönlü olduğu yerde perde beton yoktur. Evler yapıldıkça her yapı arkasına perde beton yapılmaktadır. Yine binamızın en alt bodrum katları tuğla ile değil toprağın altında kalan üç tarafı beton duvar yapılmış olup ön tarafa tuğla örülmüştür. Beton olan tarafa müteahhit cam olmadığı halde kalıbı ve demirleri cam varmış gibi bağlayıp beton atmıştı sonrada oraya cam açtı bu cam sorun yaratır mı?
  18. 24 Ağustos, 2023 00:00
   Belirtmeyi atlamışım binamız 5 katlı olup zemin sınıfı ise ZC zemindir
  19. 18 Aralık, 2023 18:42
   Merhaba peki bina kat sayısı puanlamada olması gerekmez mi
  20. 23 Mayıs, 2024 20:46
   Merhaba bizim dairenin bodrum katı yok bina girişinde de elektirik ve depolama alanları var bu riskli mi