İnşaat Teknikerleri Şantiye Şefi Olabilir mi?

Teknikerler ve teknik öğretmenler ise; Birinci sınıf yapılarda, 2B sınıfının ikinci ve üçüncü fıkrasındaki yapılarda (tek katlı ofis, dükkan ve sem...

teknik öğretmenler ve inşaat teknikerleri şantiye şefi olabilir mi?

Şantiye Şefi Nedir?

Yapı ruhsatına tâbi her türlü yapım ve yıkım işinde, işleri fen ve sanat kurallarına göre, yapı müteahhidi adına uygulayan, şantiyeyi yöneten ve şantiyedeki tüm işleri organize eden anahtar teknik personele şantiye şefi denir.
şantiye şefi sorumlulukları

Peki şantiye şefinin sorumlulukları nelerdir?

1 - Şantiye şefinin başlıca görevi; şantiyedeki imalatların fen ve sanat kurallarına uygun olarak, resmi dairelerce onaylanmış mimari projeye, statik projeye, elektrik projesine, mekanik projesine, zemin iyileştirme projesine ve varsa diğer projelere uygun olarak, iş güvenliği ve işçi güvenliği önlemleri ile yapım işi imalatının kaliteden ödün vermemesi adına her türlü tedbiri alarak, yapı müteahhidi adına her türlü organizasyonu yapmaktır. Yani şantiyenin eli, kolu ve beynidir.

2 - Ayrıca, inşaat işlerinde, elektrik ve makine tesisatı işlerinde ve diğer işlerde yetki belgeli usta çalıştırmakla ve belgelerin bir kopyasını şantiye dosyasında bulundurmakla yükümlüdür.

3 - İnşaat, tesisat ve yıkım işlerinde uygun malzeme, uygun ekipman, uygun makine kullanmakla yükümlüdür.

4 - İş sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği konularında da sorumlu kişidir. Her türlü iş güvenliği önlemini almak, yine şefin görevidir.

5 - İstifa edeceği zaman ilgili idareye ve notere yazılı olarak bildirmek zorundadır.

6 - Fenni mesul ve denetçilerin talimatlarına, projelere uygun şekilde imalatın yapılması, şantiye ile alakalı defterlerin tutulması, belgelerin saklanması, düzenlenmesi, imzalanması gibi sorumlulukları yerine getirir.

7 - Görev alınan inşaatta meydana gelen iş kazalarını, maddi hasarları ilgili mercilere bildirmek zorundadır.

8 - İmalata başlamadan bir gün önce ilgili denetim mekanizmasına imalatın haberini vermek zorundadır.

Yeni şantiye şefi yönetmeliği ne diyor? 

Resmi gazetede yayımlanan yeni şantiye şefliği yönetmeliğine göre yönetmeliğin amacı; plan, fen, sanat, sağlık, çevre şartlarına ve standartlara uygun yapı imal edilmesine yönelik yapım işlerinin takibini sağlamak üzere şantiye şefi çalıştırılması mecbur yapılarda (yapım ruhsatına tâbi her yapıda) görev alan şantiye şeflerine ilişkin usul ve esaslar düzenlemek.

İnşaat teknikerleri şantiye şefi olabilir mi?

Yeni şantiye şefliği yönetmeliğine göre aşağıdaki meslekler şantiye şefi olabilecek;
 • Mimarlar
 • İnşaat mühendisleri
 • Makine mühendisleri
 • Elektrik mühendisleri
 • Elektrik-Elektronik mühendisleri
 • İnşaat teknikerleri
 • Makine teknikerleri
 • Elektrik teknikerleri
 • Yapı denetim teknikerleri
 • Teknik öğretmenler

Şantiye şefinin yetkileri nelerdir ve çalışma usulü nasıldır?

şantiye şefinin yetkileri nelerdir
Sadece görev aldığı ilde resmi yetkili olabilir. Diğer illerde görev üstlenemez.

Mühendis ve mimar şantiye şefleri aynı anda;
 • 1.500 metrekareyi geçmeyen 4 iş,
 • 4.500 metrekareyi geçmeyen 3 iş,
 • 7.500 metrekareyi geçmeyen 2 işin şantiye şefliği üstlenilebilir.
 • 7.500 metrekareyi geçen sadece 1 iş üstlenilebilir.
 • Teknikerler ve teknik öğretmenler ise aynı anda toplam 3 iş üstlenebilir. Bu işlerin her biri 1.500 metrekareyi geçemez. Ayrıca teknikerler kamu yatırımlarında şantiye şefi olamaz.
Ancak aynı ada içerisinde yer alan, aynı müteahhit ve arsa sahibi olan işler tek iş olarak değerlendirilir.
Yapım işinin yan kolları olan istinat duvarı, havuz gibi işler aynı parselde yer alıyorsa işin devamı niteliğindedir.

Palplanş, kazık, deprem yalıtımı, izolatör vb. temel sistemleri ile dayanma yapılarında, zemin iyileştirme işlerinde, yıkım işlerinde sadece inşaat mühendisleri şantiye şefi olabilir.

Teknikerler ve teknik öğretmenler ise;

 • Birinci sınıf yapılarda,
 • 2B sınıfının ikinci ve üçüncü fıkrasındaki yapılarda (tek katlı ofis, dükkan ve semt sahaları, semt parkları gibi yapılar)
 • 3A sınıfının üçüncü ve yedinci fıkrasındaki yapılarda (asansörsüz üç kata kadar olan ticari ve konut türü yapılar)
 • 3B sınıfının sekizinci ve onikinci fıkrasındaki yapılarda ama yapı yüksekliği 17.50 metreyi geçmeme şartı ve bodrum sayısı ikiyi geçmeme şartı ile (normalde yapı yüksekliği 21.50 metreden az olan konut ve ticari binalarda ancak özellikle yapı yüksekliği 17.50 metre ile sınırlandırılan bir madde)
 • 5D sınıfının ikinci fıkrasındaki yapılarda (tarihi eser olup restore edilecek yapılarda)
teknik öğretmenler ve teknikerler şantiye şefi olabilir.
Yani örneğin bodrumu bulunan 5 katlı bir binada çatı arası katı yoksa; ortalama bina yüksekliği 15 metre, ortalama yapı yüksekliği ise 18 metre olacaktır. Dolayısıyla teknikerler ve teknik öğretmenler bodrumlu ve 5 normal katlı projelerde şantiye şefi olamazlar.

Ancak bodrumu bulunan ve çatı arası dubleks katı bulunmayan 4 normal katlı yapıda bina yüksekliği 12 metre, yapı yüksekliği 15 metre olacağından teknikerler şantiye şefi olabilir.

Bina yüksekliği ve yapı yüksekliği arasındaki fark nedir?

Bina yüksekliği, kot alınan yerden yani zeminden itibaren saçak kotuna kadar olan yüksekliği temsil ederken yapı yüksekliği bina yüksekliğine ilave olarak bodrum kat, çatı arası dubleks kat gibi mesafeleri de hesaba dahil eder.

Hangi teknikerler şantiye şefi olamaz?

Bazı teknik öğretmenler ve teknikerlerin ise şantiye şefliği yapması mümkün değil. Peki onlar kimler?
 • 75 yaşını dolduran teknik öğretmenler ve teknikerler
 • Tam zamanlı olarak başka bir işte çalışanlar
 • Mahkemece meslekten men edilenler
 • Fiilen görev yapmaya engel durumu olanlar

Şantiye şefinin maaşı ne kadardır?

TMMOB yönetim kurulu; mühendis ve mimarların 2024 yılı için asgari ücretlerini net en az 33.750 TL olarak belirledi. 2024 yılı güncel maaş verileri için tıklayın! Bu da aylık 3.217,10 TL net maaş demek. Kariyer.net verilerine göre ise ülkemizde en düşük net şantiye şefi maaşı 49.500 TL iken, en yüksek şantiye şefi maaşı 220.000 TL bandında. 15.000 kişi ile yapılan bu çalışmaya göre şantiye şeflerinin ortalama maaşı 61.900 TL bandında seyrediyor.

Örnek şantiye şefliği sözleşmesi

örnek şantiye şefi sözleşmesi

Yararlanılan kaynaklar

Kariyer.net - https://www.kariyer.net/pozisyonlar/santiye+sefi
Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Görüşmeye katılın