İstinat Duvarı Çeşitleri Nelerdir? Hazır İstinat Duvarı Projeleri

İstinat duvarları; toprağı, doğal haliyle koruyamayacağı bir eğimde tutmak için tasarlanmış yapılardır. Adı üstünde, toprak yüküne karşı direnen da...

İstinat Duvarı Çeşitleri Nelerdir? Hazır İstinat Duvarı Projeleri
İstinat duvarları; toprağı, doğal haliyle koruyamayacağı bir eğimde tutmak için tasarlanmış yapılardır. Adı üstünde, toprak yüküne karşı direnen dayanma yapılardır. Genellikle belli bir amaç uğruna alan kazanmak için inşa edilirler. Örneğin karayollarında, özel projelerinde, kotlar arasında kademe olan projelerde, DSİ projelerinde sık sık karşımıza çıkarlar.

İstinat kelimesini etimolojik olarak incelediğimizdeyse, kelime kökeninin arapça olduğunu görüyoruz. Kelime "SND" kökünden geliyor. Sizin de aklınıza aynı kelimenin geldiğini biliyorum. Evet... Senet kelimesiyle aynı kökenden. Çünkü senet de bir kişinin diğerine olan borcunun yazılı dayanağı. 

Bu yazıda istinat duvarının tasarımı hakkında ve istinat duvarı çeşitleri hakkında bilgi verip, örnek hazır betonarme istinat duvarı projeleri paylaşacağım.

İstinat Duvarının Tasarımı

İstinat duvarı, malzemeyi (genellikle toprağı) bir tarafta tutmak, kaymasını önlemek için tasarlanmış dikey (veya dikeye yakın) yapılardır. Bu sayede toprak, belirlenen alan içerisinde sınırlı kalır ve kaymaz. Bir istinat duvarının temel amacı, malzemenin (genellikle toprağın) uyguladığı basınca dayanabilmektir.

İstinat duvarlarının uygun tasarımında ​​en önemli husus, tutulan malzemenin hareket etme eğilimini tanımak ve buna karşı koymaktır. Bunun için de duvarın pozitif tarafında tutulan malzemenin içsel sürtünme açısını ve kohezyonu bilmek gerekir.

İstinat Duvarı Çeşitleri Nelerdir? Hazır İstinat Duvarı Projeleri

Yanal toprak basıncı duvarın en üst noktasında sıfırdır ve zemin homojense en düşük derinlikte maksimum değerdedir. Toprak basınçları, uygun şekilde ele alınmazsa duvarı ileri doğru itebilir veya devirebilir. 

Ayrıca, duvarın arkasında bir drenaj sistemi tarafından dağıtılmayan herhangi bir yeraltı suyu, duvar üzerinde hidrostatik basınca neden olur. Duvarın arkasında uygun drenaj sistemi olması önemlidir. Drenaj sistemi, hidrostatik basıncı azaltır ve duvarın arkasındaki malzemenin stabilitesini artırır.

Bu konuda barbakanlar oldukça önemli bir yer teşkil eder. Haber kanallarında "facia" başlığıyla gördüğümüz ve "İstinat duvarı çöktü" manşetleriyle servis edilen istinat duvarlarının pek çoğunda hatalı drenaj sistemi, yetersiz veya tıkanmış barbakanlar bulunmaktadır.

İstinat Duvarı Çeşitleri

İstinat duvarı çeşitlerini popüler olanlardan daha az popüler olanlara doğru sıralayalım.

Betonarme İstinat Duvarı

Betonarme konsol istinat duvarı, temel ve temele bağlı bir duvardan oluşan istinat duvarıdır. İstinat duvarı olarak kullanılan en yaygın istinat duvarı çeşididir. Ağırlık tipi istinat duvarına göre çok daha az beton sarfiyatı olur. Ancak betonarme istinat duvarlarında demir donatı kullanılır. Betonarme istinat duvarları, L harfi şeklinde, T harfi şeklinde veya hafifletme konsollu istinat duvarı şeklinde inşa edilebilirler.

3,00 metrelik istinat duvarı projesi örneği

Betonarme istinat duvarlarının temelinde ilave topuk yapılabilir. Bu tarz projelerle de karşılaşmanız mümkün. Bu topuk, duvarın toprak itkisi altında kaymasına karşı koyar.

Hafifletme konsollu istinat duvarları ise, duvarın en dip noktasına gelen yanal itkiyi azaltıp bir kısmını hafifletme konsolu bölgesinde almak için tasarlanmış betonarme istinat duvarı çeşitlerindendir. Bu sayede bu tip ile daha yüksek istinat duvarları inşa edilebilir.

Bir de bu konuda karşınıza çıkması kuvvetle muhtemel bir betonarme istinat duvarı çeşidi daha vardır ki buna değinmeden bu konuyu kapatmayacağım: "Ters istinat duvarı".

İstinat duvarının mantığını "İstinat duvarı tasarımı" bölümünde anladığınıza inanıyorum. Tutulacak malzemenin (genellikle toprağın) ağırlığı, betonarme istinat duvarında devrilmeye karşı bize yardım eden bir kuvvet halindedir. Ancak bazı özel durumlarda bu ağırlıktan yararlanmak mümkün olmaz. Çeşitli nedenlerle temel; yükün olduğu tarafta değil, yükün olmadığı tarafta inşa edilmek zorunda kalınabilir. Buna da ters istinat duvarı denir. Oldukça riskli bir yapı olup, projelendirilmesinde azami dikkat gösterilmelidir.

Ağırlık Tipi İstinat Duvarı

Ağırlık Tipi İstinat Duvarları, yük tarafından gelen basınca direnmek için ağırlıklarına (taş veya beton) ihtiyaç duyar. Alan olarak betonarme istinat duvarlara göre daha fazla kayıp yaşatır. Bu nedenle ağırlık tipi istinat duvarları alan kaybı kaygısının olmadığı projelerde tercih edilir. Örneğin Devlet Su İşleri, dere ıslahı projelerinde genellikle ağırlık tipi istinat projesi tercih etmektedir.

Ağırlık tipi istinat projelerini Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait projelerde de sıklıkla görebilirsiniz. Ağırlık tipi istinat projelerinde demir donatı kullanılmaz.

Zeki Aydın Tipi İstinat Duvarı

İstinat duvarı çeşitlerinden biri olan Zeki Aydın Tipi İstinat Duvarı, zemine geniş bir oturma yüzeyi sağlayan temel ve temelle perde arasında bağlantıyı sağlayan demir donatı sayesinde betonarme istinat duvarlar ile ağırlık tipi istinat duvarlarının karışımıdır. Yanal itkinin yoğun olduğu bölgede ağırlık tipi istinat duvarı, demir donatılarla güçlendirilmiştir. Devlet Su İşleri projelerinde ve yurt dışında sıklıkla kullanılmıştır.

Zeki Aydın Tipi İstinat Duvarı

Payandalı istinat duvarı (Nervürlü istinat duvarı)

Payandalı veya nervürlü istinat duvarları, duvar levhası ve taban levhasının arası üçgen forma yakın betonarme payandalarla güçlendirilmiş betonarme istinat duvarlarıdır.

Payandalı istinat duvarı (Nervürlü istinat duvarı)

Payandalar, eğilmeyle kayma gerilimlerini azaltmak için duvar levhası ile tabanı birbirine bağlar. Yüksekliği 8 ila 12 m'den fazla olan yüksek duvarlar için payandalı istinat duvarları kullanılır.

Donatılı (Toprakarme) Zemin Duvarı

Toprakarme sistemlerde sıkıştırılmış dolgu ile dolgu içerisindeki donatı birlikte çalışır. Önce donatılar yerleştirilir ve sıkıştırılarak kademe kademe dolgu işlemi gerçekleştirilir. Böylece hem ekonomik, hem hızlı hem de estetik bir dayanma yapısı elde edilir. Özellikle şehirler arası karayollarında sıkça karşılaştığımız bu sistem, giderek yaygınlaşacak gibi duruyor.

Zemin Çivili İstinat Duvarı

Zemin çivili bir duvar inşa etmek, esas olarak gerilim altında çalışan, pasif donatı olarak adlandırılan çubukların eklenmesiyle kazılan alanda iş ilerledikçe toprağın güçlendirilmesini içerir. Bunlar genellikle birbirine paralel ve hafifçe aşağı doğru eğimlidir. Bu çubuklar kısmen eğilme ve kesmede de çalışabilir.

Zemin Çivili İstinat Duvarı

Görsel için kullanılan kaynak: https://www.deepexcavation.com/en/products/snail-plus-soil-nailing-software/design-of-soil-nail-walls-information

Palplanş Perdeler

Kenetli çelik, ahşap veya prefabrik levha kazıklardan elde edilmiş palplanş malzemenin; yan yana, zemine çakılarak bir perde haline getirilmeleri işlemi ile palplanş perde oluşturulur. Genellikle geçici dayanma yapılarında kullanılırlar. Görevleri sona erdiğinde sökülerek başka projelerde tekrar tekrar kullanılabilirler.

Fore Kazık Sistemi

Fore kazıklarla inşa edilmiş istinat duvarları, bir dizi fore kazığın birleştirilmesiyle inşa edilir. Projesine  göre fore kazıklı istinat duvarları; bir dizi toprak ankraj, takviye kirişleri, zemin iyileştirme işlemleri ve püskürtme beton takviye tabakası içerebilir. Palplanş perdelere göre çok daha sessiz ve titreşimsiz inşa edilirler. Şehir içi projelerinde palplanş perdelere nazaran fore kazık sistemi bu nedenlerle daha çok tercih edilir.

Berliner duvarı (Asker Yığını) 

Berliner Duvarı, 20. yüzyılın başındaki Berlin Metrosu inşaatında kullanıldığı için bu ismi almıştır. Nispeten ucuz bir sistemdir, yapımı basit ve hızlıdır. Ancak su sızdırmazlığı yoktur ve bu nedenle sadece kuru zeminlerde uygulanabilir. 

Berliner duvarı (Asker Yığını) - istinat duvarı çeşitleri
Fotoğraf için kullanılan kaynak: https://www.ggu-software.com/en/glossary/berliner-verbau-soldier-pile-walls

Mekanik Stabilizasyon Duvarı

Mekanik olarak stabilize edilmiş zemin (MSE) duvarlar, bazı farklı hareketleri tolere edebilen duvarlardır. Duvar yüzü, dolgu toprağı tutulurken granüler toprakla doldurulur. MSE duvarların avantajı, kalıp veya kürleme gerektirmediği için yapım kolaylığıdır. MSE duvarlarında toprak çivilemenin kullanımı, hafif bir eğimde birbirine paralel olarak yerleştirilmiş ve yerine derzlenmiş ince çelik takviye çubuklarının toprağa yerleştirilmesini içerir. (Kaynak: https://constrofacilitator.com/retaining-wall-design-and-its-types-used-on-construction/ )

Diğer İstinat Duvarı Çeşitleri:

 • Gabyon istinat duvarı
 • Kaset (Crib) istinat duvarı
 • Yeşil istinat duvarı
 • Baret tipi istinat duvarı
 • Hibrit sistemler

İstinat Duvarı Neden Göçer? İstinat Duvarında Çatlaklar Olmasının Nedenleri Nelerdir?

İstinat duvarlarında göçmelerin nedenini iki ana başlıkta toplayabiliriz. İlki tasarım hatası, ikincisi ise su. Yani suyun drenaj sistemiyle düzgün bir şekilde uzaklaştırılamaması.

İlk olarak tasarım hatalarından başlayalım. Bizim ülkemizde ne yazık ki özellikle devlet kurumlarında her dönem bir şeyler değişiyor. Örneğin mühendisten 3 metrelik bir istinat duvarı talep ediliyor ancak deniyor ki bunun 2 metresi toprakla doldurlacak, üstündeki 1 metrelik bölüm de korkuluk olacak.

Ancak bir sonraki dönem fikirler değişiyor ve o bir metrelik bölüm de toprakla dolduruluyor. Hal böyle olunca istinat duvarında hesapta olmayan gerilmeler oluşuyor. Bu da istinat duvarının kaymasına veya toptan göçmesine neden oluyor.

Veya hiç tasarım yapılmaması da istinat duvarlarının göçme sebeplerinden biri. Aşağıdaki fotoğrafa dikkatle bakmanızı rica ediyorum. Tuğla ile çevrili alanın içi toprakla dolduruldu. Tuğla sayısını sayarak dolgu yüksekliğinin 1 metre olduğunu söyleyebilirim. Ve istinat duvarı olarak tercih edilen malzeme 13.5'luk tuğla. 
İstinat Duvarı Neden Göçer? İstinat Duvarında Çatlaklar Olmasının Nedenleri Nelerdir?
İstinat duvarlarında çatlaklar oluşmasının, hasar almasının veya toptan göçmesinin bir diğer sebebi de daha önce de bahsettiğim gibi drenaj sisteminin çalışmaması. Eğer istinat duvarından suyu uzaklaştıramazsanız; kayma veya toptan göçme gibi durumlar kaçınılmaz son olabilir. Bu nedenle barbakanlar ve drenaj sistemi istinat duvarının beton kalitesinden bile daha önemli.

Yüksekliğe Göre Hazır İstinat Duvarı Projeleri (TİP PROJELER - DWG)

Yazımın bu bölümünde hazır betonarme istinat duvarı projeleri paylaşacağım. Burada paylaşılan projeler, eğitim amaçlıdır ve doğrudan kullanılması uygun değildir. Bir istinat duvarı, inşaat mühendisi kontrolünde, zemine, yüklere ve diğer koşullara uygun olarak tasarlanmalıdır. Burada alınan değerler tamamen örnek amaçlıdır. Zaten inşaat mühendisiniz bu tasarımlardan çok daha ekonomik tasarımlar hazırlayacaktır.

Hangi koşullar için tasarlandı?

 • Min. Donatı Oranı: 0,002
 • S420 Çeliği
 • C25/30 hazır beton
 • Dağıtma donatıları tahvil edilmeye müsait halde bırakıldı.
 • Çiroz donatısı çapı Φ10 olarak belirlendi.
 • Paspayı 5 cm olarak belirlendi.
 • Geri dolgu malzemesi stabilize malzeme olarak belirlendi.
 • Barbakanlar Φ20/200 olarak belirlendi.
 • Zemin taşıma gücü 150 kN/m² alınarak çalışıldı.
 • 10 derecelik toprak yükü olduğu varsayıldı.
 • Hareketli yük 5kN/m alınarak çalışıldı.
 • Kohezyonsuz zeminde çalışıldı.
Tasarım örneklerini 4,50 metrelik tasarım ile sonlandırdım. Çünkü benim baz aldığım koşullarda 4,50 metrelik istinat duvarından daha yüksek duvarlar ekonomiklikten uzaklaşıyor. Ancak daha iyi zemin koşullarında bu yükseklik bir miktar daha artırılabilir.

4,50 metrelik istinat duvarı projesi örneği

4,50 metrelik istinat duvarı projesi örneği dwg
Proje notlarım: Ana donatıları iki parçaya göre hazırladım. Ancak donatı çapı yeterli olduğu için tek parça da yapılabilir. Bu durumda alt parçadaki donatı çapları ve aralıkları uygulanmalıdır. Yük olmayan tarafta temel, perde yüzünden itibaren 80 cm ampatmana sahiptir.

Dağıtma donatıları minimum seviyededir. Şantiyedeki demir donatıya göre tahvil edilebilir.

4,00 metrelik istinat duvarı projesi örneği
4,00 metrelik istinat duvarı projesi örneği dwg

Proje notlarım: Ana donatıları iki parçaya göre hazırladım. Ancak donatı çapı yeterli olduğu için tek parça da yapılabilir. Bu durumda alt parçadaki donatı çapları ve aralıkları uygulanmalıdır. Yük olmayan tarafta temel, perde yüzünden itibaren 50 cm ampatmana sahiptir.

Dağıtma donatıları minimum seviyededir. Şantiyedeki demir donatıya göre tahvil edilebilir.

3,50 metrelik istinat duvarı projesi örneği

3,50 metrelik istinat duvarı projesi örneği dwg
Proje notlarım: Ana donatıları tek parçaya göre hazırladım. Yük tarafındaki ana donatı aralığı olan 17 cm'lik değerin şantiyede 15 cm olarak uygulanması, uygulama kolaylığı oluşturacaktır. Yük olmayan tarafta temel, perde yüzünden itibaren 50 cm ampatmana sahiptir.

Dağıtma donatıları minimum seviyededir. Şantiyedeki demir donatıya göre tahvil edilebilir.

3,00 metrelik istinat duvarı projesi örneği

3,00 metrelik istinat duvarı projesi örneği dwg
Proje notlarım: Ana donatıları tek parçaya göre hazırladım. Temel donatılarını sahada etriye şeklinde hazırlamak pratik bir çözüm olabilir. Yük olmayan tarafta temel, perde yüzünden itibaren 25 cm ampatmana sahiptir.

Dağıtma donatıları minimum seviyededir. Şantiyedeki demir donatıya göre tahvil edilebilir.

2,50 metrelik istinat duvarı projesi örneği

2,50 metrelik istinat duvarı projesi örneği dwg

Proje notlarım: Ana donatıları tek parçaya göre hazırladım. Temel donatılarını sahada etriye şeklinde hazırlamak pratik bir çözüm olabilir. Yük olmayan tarafta temel, perde yüzünden itibaren 25 cm ampatmana sahiptir.

Dağıtma donatıları minimum seviyededir. Şantiyedeki demir donatıya göre tahvil edilebilir.

2,00 metrelik istinat duvarı projesi örneği

2,00 metrelik istinat duvarı projesi örneği dwg

Proje notlarım: Ana donatıları tek parçaya göre hazırladım. Temel donatılarını sahada etriye şeklinde hazırlamak pratik bir çözüm olabilir. Yük olmayan tarafta temel, perde yüzünden itibaren 25 cm ampatmana sahiptir.

Dağıtma donatıları minimum seviyededir. Şantiyedeki demir donatıya göre tahvil edilebilir.

1,50 metrelik, 1,00 metrelik istinat duvarı projesi örnekleri

2 metreden daha küçük istinat duvarları için örnek proje hazırlamadım. Çünkü 2 metrelik projede dahi minimum donatılara ulaştık. Bu nedenle 2 metreden daha küçük istinat duvarı projelerinde, 2 metrelik projenin çap ve aralıklarını kullanmanız uygun olacaktır.

Örneğin; ana donatılar Φ12/20, temel donatıları Φ12/20 ve dağıtma donatıları da yük tarafında Φ8/15 ve diğer tarafta da Φ8/11 olarak uygulanabilir.

Ancak bu bölümün başında da dediğim gibi, zemine ve yüklere uygun olarak projenizin yeniden bir inşaat mühendisi tarafından analiz edilmesi, çok daha ekonomik tasarımlarla projenizi tamamlamanızı sağlayabilir.

Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

2 yorum

 1. 12 Ocak, 2023 01:43
  Teşekkür ederiz hocam tüm bilgiler için, araştırma yaptığım bu konu hakkı da güzel bir özetleme olmuş.
  1. 13 Ocak, 2023 02:26
   Değerli yorumunuz için teşekkür ederim.