Şantiye Stajı Yapan Stajyerlere Verilecek Ödevler

Bu yazımda, şantiyemde staj yapan stajyerlere verdiğim ev ödevlerinden bahsedeceğim. Stajyerler zaten şantiyede imalatları görüyorlar. Doğruları ve...

 Şantiye Stajı Yapan Stajyerlere Verilecek Ödevler


Bu yazımda, şantiyemde staj yapan stajyerlere verdiğim ev ödevlerinden bahsedeceğim. Stajyerler zaten şantiyede imalatları görüyorlar. Doğruları ve yanlışları tespit edebiliyorlar. Ancak verimli bir staj süreci için, stajyerin şantiyede geçirdiği zamanın dışındaki zamanlarda da iyi bir hazırlık yapması gerekiyor.

Tabi bunun için şantiyede hangi aşamada bulunulduğunun da önemi var. Ancak yine de birtakım genel ödevler verilebilir. Bu ödevlerin geri dönüşlerine ve gösterilen çabaya göre de staj sonuç formu doldurulabilir.

Stajyerlere verilmesi gereken ödevler

Şantiye stajı yapan stajyerlere verilmesi gereken ödevler, stajyerin analitik bakış açısının geliştirilmesinin yanında, stajyerin bir sonraki imalata hazır olmasını da sağlamalıdır.

Ödev - 1:  Betonun kür edilmesi

Stajyer bu ödevde;
Stajyer akılda kalıcı bir öğrenim süreci için araştırmalarını yazılı bir şekilde başındaki mühendise sunmalıdır. Stajyer, yabancı dillerdeki kaynakları araştırarak araştırma yaparsa bu ödevden ekstra puan almalıdır.

Ödev - 2: Beton dayanımı konusu

Statik projeden beton sınıfına bakılır. Örneğin; C30/37 olsun. Beton dökümü esnasında alınan numunelerin bu değerlerden hangisini sağlaması gerektiği stajyer tarafından yorumlanmalıdır. Buna ilave olarak yönetmelik standartları gereği (+1 mpa, +2 mpa gibi) hangi değerleri sağlaması gerektiği yorumlanır.

Ödev - 3: Beton numunelerinin alınması

Bu ödevde stajyer;
 • Slump deneyi yapılırken numunenin kaç seferde doldurulduğunu, kaç şişleme yapıldığını vb. gözlemlemeli ve ödev defterine yazmalıdır.
 • Beton kıvam sınıflarının ne anlama geldiğini öğrenip ödev defterine yazmalıdır.
 • Küp numuneler alınırken dolumun nasıl yapıldığını ve kaçar şişleme yapıldığını ödev defterine not almalıdır.

Ödev - 4: Kalıpların söküm süreleri

Bu ödevde stajyer;
 • Kolon kalıbı, kiriş kanadı gibi yanal kalıpların kaçıncı günde sökülmesi gerektiğini,
 • Açıklıklarına göre kirişlerin kalıplarının kaçar günde sökülmesi gerektiğini,
 • Açıklıklarına göre döşemelerin kalıplarının kaçar günde sökülmesi gerektiğini
araştırmalı ve öğrenmelidir. Stajyer akılda kalıcı bir öğrenim süreci için araştırmalarını yazılı bir şekilde başındaki mühendise sunmalıdır. Stajyer, yabancı dillerdeki kaynakları araştırarak araştırma yaparsa bu ödevden ekstra puan almalıdır.

Ödev - 5: Beton metrajı

Stajyer bu ödevde;

Atılacak kat betonunun metrajını hesaplamalıdır. Hata yaparsa sıfırdan hesap yapmaya tekrar başlamalıdır. %5 yanılma payı üst sınır olarak kabul edilecektir. Stajyer bu ödevde mühendisten fazla yardım almamalıdır. Zorlanması ve tekrar tekrar denemesi idealdir.

Çalışmalarını ödev defterine not etmelidir.

Ödev - 6: Teleskop vb. dikme hesabı

Bu ödevde stajyer şantiyede kullanılan kalıp sistemine göre, örneğin teleskop dikme kullanılıyorsa;
 • Kiriş gibi elemanların altında kaçar cm ara ile teleskop koyulduğunu tespit etmeli,
 • Döşemelerde metrekareye kaç adet teleskop dikme koyulduğunu tespit etmeli.
Tespitlerin ardından bu teleskop sayılarının yeterli olup olmadığına dair, düşey yükler altında hesap yapmalıdır. Ödev 5'te hesaplanan metraj ile betonarmenin ortalama ağırlığını teleskopların taşıma gücü ile kıyaslamalıdır. (Yaklaşık değerler; 1 m³ betonarme ağırlık = 2.500 kg, 1 adet teleskop taşıma gücü = 750 kg)

Çalışmalarını ödev defterine not etmelidir.

Ödev - 7: Demir donatı metrajı

Stajyer bu ödevde;

Bir katın demir donatı metrajını hesaplamalıdır. Hata yaparsa sıfırdan hesap yapmaya tekrar başlamalıdır. %5 yanılma payı üst sınır olarak kabul edilecektir. Stajyer bu ödevde ufak yardımlar alabilir.

Stajyer çalışmalarını ödev defterine not etmelidir.

Ödev - 8: Donatı tahvili

Stajyer bu ödevde;

Donatı tahvili konusunda çalışma yapmalıdır. Örneğin "şantiyede son kat döşmesinde Q8'lik demir donatımız kalmadı. Q10'luk demir donatı kullanmak istersek, donatı aralıklarını kaçar cm yapmalıyız" gibi sorularla stajyerin yorum yapması sağlanmalıdır.

Bununla ilgili örnek sorular verip cevaplarını ödev defterine yazmasını istemek doğru olacaktır.

Ödev - 9: Demir donatıların incelenmesi

Stajyer bu ödevde;
 • S420 çeliği ile B420C çeliği arasındaki farkları,
 • Etriyelerin önemini,
 • Çirozların önemini
araştırarak ödev defterine yazmalıdır. Ayrıca projedeki her bir kolonda bulunan boyuna donatı alanları ile o kolonun kesit alanını birbiriyle kıyaslamalı ve yorum yapmalıdır. Örneğin 50x80 kolonda 20 adet Q16 demir var ise demir donatıların plandaki alanının 50x80cm kesite oranı nedir? Bu incelemede perdeler değil sadece kolonlar hesaplanacaktır.

Ödev - 10: Betonarme perdeler

Stajyer bu ödevde;
 • Betonarme perdelerle betonarme kolonların nasıl ayırt edildiğini,
 • Betonarme perdelerin avantajlarını,
 • Betonarme perdelerin deprem anında nasıl bir davranış gösterdiğini
araştırmalı ve ödev defterine yazmalıdır.

Ödev - 11: Vibratör

Stajyer bu ödevde;
araştırmalı ve ödev defterine yazmalıdır.

Ödev - 12: Segregasyon

Stajyer bu ödevde;
 • Betonda oluşan kuş gözü,
 • Renk değişimi,
 • Segregasyon
durumlarının sebeplerini araştırmalıdır. Nasıl önlem alınabileceğini yorumlamalıdır. Şantiyede bu tarz durumlar varsa sebepleri hakkında yorum yapmalı ve çözüm üretmelidir.

Ödev - 13: Duvar metrajı

Stajyer bu ödevde,
 • Proje üzerinden duvar metrajını çıkarmalıdır.
 • Duvar için kullanılacak malzeme hakkında detaylı araştırma yapmalıdır.
 • Gazbeton, bims ve tuğla arasındaki farklı irdelemelidir.
 • Bu üç malzeme tipinin birim metrekare için harç ve sıva dahil ağırlıklarını hesaplayarak malzemeler arasındaki ağırlık farkı hakkında yorum yapmalıdır.

Ödev - 14: Harç ve maliyet

Stajyer bu ödevde,
 • Duvarda kullanılan harcın kalem kalem metrajını çıkarmalıdır. Karışımda kaç ton kum kaç torba çimento kullanıldığı tespit edilmelidir.
 • Bir metrekarede kaç adet tuğla (veya gazbeton veya bims) harcandığı tespit edilmelidir.
 • Bir metrekare duvar için maliyet hesabı yapılmalıdır.
Bu makalemde stajyerlere verdiğim belli başlı ödevleri yazdım. Bu ödevler çeşitlendirilebilir. O anki uygulamaya yönelik olarak farklı ödevler verilebilir. Örneğin sıva imalatı varsa sıva imalatına dair ödevler verilmesi, stajyerin öğrenimindeki kalıcılığı artıracaktır.

Bunun dışında önerileriniz varsa yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın.
  Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

  Görüşmeye katılın