$type=carousel$cols=3

Bina Yıkımı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ:

İşveren ile yüklenici arasında sonradan oluşacak anlaşmazlıkları ve sorunları, en baştan yazıya dökerek engellemek, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak iki taraf için de en iyisi. Bu nedenle taraflar arasında mutlaka bina yıkımı sözleşmesi imzalanmalıdır...

Bina Yıkımı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Bina Yıkım Sözleşmesi Nedir?


Bina yıkım sözleşmesi, işveren ile yüklenici arasında yapılan; işin konusunu, süresini, şartlarını ve bedelini içeren, karşılıklı mutabakat ile imzalanan bir iş sözleşmesidir.

Neden Bina Yıkımı Sözleşmesi Yapılmalıdır?

İşveren ile yüklenici arasında sonradan oluşacak anlaşmazlıkları ve sorunları, en baştan yazıya dökerek engellemek, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak iki taraf için de en iyisi. Bu nedenle taraflar arasında mutlaka bina yıkımı sözleşmesi imzalanmalıdır.

Bina Yıkım Sözleşmesi Nasıl Olmalıdır?

 • Yıkılacak olan bina, ayrıntılı olarak tariflenmelidir.
 • Yıkım işleminin süresi netleştirilmelidir.
 • Yıkım işinin ve molozların sahadan kaldırılma işleminin şartları netleştirilmelidir.
 • Yıkım işleminin ve sahanın temizlenmesi işleminin bedeli belirtilmelidir.

Malzeme Karşılığı Bina Yıkımı İçin Fiyat Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Malzeme karşılığı bina yıkımı işlemi için bir yüklenici ile anlaşacaksanız, binanın içinde bulunan malzemeleri detaylı bir şekilde analiz edebilmelisiniz. Tabi çer çöp hesabına girin demiyorum. Ancak belli başlı demirbaşların fiyatlarını bilirseniz, bunların fiyatlarını yıkım bedelinden düşebilirsiniz.
 • Kaç adet çelik kapı var?
 • Kaç adet PVC doğrama var?
 • Kaç adet petek var ve uzunlukları ne kadar?
 • Korkuluk, demir kapı gibi çeşitli demir işleri var mı? Varsa yaklaşık kaç kg?
 • Yıkılacak olan binada kaç adet kombi var?
 • Mutfak dolapları, banyo dolapları, vitrifiyeler kaçar adet ve kaliteleri nasıl?
 • Dış cephe malzemesi geri dönüşüme uygun mu?
 • Çatı malzemelesi, kiremitler ve oluklar sağlam mı?
 • Binadan kaç ton inşaat demiri çıkar?
Üstte yazdığım soruları net bir şekilde cevaplamadan, yıkım sözleşmesi imzalamamalısınız. Gerekirse birkaç firmadan fiyat toplamalısınız.

Örneğin 2019 Kasım ayında bir binayı, bedel ödemeden, içerideki malzemeler karşılığında yıktırdım. Ben bedel ödemedim diye sevinirken, yıkım işini verdiğim hafriyatçı, hurdacıya öyle bir fiyattan malzemeleri sattı ki, esasında yıkımcıyla anlaşırken üzerine ücret almam gerektiğini farkettim. Bir dahaki yıkım işimde daha dikkatli davranacağım.

Buna göre yaklaşık çıkma malzeme fiyatları şu şekilde (yerinden sökme ve nakliyesi dahil);
Petekler: metresi 150 TL x 15 metre = 2250 TL
Kombi, eski model, yoğuşmasız: tanesi 750 TL x 2 = 1.500 TL (Bir adet kombiyi evi satın aldığım kişi giderken götürmüş.)
Mutfak Dolabı, düz model, yeni, vasat kalite: 500 TL
PVC pencereler: 3 adet 2+1 daire penceresinden 5 tanesini ayırıp gerisini yıkımcıya verdim. Bunları 2.000 TL saydılar.
Oda kapıları: 5 adet amerikan panel kapı, 10 adet eski tip sunta kapı toplam: 900 TL
Lavabo: 60 TL/ad
Çelik kapı: 400 TL/ad x 3 adet = 1200 TL
Elektrik kabloları: 3 daire için 400 TL
Pencere korkulukları, merdiven korkulukları vs. çeşitli demiş işleri: 1.000 TL
Yıkımcı ayrıca binadan çıkacak olan yaklaşık 5-6 ton hurda inşaat demirini de hurda fiyatından (yaklaşık 1.200 TL/Ton - 2019 Kasım) satabilecek.

Yani yıkım yapacak hafriyatçının, kepçe, mazot, nakliye, döküm sahası ücreti vs. gibi tüm giderleri toplam 8.000 TL civarında. Elde ettiği gelir ise 16.000 TL civarında. Yani hafriyatçı yaklaşık birebir kâr ediyor.

Binada kaç ton inşaat demiri olduğu nasıl hesaplanır?

Bina Yıkımı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Bunu hesaplamak için dikkat etmeniz gereken iki önemli faktör var. Bunlardan ilki binanın yapım yılı. Örneğin 2007 yılı sonrasında yapılmış betonarme bir bina ise 1 m³ betona 90-110 kg arası inşaat demiri giderken, 1980 yapımı betonarme bir binada bu rakam 70-90 kg arasına düşüyor. Tabi eski binalarda, deprem yönetmeliklerine ve projelere uygun yapılıp yapılmadığı konusu ayrı bir konu.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise; binanın betonarme bina ya da yığma bina olması. Betonarme binalarda yığma binalara göre çok daha fazla inşaat demiri kullanılır. 

Betonarme ve eski bir binanın örnek inşaat demiri hesabı

Diyelim ki yıkacağımız bina 1980 yılı yapımı, 3 katlı ve her katı 150 m²'den oluşan bir betonarme bina olsun. Hemen toplam alanı hesaplamalıyız. 150 x 3 = 450 m²

Eski binalarda ortalama olarak 1 m² başına 0,23 m³ beton gider. (Sakın döşeme kalınlığı 12cm, nasıl 0,23 m³ gider demeyin :) Bu hesabın içinde kiriş ve kolon payı da var.)
Öyleyse 0,23 x 450 = 103,50 m³
Bu değeri de yuvarlarsak 100 m³ diyebiliriz.

Her bir m³ içinde 80 kg hurda demir olduğunu varsayarsak; ortalama olarak 8.000 kg yani 8 ton inşaat demiri çıkacağını ön görebiliriz. Yüklenici bunu %70 verimle çıkarabilirse 5-6 ton civarında hurda demir elde etmiş olacaktır.

Binadan çıkacak olan hurda demiri daha düz bir hesapla "eski binalarda m²'de 18kg demir gider" diyerek de çıkarabilirsiniz.

Örnek Bina Yıkımı Sözleşmesi

SÖZLEŞME

1. TARAFLAR

Bu sözleşme “Adres 1” adresinde ikamet eden, “xxx” ile (Bundan böyle İŞVEREN olarak anılacaktır) “Adres 2” adresinde ikamet eden “yyy” (Bundan böyle YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü koşulları düzenlemek için aşağıdaki şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşme ................................... adresindeki binanın soyulmasını, yıkılmasını ve artıkların sahadan kaldırılması işinin Yüklenici tarafından iş ve işçi sağlığı güvenliğini gözeterek yapılmasını kapsar.

3. YER TESLİMİ İŞİN SÜRESİ

İşin yapılacağı adres: A Mahallesi B Caddesi C Sokak / Kütahya
İşveren yıkım ruhsatını alıp, binayı tahliye edip, binadaki her türlü aboneliği kapattırıp, binaya gelen hatların ilgili kurumlar tarafından bağlantılarının sonlandırılmasının ardından, yıkım ruhsatını yükleniciye vererek yer teslimini yapar.
Resmi ve dini bayramlar/tatiller hariç işin süresi 10 iş günüdür. Bu süre yer teslimi ile başlar.

4. SÖZLEŞME KONUSU İŞİN BEDELİ

Tüm bu işlerin yapılması sonucunda işveren, yükleniciye taahhüt edilen iş için KDV hariç 4.300,00 TL. (dörtbinüçyüz lira) yükleniciye ödeyecektir.

5. ÖDEME ŞEKLİ

Sözleşme konusu işin bedelinin tamamı işin tamamlanmasının ve sahadan tüm molozların kaldırılmasının ardından ödenecektir.

6. KAZI CİNSİ ZAMMI VE EKSTRA İŞLERİN BEDELİ

Yüklenici firma iş yerini görüp inceleyerek işi kabul etmiştir ve fiyatını da buna göre vermiştir. Görünen yüzeyin altında sulak zemin çıkması veya kaya çıkması nedeniyle su zammı veya sertlik zammı talep edemez. Sözleşme bedeline her türlü işçilik, stopaj, sigorta giderleri, iş sağlığı ve güvenliği giderleri, baret, yelek, paraşüt tipi emniyet kemeri vb. iş güvenliği ekipmanları giderleri ile nakliye, döküm sahası ücretleri, tanker ile su sağlanması ücretleri, binanın örtülmesi için file alınması giderleri, fenni mesulluk hizmetleri, makine, ekipman giderleri, vergiler, genel giderler, yatay-düşey taşımalar, kırıcı çalıştırması giderleri dahildir. Yüklenici hiçbir sebeple hiçbir iş için ekstra ücret/fiyat farkı talep edemez.

7. SORUMLULUKLAR VE MÜEYYİDELER

Her türlü araç, ekipman, malzeme, iş makinesinin temin edilmesi, stoklanması ve korunması yüklenicinin sorumluluğundadır.
Yıkım işleminden sonra inşaat artıkları, molozlar sahadan temizleyecek ve belediyenin döküm sahasına dökülecektir.
Kazı işlemi sırasında tarihi eser, değerli maden çıkarsa, bu malzemeler işverene aittir. Yüklenici bu malzemelerle alakalı hak talep edemez.
Olabilecek her türlü kazadan yüklenici sorumludur. Yüklenici her türlü iş ve işçi güvenliğini koruyacak önlemleri almak zorundadır. Yüklenici firma “yıkım ve nakliye işlerinden işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzük” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Şantiye alanında baret, emniyet kemeri takmak mecburidir. Binanın çatısında söküm işlemi olacaksa paraşüt tipi emniyet kemeri kullanılmalı ve sağlam bir noktaya sabitlenmelidir.
Yüklenici işçilerinin iş güvenliğine uyması sağlayacaktır. Aksi halde iş güvenliğine uymayan işçi yüklenici tarafından işten çıkartılacaktır. Yüklenici firma bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, manevi ve maddi zararlardan ve tüm hukuki ve cezai sorumluluklardan tek taraflı olarak sorumludur. Şantiye sahasına giren her bir bireyin faaliyetlerinden ve güvenliğinden yine yüklenici firma sorumludur.
Yüklenici söküm, yıkım, hafriyat ve nakliyatın başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında şantiye sahasına yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır. Bütün çalışanlarının sigortalarını yapmak, iş güvenliği eğitimlerini vermek zorundadır.
Yüklenici firma yıkım ve hafriyat sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile 3. şahıslara verilebilecek zararlardan Yüklenici firma tek başına sorumludur. Ayrıca yüklenici firma çalışanlarının 3. Kişilere ve komşu binalara, araçlara vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur.
Yüklenici firma bina yıkımı ve molozlarının nakli sırasında toz kalkmaması için gerekli sulamayı kendisinin temin edeceği tankerlerle yapacaktır. Bu konu ile doğabilecek her türlü ceza yüklenici firmaya aittir.
İşveren firma 5. maddede konu edilen ödeme şekillerine uyacaktır.

8. DEVİR VE CİRO YASAĞI

Yüklenici firma bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi, işveren firmanın onayı olmadıkça hiçbir şart dâhilinde 3. Gerçek ve tüzel kişiler devir ve ciro edemez. Aksi takdirde İşveren dilerse sözleşmeyi tek taraflı fesih etme hakkına sahiptir. İşveren’in 3. Kişilere devrine onay verdiği durumlarda dahi yüklenicinin sözleşmede konu edilen sorumlulukları işin kesin kabulüne kadar devam eder.

9. İŞİN FESHİ

Yüklenici firmanın sözleşme kurallarına uymaması ve işveren firmanın talebi doğrultusunda işi yapmaması halinde işveren tarafından sözleşme tek taraflı olarak fesih edilebilir.
İşveren işbu sözleşme hükümlerine veya ödeme yükümlülüklerine uymadığı takdirde yüklenici işbu sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

10. KESİN KABUL

Yüklenici işin bittiğini yazılı olarak işverene bildirecektir. İşveren bu yazılı bildirimi tebliğ aldığı günü takip eden 2 iş günü içinde işi kontrol edecek ve varsa eksiklikleri yükleniciye yazılı olarak aynı gün içerisinde bildirecektir. Yüklenici bu eksiklikleri ivedilikle tamamlayacaktır. Bu eksikliklerin tamamlandığını yazılı olarak bildirdiği gün veya herhangi bir eksiklik bulunmadığı hallerde aynı gün işveren tarafından "Kesin Kabul Tutanağı" düzenlenecektir.

11. MÜCBİR SEBEPLER VE SÜRE UZATIMI

Aşağıda belirtilen mücbir sebeplerin oluşması ve işi doğrudan etkilemesi durumunda mücbir sebeplerin işin süresine etkisi kadar yükleniciye süre uzatımı verilecektir:
 • 1. Umumi seferberlik veya iş yerinin bulunduğu şehri içine alan kısmi seferberlik ilan edilmesi veya harp hali veya ölümcül salgın hastalık hali
 • 2. İş yerinde veya civarında iş önemli oranda aksatacak şekilde olağanüstü tabiat olaylarının meydana gelmesi sebebi ile işin gecikmesi veya çalışılmayacak durumun meydana gelmesi


İşin gecikmesine neden olacak durumlar; ortaya çıkmalarından itibaren 7  (yedi) gün içerisinde işverene bildirilecektir.

12. ANLAŞMAZLIKLAR

İş bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların halledilmesinde Kütahya mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

13. ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

Taraflar beyan ettikleri adreslerin kanuni tebligat adresleri olduğunun beyanla vuku bulacak adres değişikliklerinin 7 gün içerisinde noter (Kat karşılığı noter sözleşmesi örneği) ya da iadeli taahhütlü posta marifeti ile karşı tarafa bildireceklerini taahhüt etmişlerdir. Sözleşme tarafları adres bildirim yükümlülüklerinin uymadıkları takdirde sözleşmenin 1. Maddesinde yazılı adreslere tebligat kanunu 21. Maddesine uygun şekilde yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul etmişlerdir.

14. SON HÜKÜMLER

İş bu sözleşme …/…/2019 tarihinde iki nüsha ve 17 madde olarak taraf iradeleri doğrultusunda hazırlanarak imza edilmiştir.
İŞVEREN                                                                            YÜKLENİCİ
İMZA                                                                                   İMZA

YORUMLAR

BLOGGER: 2
 1. Maşallah diyelim, gayet güzel ve geniş bakış açısı ile tüm detaylar düşünülerek hazırlanmış emek verilmiş bi sözleşme örneği. Emeğinize sağlık, teşekkür ederim.

  YanıtlaSil

Ad

12 ada,1,17 Ağustos,2,1santiye1sef,1,2021,1,6306,3,ahmet çelikkollu,1,ahmet kaya,1,ahmet topçu,1,aizanoi,2,alçı,2,alçıpan,1,altın,1,alüminyum,1,amorti,1,analiz,3,android,1,antik,2,apart,1,arsa,4,arsa payı,2,asansör,1,atiye,1,autocad,2,b99,1,bahçe,1,bal,1,başarı,1,bel,1,belcim,1,belediye,2,belgesel,35,benzer,1,beren saat,1,besin,1,beton,9,betonarme,2,betonarme kutu menfez,1,beyan,1,bilgin,1,bilim,3,bims,1,bina,6,bio,3,bizans,1,body,1,bojack,1,borsa,1,boya,3,bozoklu,1,building,1,bursa,1,burulma çatlağı,1,büyüklük,1,cambly,1,cep,1,cephe,1,coronavirüs,1,covid,1,culvert box,5,çağlar,1,çatı,4,çatlak,9,çavdarhisar örencik sulaması,1,çekiliş,1,çelik,1,çelik sıva,2,çini,1,çitgöl,1,çorumlu,1,çöp,1,daire,1,daireler,1,deep soil mix,3,değer,1,demir,2,denetim,2,deprem,11,derz,1,Devam Eden Projeler,2,devlet,1,devlet su işleri,2,dil,1,dilatasyon,1,dilekçe,1,diploma,2,disenchantment,1,diyet,1,dizi,3,dolar,1,donatı,1,dor,1,doviz,1,dozer,1,döşeme,2,dua,1,duman,1,duvar,2,dükkan,1,earthquake,1,egitim,18,eğik,1,eğilme çatlağı,1,elektrik,2,elektronik,1,emlak,4,emlakçı,1,en iyi,2,enerji yalıtımı,1,english,1,english central,1,erteleme,1,etkinlik,1,etüt,1,evrak,3,eyvan nedir,1,faiz,1,fatih,1,felix,1,fenerbahçe,1,film,1,firma,1,fitness,1,fiyat,2,fm 2020,1,fm 2020 mobil,1,fm2020,1,football,1,forklift,1,fotoğraflı staj defteri,2,futbol,1,galicya cephesi,1,galicya cephesi haritada nerede,1,galicya cephesi nedenleri ve sonuclari,1,gaybiefendi,1,gayrimenkul,1,gazbeton,2,gazete,1,geceleri uyuyamıyorum sıkıntı basıyor,1,gediz,1,gelişim,1,genç,1,germiyan mimarisi,1,germiyanogullari,2,gevrekseydi taşkın koruma inşaatı,1,gezi,1,gıda,1,gloria jean's coffees,1,good place,1,goodreads,1,google,1,göbek,1,göbeklitepe,1,gövde,1,grenli boya,1,grobeton,1,güncel fiyat,2,güney,1,güvenlik,1,haber,9,haçlı,1,hafriyat,1,hakan altun,1,hakan muhafız,1,haluk levent,1,hani bekleycektin,1,harç,1,hayal,1,hazır ofis stajı,1,hedef,3,hekimoğlu,1,hızlı,1,hikayesi,1,hilton oteli,1,himym,1,ısı yalıtımı,1,İbrahim Çavuş,1,iç mimar,1,iç mimarlık,1,iglo,1,igloo,1,ihale,2,ilan,4,imdb,3,imo,4,imza,1,inceleme,1,ingilizce,3,insaat,1,İnşaat,146,inşaat firması,1,inşaat mühendisi,2,inşaat mühendisleri odası,1,inşaat mühendisliği,1,ion,1,iskan,2,istanbul depremi,1,iş,1,iş bitirme,1,iş güvenliği,2,işler,1,işleri,1,italya,1,iyileştirme,2,izin,1,jcb,1,jeoloji,1,jet grout,3,joao felix,1,joao felix kimdir,1,kaba inşaat,3,kademe,1,kafe,1,kahve,1,kalıp,2,kalıp planı,1,kamyon,2,kanal hisarcık,1,kandilli,1,kanun,1,kapatma,1,kapı,2,karakür,1,karar,1,karayolları satıl daireler,1,kariyer,1,kat,1,kat irtifakı,1,kavsara nedir,1,kazı,1,kenan doğulu,1,kent,2,kentsel,2,kentsel dönüşüm,6,kepçe,2,kesme çatlağı,1,kısa,1,kısa kiriş,2,kısa kolon,1,kıyamam sana hikayesi,1,kilo,1,kimlik,1,kiremit,1,kiremit aktarma,1,kiriş,6,kişisel,1,kitap,4,kolon,7,kombi,1,kompozit,1,konsol,1,konuşarak öğren,1,konut,3,korint,1,koronavirüs,4,korozyon çatlağı,2,köprü,1,kredi,1,ktun,1,kultur,39,kumari koyu,1,kupon arsa,1,kutlamak,1,kutu menfez,4,kutu menfez donatı projesi,2,kutu menfez excel,2,kutu menfez hesabı excel,2,kutu menfez programı,1,kutu menfez projesi,1,kütahya,9,kütahya inşaat,10,kütahya inşaat malzemeleri satıcıları,4,kütahya kentpark,1,kütahya mecidiye,1,kütahya satılık daireler,6,laleli palas apartmanı,1,laminant,1,leman sam,1,liste,2,maaş,3,magnitud,1,makine,1,makine mühendisliği,1,maliyet,7,malzeme,1,manager,1,mansart,1,mantolama,2,marmara depremi,1,marmara depreminde hasar görmüş yapının kalıp planı,1,marmara earthquake,1,mehmet,1,mehmet günsur,1,mekan,1,mekanik,1,membran,1,menfez hesaplama programı,1,mercalli,1,merdiven,1,mermer,1,meslek,1,meslek seçimi,2,metraj,4,meydan mahallesi,1,meydan mahallesi satılık daire,1,milattan önce bilim,1,Milattan Önce Bilim Nasıldı?,1,mimar,6,mimari,5,mimari proje,1,minare,1,mobil,1,mobile,1,modern odunpazarı evleri,1,motivasyon,1,mr. toms coffee,1,mukarnas,1,mukarnas nasıl yapılır,1,mukarnas nedir,1,mukarnas pdf,1,mukarnas viki,1,muqarnas,1,muqarnas journal,1,murat,1,murat dağı,1,muzik,1,mühendis,4,müteahhit,2,müze,1,müzik,1,nakliye,1,naşa,1,nedir,1,netflix,3,noter,3,ofis,1,olan,1,ortak,1,osmanlı,4,osmanlı devleti galicya cephesine neden girdi,1,osmanlı mimarisi,1,otopark,3,ottoman,1,ottoman rising,1,oyun,1,oyuncak,1,oyuncu,1,öğretmen,1,örnek,1,örnek büro stajı defteri,1,örnek ofis staj defteri,1,özdemir apartmanı özel konut projesi,1,özel,1,özel sektör,1,p3000,1,pandantif nedir,1,para,1,park palas apartmanı,1,parke,1,pasif ev,1,pay,2,pencere,2,perde,3,pratik,1,proje,4,protokol,1,puan,1,pvc,2,pvc membran,1,radye,2,render,1,resimli staj defteri,2,resmi,1,restoran,1,richter,1,rise,1,rising,1,riskli yapı,2,roms coffee,1,röleve,1,rötre çatlağı,1,ruhsat,2,rusça,1,sağlık,1,sakarya,1,sanat,3,sap2000,5,sarkilar,1,saten alçı,1,satılık,1,satılık apart,1,satılık daire,2,satılık daireler,2,satılık dükkan,1,satış,1,satilik daire,1,seçim,1,segregasyon,1,sepev,1,seramik,1,servi mahallesi,1,sevgi yolu,1,sıtkı olçar,1,sıva,4,sıva çatlağı,1,simav,1,simulatör,1,simülasyon,1,sinema,1,sinerji cam,1,sistem,1,slider,7,sondaj,1,sosyal,6,sözleşme,3,spor,4,Sta4cad,6,stadyum,1,staj,2,staj defteri,2,stajyer,1,statik,10,statik analiz,6,su,1,su yalıtımı,3,sultan,1,sunum,1,sünek,1,sütun,1,şanlıurfa,1,şantiye,8,şantiye şefi,1,şap,1,şarkı,1,şebnem,1,şebnem ferah,1,şef,1,şiddet,1,takvimlerin bulunması,1,Tamamlanan Kamu Projeleri,2,Tamamlanan Projeler,9,tapınak,1,tapu,3,tapu kaydı,1,tarih,2,tasarruflu evler,1,taş kolon,1,taşıyıcı,1,taşıyıcı sistem çatlakları,2,taşkın koruma,1,taşyünü,1,tavsiye,1,tbdy2018,3,tdy2007,1,tebliğ,1,tek hücreli kutu menfez hesabı,1,tekerlekli arabalar,1,teknik,1,tekniker,1,Teknoloji,5,temel,1,teminat,1,teneke,1,teras,2,terim,1,tesisat,2,test,1,tır,1,tiyatro,2,tmmob,1,toplantı,1,trafik,1,tretuvar,1,ts498,1,ts500,2,tuğla,5,ulucami,1,uyku getiren şarkılar,1,uyku getiren yiyecekler,1,uykusuzluğa iyi gelen bitkiler,1,uyumak için ne yapmalı,1,uyuyamıyorum ne yapmalıyım,1,vekalet,1,vekaletname,1,vibratör,1,vinç,1,wonderkids,1,yabancı,2,yabancı dil,2,yağmur oluğu,1,yalıtımı,1,yapı,3,yasak,1,yatırım,2,yatırımcı,1,yay atamasi ve mesnet kosullari,1,yazar,1,yazının icatı,1,yemek,1,yerden ısıtma,2,yetenek,1,yıkım,3,yıkım ruhsatı,2,yol,1,yorum,1,youtube,1,yönetmelik,3,yönetmen,1,yöntem,1,ytong,2,yunanistan,1,yunus emre mahallesi özel konut inşaatı,1,yük kombinasyonları,1,yüklenici,1,yükleri n tanımlanması,1,yüksek kiriş,1,zayıflama,1,zekai celep,1,zemin,5,zemin iyileştirme,3,zeus,1,zirve,1,
ltr
item
İnşaat Mühendisi Emirhan Aydın: Bina Yıkımı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
Bina Yıkımı Sözleşmesi Nasıl Yapılır?
İşveren ile yüklenici arasında sonradan oluşacak anlaşmazlıkları ve sorunları, en baştan yazıya dökerek engellemek, yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak iki taraf için de en iyisi. Bu nedenle taraflar arasında mutlaka bina yıkımı sözleşmesi imzalanmalıdır...
https://2.bp.blogspot.com/-ce8X2-5jctY/Xd5QlaGcsDI/AAAAAAAADf0/iFN9UhkCDGcHiLdirSAuQa9CMB3MfLYfACK4BGAYYCw/s400/%2524100%2BGift%2BVoucher%2BKopyas%25C4%25B1%2BKopyas%25C4%25B1%2BKopyas%25C4%25B1%2BKopyas%25C4%25B1%2B%25284%2529.png
https://2.bp.blogspot.com/-ce8X2-5jctY/Xd5QlaGcsDI/AAAAAAAADf0/iFN9UhkCDGcHiLdirSAuQa9CMB3MfLYfACK4BGAYYCw/s72-c/%2524100%2BGift%2BVoucher%2BKopyas%25C4%25B1%2BKopyas%25C4%25B1%2BKopyas%25C4%25B1%2BKopyas%25C4%25B1%2B%25284%2529.png
İnşaat Mühendisi Emirhan Aydın
https://www.emirhanaydin.com.tr/2019/11/bina-yikimi-sozlesmesi-nasil-yapilir.html
https://www.emirhanaydin.com.tr/
https://www.emirhanaydin.com.tr/
https://www.emirhanaydin.com.tr/2019/11/bina-yikimi-sozlesmesi-nasil-yapilir.html
true
5222154280906417409
UTF-8
Tüm Yayınlar Yüklendi Hiçbir Yayın Bulunamadı HEPSİNİ GÖRÜNTÜLE Devamını Oku Cevapla Cevaplamayı İptal Et Sil Yazan Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Görüntüle BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARAMA YAP TÜM YAYINLAR Aradığınıza Uygun Yayın Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yeni Yayınladı 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 Haftadan Daha Fazla Bir Süre Önce Takipçiler Takip Et BU ÖZEL İÇERİK KİLİTLİDİR ADIM 1: Bir sosyal medyada paylaş ADIM 2: Sosyal medya hesabında linki paylaş Tüm Kodları Kopyala Tüm Kodları Seç Tüm kodlar kopyalandı Kod veya yazı kopyalanamadı, lütfen [CTRL]+[C] (ya da CMD+C Mac ise) kopyalamak için basınız