$type=carousel$cols=3

Kentsel Dönüşümde Bina Ortak Karar Protokolü Örneği

PAYLAŞ:

6306 sayılı kanunda yapılan 2019 yılı değişiklikleri ile birlikte kentsel dönüşümde bina ortak karar protokolü örneği en çok merak edilen konulardan oldu. Pek çok müteahhiti ve daire sahibini ilgilendiren bu sorunun cevab...

Kentsel Dönüşümde Bina Ortak Karar Protokolü Örneği
6306 sayılı kanunda yapılan 2019 yılı değişiklikleri ile birlikte kentsel dönüşümde bina ortak karar protokolü (imzalı karar tutanağı) örneği en çok merak edilen konulardan oldu. Pek çok müteahhiti ve daire sahibini ilgilendiren bu sorunun cevabını yazımda bulacaksınız.

Kentsel Dönüşüm ve Riskli Yapı kavramları ne anlama geliyor?

Kentsel dönüşüm; afet riski olan alanların tespit edilip, yaşanılır ve sağlıklı hale getirilmesini amaçlar. Bu kapsamda ekonomik ömrünü tamamlamış, çürük ve yıkılma riski taşıyan binaların yıkılıp yeniden inşa edilmesine kentsel dönüşüm denir.

Riskli yapı ise; deprem anında yıkılması veya büyük hasar görmesi öngörülen, ekonomik ömrünü tamamlamış çürük binalara denir. Devlet 6306 sayılı kanun ile; riskli yapıları ve riskli alanları kentsel dönüşüm kapsamında depreme dayanıklı, güvenli yapılara dönüştürmeyi amaçlıyor.


Hepimiz çok iyi biliyoruz ki yaşadığımız depremler bizden çok şey götürdü.

ilk aklıma gelen depremlerden. Sırf benim aklıma gelen bu 6 depremde resmi kayıtlara göre depremler bizden yaklaşık 65.000 vatandaşımızı götürdü. Yüzbinlercesi de yaralandı ve evsiz kaldı. İşte tüm bu nedenlerden ötürü devletimiz 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası ile riskli binaların yıkılmasını ve yeniden inşasını desteklemekte.

2019 yılına geldiğimizde 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde birtakım düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelerin ardından en çok merak edilen sorulardan ilki "kentsel dönüşümde toplantı yapmak zorunlu mu" sorusu olurken, bir diğeri "kentsel dönüşümde bina ortak karar protokolü örneği nasıl olmalı?" sorusu oldu.


Bina ortak karar protokolü örneği - İmzalı karar tutanağı örneği

1 - İşbu protokol .......... ili ............ ilçesi, .......... mahallesi ............ pafta ............ ada ........... parselde bulunan, riskli yapı kararı kesinleşen ............... apartmanının yıkılıp yeniden inşa edilmesine ilişkindir.

2 - ......... ili ............ ilçesi, .......... mahallesi ............ pafta ............ ada ........... parselde bulunan ............... apartmanının 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı niteliğinde olduğu kesinleşmiştir.

3 - ......... ili ............ ilçesi, .......... mahallesi ............ pafta ............ ada ........... parselde bulunan ............... apartmanında Bodrum+Zemin Kat+3 kat bulunmaktadır. Binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesiyle ilgili olarak; maliklerin ve arsa paylarının 2/3 çoğunluğundan fazlası ile; bu protokolün en altında bulunan tarih ve yevmiye numaraları ile belirtilmiş olan noter sözleşmeleri yüklenici firma olan .......... Yapı İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti (Müteahhit yetki belge no: ...............................) ile imzalanmıştır.

4 - Riskli yapı kararı kesinleşen binanın kim tarafından yıkılacağı, yeni yapılacak binadaki bağımsız bölüm paylaşımı, yüklenici firma ile hangi şartlarda anlaşma yapıldığına ilişkin kat malikleri ile müteahhit firma arasında noterde yapılan sözleşmelerde yer almaktadır.

5 - Bina ortak karar protokolüne katılmayan ve kat karşılığı inşaat yapımı sözleşmesine noterde imza atmayan hissedarlara; 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde 2/3'lük çoğunluğun kararına uyması için, tebligat gönderilmesi ve karara katılmaları için 15 gün (onbeş gün)  süre verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

6 - 6306 sayılı kanunun 15. maddesinde şu ibare yer almaktadır;

(3) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında rayiç bedeli Bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve en az üçte iki çoğunluk ile alınan karar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Riskli yapılarda ise, anlaşma sağlayan paydaşlara veya anlaşma sağlayan paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrarlanır.

Yukarıda açıkça yazılan 6306 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin 15. Maddesi uyarınca; noter sözleşmelerinde açıkça izah edilen kararın ve karara katılan maliklerce imzalanan ........... ili ............ ilçesi, .......... mahallesi ............ pafta ............ ada ........... parselde bulunan ............... apartmanında; riskli yapının yıkılıp yeniden inşa edilmesine ilişkin ortak karar protokolünün 15 gün (onbeş gün) içinde kabul edilmemesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde müraacatta bulunulması kararlaştırılmıştır.

7 - Maliki bulunduğumuz bağımsız bölümlere ilişkin arsa payları, bakanlıkça tespit edilecek veya ettirilecek rayiç değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan diğer kişilere açık artırma usulü ile satışına ilişkin müracaatta bulunulması hususu kararlaştırılmıştır. (Kentsel dönüşümde arsa payı hangi değerden satışa çıkartılır?)

İmzalanan Noter Sözleşmelerinin tarihleri ve yevmiye numaraları: ...................... ..................
Ek 1: Bağımsız bölümlerin paylaşımını gösteren çizelge
Ek 2: Riskli yapı kararının kesinleşmesinin ardından belediyenin gönderdiği tahliye kararı
Ek 3: Noter sözleşmeleri
Ek 4: Spk lisanslı firmadan alınmış gayrimenkul değerleme raporu
İmzalar

kentsel dönüşüm süreci

BİNA ORTAK KARAR PROTOKOLÜ DÜZENLEMEK ZORUNLU MU?

En çok sorulan sorulardan biri isi bina ortak karar protokolünün düzenlenmesinin zorunlu olup olmadığı. Gelin bu konuya açıklık getirelim.

6306 sayılı kanuna göre bina ortak karar protokolü düzenlemek zorunlu değil. Bina ortak karar protokolü kanunun uygulama yönetmeliğinde sadece "Arsa payının satışa çıkarılması" bölümünde konu ediliyor. Bu bölüme göre de; bina ortak karar protokolü yerine sözleşmeleri veya vekaletnameleri de kullanabilirsiniz. Ancak noter sözleşmeleri ve vekaletnameler çok sayıda sayfadan oluştuğu için ve anlaşmayan maliğe tebligat gönderirken her bir sayfa değerli evrak niteliğinde olduğundan, tebligat göndermek biraz masraflı oluyor. Bu nedenle de müteahhit firmalar veya kat malikleri noter sözleşmelerini ya da vekaletnameleri göndermek yerine bina ortak karar protokolü düzenlemeyi ve bunu göndermeyi tercih ediyorlar.

6306 sayılı kanundaki toplantı ve toplantıya davet prosedürleri kaldırılmadan önce bina ortak karar protokolü ayrı bir anlam teşkil ediyordu. Ancak şu anda önemsiz bir A4 kağıttan daha fazlası değil.

Bina ortak karar protokolü sözleşmeden önce mi imzalanmalı?

Diyelim ki riskli tespit edilen bir binada 20 ayrı hissedar müteahhitle sözleşme imzalamaya karar verdi. Ancak 19 hissedar imza attıktan sonra geriye kalan son hissedar imza atmaktan vazgeçti ve imza atmak için 250.000 TL para istedi. Bu durumda yapılması gereken doğrudan; anlaşmayan maliğin arsa payının satışı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvurmak olacaktır. 

"Bina ortak karar protokolü sözleşmelerden önce imzalanmalıdır" tarzında bir zorlama olsaydı müteahhit firmanın 19 malikle bina ortak karar protokolü imzalayıp, ardından bu 19 malikle ikinci kez noterde sözleşme imzalaması gerekecekti.

Eğer yirmi hissedarın tamamı anlaşmaya uysaydı zaten bina ortak karar protokolü düzenlemeye gerek yoktu. "Anlaşmayan malik" terimi ortaya çıktığı anda ise bina ortak karar protokolü imzalanabilir. Bina ortak karar protokolünün sözleşmelerden önce veya sonra imzalanması önem arz etmez.

Kaldı ki, bina ortak karar protokolünü hiç imzalamadan da taraflar noter sözleşmeleriyle veya vekaletnameleriyle anlaşmayan maliğin arsa payını satışa çıkarabilirler.

Ayrıca yukarıdaki bina ortak karar protokolü örneğinde olduğu gibi, yapılmış sözleşmeler varsa bu sözleşmelere atıfta da bulunabilirsiniz.

YORUMLAR

BLOGGER: 4
 1. Apartmanımız Kentsel dönüşüm kapsamında yıkılarak müteahhit ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptık. Müteahhit iflas etti ve bina yıkıldıktan sonra inşaata başlanmadı. Biz de bakanlığa başvurarak sözleşmeyi feshettik. Şimdi yeni bir müteahhit arayışına girdik. Bulunan mütehhatide karşı herkes ortak karar almaksızın paydaşların 2/3 oranının kararı ile yeniden sözleşme yapılabilir mi ? Yoksa normal arsa sayılarak herkesin onayı mı gereklidir? Teşekkür ederim.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Bina riskli yapı olarak tespit edildiği için; 2/3 çoğunluğu sağlayarak müteahhit firma ile anlaşma sağlayabilirsiniz. Anlaşmayan maliklerin arsa payları bakanlık nezdinde satışa çıkartılır.

   Sil
 2. Ben 4 katlı apartmanın 3. Katında güney cepheli daire sahibiyim. Tabiri caizse konum olafak apartmanın en dairesi. Şimdi mahalleye kentsel dönüşüm geldi ve oturduğum apartman ve yan 3 apartman birleşip (yaklaşık 4.500m2 ve 64 daire) site yaptıralım diyorlar. Böyle birşey olduğu zaman yeni yapılacak sitede benim eski evin konumunda mı dairem olacak. Yoksa kura usulumu oluyor. Teşekkürler

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Merhaba, 6306 sayılı kanunda anlaşmak esastır. Bu nedenle anlaşma şekline yönelik bir şart belirtilmemiştir. Yani kura ile yapılması hususunda veya maliğe mevcut konumundan daire verilmesi hususunda bağlayıcı bir ifade bulunmamaktadır. Anlaşmak esastır. Anlaşmazlık olması durumunda ise; binalarınız yıkılacağı için elinizde daireniz, dairenizin konumu, metrekaresi gibi değerler kalmayacak olup geriye sadece arsa payınız kalacaktır. Arsa payınız ne kadar yüksek ise o kadar söz sahibi olursunuz. Bu yazımı çok dikkatli bir şekilde okursanız anlatmak istediklerimi daha iyi anlayacaksınız: https://www.emirhanaydin.com.tr/2020/12/kat-irtifakinin-kurulmasi-arsa-paylari.html.html
   Kafanıza takılanları sormaktan çekinmeyiniz.

   Sil

Ad

12 ada,1,17 Ağustos,2,1santiye1sef,1,2021,1,6306,3,ahmet çelikkollu,1,ahmet kaya,1,ahmet topçu,1,aizanoi,2,alçı,2,alçıpan,1,altın,1,alüminyum,1,amorti,1,analiz,3,android,1,antik,2,apart,1,arsa,4,arsa payı,2,asansör,1,atiye,1,autocad,2,b99,1,bahçe,1,bal,1,başarı,1,bel,1,belcim,1,belediye,2,belgesel,35,benzer,1,beren saat,1,besin,1,beton,9,betonarme,2,betonarme kutu menfez,1,beyan,1,bilgin,1,bilim,3,bims,1,bina,6,bio,3,bizans,1,body,1,bojack,1,borsa,1,boya,3,bozoklu,1,building,1,bursa,1,burulma çatlağı,1,büyüklük,1,cambly,1,cep,1,cephe,1,coronavirüs,1,covid,1,culvert box,5,çağlar,1,çatı,4,çatlak,9,çavdarhisar örencik sulaması,1,çekiliş,1,çelik,1,çelik sıva,2,çini,1,çitgöl,1,çorumlu,1,çöp,1,daire,1,daireler,1,deep soil mix,3,değer,1,demir,2,denetim,2,deprem,11,derz,1,Devam Eden Projeler,2,devlet,1,devlet su işleri,2,dil,1,dilatasyon,1,dilekçe,1,diploma,2,disenchantment,1,diyet,1,dizi,3,dolar,1,donatı,1,dor,1,doviz,1,dozer,1,döşeme,2,dua,1,duman,1,duvar,2,dükkan,1,earthquake,1,egitim,18,eğik,1,eğilme çatlağı,1,elektrik,2,elektronik,1,emlak,4,emlakçı,1,en iyi,2,enerji yalıtımı,1,english,1,english central,1,erteleme,1,etüt,1,evrak,3,eyvan nedir,1,faiz,1,fatih,1,felix,1,fenerbahçe,1,film,1,firma,1,fitness,1,fiyat,2,fm 2020,1,fm 2020 mobil,1,fm2020,1,football,1,forklift,1,fotoğraflı staj defteri,2,futbol,1,galicya cephesi,1,galicya cephesi haritada nerede,1,galicya cephesi nedenleri ve sonuclari,1,gaybiefendi,1,gayrimenkul,1,gazbeton,2,gazete,1,geceleri uyuyamıyorum sıkıntı basıyor,1,gediz,1,gelişim,1,genç,1,germiyan mimarisi,1,germiyanogullari,2,gevrekseydi taşkın koruma inşaatı,1,gezi,1,gıda,1,gloria jean's coffees,1,good place,1,goodreads,1,google,1,göbek,1,göbeklitepe,1,gövde,1,grenli boya,1,grobeton,1,güncel fiyat,2,güney,1,güvenlik,1,haber,9,haçlı,1,hafriyat,1,hakan altun,1,hakan muhafız,1,haluk levent,1,hani bekleycektin,1,harç,1,hayal,1,hazır ofis stajı,1,hedef,3,hekimoğlu,1,hızlı,1,hikayesi,1,hilton oteli,1,himym,1,ısı yalıtımı,1,İbrahim Çavuş,1,iç mimar,1,iç mimarlık,1,iglo,1,igloo,1,ihale,2,ilan,4,imdb,3,imo,3,imza,1,inceleme,1,ingilizce,3,insaat,1,İnşaat,145,inşaat firması,1,inşaat mühendisi,2,inşaat mühendisleri odası,1,inşaat mühendisliği,1,ion,1,iskan,2,istanbul depremi,1,iş,1,iş bitirme,1,iş güvenliği,2,işler,1,işleri,1,italya,1,iyileştirme,2,izin,1,jcb,1,jeoloji,1,jet grout,3,joao felix,1,joao felix kimdir,1,kaba inşaat,2,kademe,1,kafe,1,kahve,1,kalıp,2,kalıp planı,1,kamyon,2,kanal hisarcık,1,kandilli,1,kanun,1,kapatma,1,kapı,2,karakür,1,karar,1,karayolları satıl daireler,1,kariyer,1,kat,1,kat irtifakı,1,kavsara nedir,1,kazı,1,kenan doğulu,1,kent,2,kentsel,2,kentsel dönüşüm,6,kepçe,2,kesme çatlağı,1,kısa,1,kısa kiriş,2,kısa kolon,1,kıyamam sana hikayesi,1,kilo,1,kimlik,1,kiremit,1,kiremit aktarma,1,kiriş,6,kişisel,1,kitap,4,kolon,7,kombi,1,kompozit,1,konsol,1,konuşarak öğren,1,konut,3,korint,1,koronavirüs,4,korozyon çatlağı,2,köprü,1,kredi,1,ktun,1,kultur,39,kumari koyu,1,kupon arsa,1,kutlamak,1,kutu menfez,4,kutu menfez donatı projesi,2,kutu menfez excel,2,kutu menfez hesabı excel,2,kutu menfez programı,1,kutu menfez projesi,1,kütahya,8,kütahya inşaat,10,kütahya inşaat malzemeleri satıcıları,4,kütahya kentpark,1,kütahya mecidiye,1,kütahya satılık daireler,6,laleli palas apartmanı,1,laminant,1,leman sam,1,liste,2,maaş,3,magnitud,1,makine,1,makine mühendisliği,1,maliyet,6,malzeme,1,manager,1,mansart,1,mantolama,2,marmara depremi,1,marmara depreminde hasar görmüş yapının kalıp planı,1,marmara earthquake,1,mehmet,1,mehmet günsur,1,mekan,1,mekanik,1,membran,1,menfez hesaplama programı,1,mercalli,1,merdiven,1,mermer,1,meslek,1,meslek seçimi,2,metraj,4,meydan mahallesi,1,meydan mahallesi satılık daire,1,milattan önce bilim,1,Milattan Önce Bilim Nasıldı?,1,mimar,6,mimari,5,mimari proje,1,minare,1,mobil,1,mobile,1,modern odunpazarı evleri,1,motivasyon,1,mr. toms coffee,1,mukarnas,1,mukarnas nasıl yapılır,1,mukarnas nedir,1,mukarnas pdf,1,mukarnas viki,1,muqarnas,1,muqarnas journal,1,murat,1,murat dağı,1,muzik,1,mühendis,4,müteahhit,2,müze,1,müzik,1,nakliye,1,naşa,1,nedir,1,netflix,3,noter,3,ofis,1,olan,1,ortak,1,osmanlı,4,osmanlı devleti galicya cephesine neden girdi,1,osmanlı mimarisi,1,otopark,3,ottoman,1,ottoman rising,1,oyun,1,oyuncak,1,oyuncu,1,öğretmen,1,örnek,1,örnek büro stajı defteri,1,örnek ofis staj defteri,1,özdemir apartmanı özel konut projesi,1,özel,1,özel sektör,1,p3000,1,pandantif nedir,1,para,1,park palas apartmanı,1,parke,1,pasif ev,1,pay,2,pencere,2,perde,3,pratik,1,proje,4,protokol,1,puan,1,pvc,2,pvc membran,1,radye,2,render,1,resimli staj defteri,2,resmi,1,restoran,1,richter,1,rise,1,rising,1,riskli yapı,2,roms coffee,1,röleve,1,rötre çatlağı,1,ruhsat,2,rusça,1,sağlık,1,sakarya,1,sanat,3,sap2000,5,sarkilar,1,saten alçı,1,satılık,1,satılık apart,1,satılık daire,2,satılık daireler,2,satılık dükkan,1,satış,1,satilik daire,1,seçim,1,segregasyon,1,sepev,1,seramik,1,servi mahallesi,1,sevgi yolu,1,sıtkı olçar,1,sıva,4,sıva çatlağı,1,simav,1,simulatör,1,simülasyon,1,sinema,1,sinerji cam,1,sistem,1,slider,7,sondaj,1,sosyal,6,sözleşme,3,spor,4,Sta4cad,6,stadyum,1,staj,2,staj defteri,2,stajyer,1,statik,10,statik analiz,6,su,1,su yalıtımı,3,sultan,1,sunum,1,sünek,1,sütun,1,şanlıurfa,1,şantiye,8,şantiye şefi,1,şap,1,şarkı,1,şebnem,1,şebnem ferah,1,şef,1,şiddet,1,takvimlerin bulunması,1,Tamamlanan Kamu Projeleri,2,Tamamlanan Projeler,9,tapınak,1,tapu,3,tapu kaydı,1,tarih,2,tasarruflu evler,1,taş kolon,1,taşıyıcı,1,taşıyıcı sistem çatlakları,2,taşkın koruma,1,taşyünü,1,tavsiye,1,tbdy2018,3,tdy2007,1,tebliğ,1,tek hücreli kutu menfez hesabı,1,tekerlekli arabalar,1,teknik,1,tekniker,1,Teknoloji,5,temel,1,teminat,1,teneke,1,teras,2,terim,1,tesisat,2,test,1,tır,1,tiyatro,2,tmmob,1,toplantı,1,trafik,1,tretuvar,1,ts498,1,ts500,2,tuğla,5,ulucami,1,uyku getiren şarkılar,1,uyku getiren yiyecekler,1,uykusuzluğa iyi gelen bitkiler,1,uyumak için ne yapmalı,1,uyuyamıyorum ne yapmalıyım,1,vekalet,1,vekaletname,1,vibratör,1,vinç,1,wonderkids,1,yabancı,2,yabancı dil,2,yağmur oluğu,1,yalıtımı,1,yapı,3,yasak,1,yatırım,2,yatırımcı,1,yay atamasi ve mesnet kosullari,1,yazar,1,yazının icatı,1,yemek,1,yerden ısıtma,2,yetenek,1,yıkım,3,yıkım ruhsatı,2,yol,1,yorum,1,youtube,1,yönetmelik,3,yönetmen,1,yöntem,1,ytong,2,yunanistan,1,yunus emre mahallesi özel konut inşaatı,1,yük kombinasyonları,1,yüklenici,1,yükleri n tanımlanması,1,yüksek kiriş,1,zayıflama,1,zekai celep,1,zemin,5,zemin iyileştirme,3,zeus,1,zirve,1,
ltr
item
İnşaat Mühendisi Emirhan Aydın: Kentsel Dönüşümde Bina Ortak Karar Protokolü Örneği
Kentsel Dönüşümde Bina Ortak Karar Protokolü Örneği
6306 sayılı kanunda yapılan 2019 yılı değişiklikleri ile birlikte kentsel dönüşümde bina ortak karar protokolü örneği en çok merak edilen konulardan oldu. Pek çok müteahhiti ve daire sahibini ilgilendiren bu sorunun cevab...
https://1.bp.blogspot.com/-mcJKl8xdlBc/Xn_lK3Dad0I/AAAAAAAAGOs/CECf8fSCZewJaimxUb135QGBW5W9E8h4QCLcBGAsYHQ/s640/karar-protokolu.png
https://1.bp.blogspot.com/-mcJKl8xdlBc/Xn_lK3Dad0I/AAAAAAAAGOs/CECf8fSCZewJaimxUb135QGBW5W9E8h4QCLcBGAsYHQ/s72-c/karar-protokolu.png
İnşaat Mühendisi Emirhan Aydın
https://www.emirhanaydin.com.tr/2020/03/bina-ortak-karar-protokolu-ornegi.html
https://www.emirhanaydin.com.tr/
https://www.emirhanaydin.com.tr/
https://www.emirhanaydin.com.tr/2020/03/bina-ortak-karar-protokolu-ornegi.html
true
5222154280906417409
UTF-8
Tüm Yayınlar Yüklendi Hiçbir Yayın Bulunamadı HEPSİNİ GÖRÜNTÜLE Devamını Oku Cevapla Cevaplamayı İptal Et Sil Yazan Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Görüntüle BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARAMA YAP TÜM YAYINLAR Aradığınıza Uygun Yayın Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yeni Yayınladı 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 Haftadan Daha Fazla Bir Süre Önce Takipçiler Takip Et BU ÖZEL İÇERİK KİLİTLİDİR ADIM 1: Bir sosyal medyada paylaş ADIM 2: Sosyal medya hesabında linki paylaş Tüm Kodları Kopyala Tüm Kodları Seç Tüm kodlar kopyalandı Kod veya yazı kopyalanamadı, lütfen [CTRL]+[C] (ya da CMD+C Mac ise) kopyalamak için basınız