Mühendislik - Mimarlik Diplomasi İş Bitirme Tutarı

2024 Yılı Yapım İşi İhalelerinde Benzer İş Deneyimi olarak dikkate alınacak inşaat mühendisi diploma tutarı 2.304.515,00-TL olarak güncellendi. Bun...
2024 Yılı - Mühendislik - Mimarlik Diplomasi İş Bitirme Tutarı

2024 Yılı Mühendislik - Mimarlık Diploması İş Bitirme Tutarı

2024 Yılı Yapım İşi İhalelerinde Benzer İş Deneyimi olarak dikkate alınacak inşaat mühendisi diploma tutarı 2.304.515,00-TL olarak güncellendi. Buna göre 1 yıllık mühendisin sadece diploması 2.304.515,00-TL'lik iş bitirme olarak kabul görecek. 15 yıldan daha tecrübeli mühendisler için ise, en az 1 iş bitirmesi olması şartıyla yine yıl tecrübesinden yararlanabilecek. Resmi gazetede yayımlanan tebliğde şu ibare yer almaktadır: 
  • 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 1.597.917,00-TL (Birmilyonbeşyüzdoksanyedibindokuzyüzonyedi Türk Lirası), 2.304.515,00-TL (İkimilyonüçyüzdörtbinbeşyüzonbeş Türk Lirası) olarak güncellenmiştir.
Bu yazı da ilginizi çekebilir: İnşaat mühendisi danışmanlık ücretleri

2024 Yılı Mühendislik ve Mimarlık İş Bitirme Tutarı

İnşaat mühendisleri ve mimarlar için aynı bedel kullanılacak olup "diploma iş bitirme" tutarı 2.304.515,00-TL olarak belirlenmiştir. Tüzel kişilerde diplomanın iş bitirme olarak kullanılabilmesi için diploma sahibi mühendisin veya mimarın en az 5 yıl boyunca şirketin en az %51 hissesine sahip olması gerekir. Şahıs firmalarında ise böyle bir kısıtlama yok. Mühendis veya mimar, 5 yıldan az deneyime sahip olsa da, diplomasını iş bitirme olarak kullanabilir.

Eğer mimar veya mühendisin mesken deneyimi 15 yılın üzerindeyse; herhangi bir iş bitirmeyi diplomasının yanına koyarak, sonraki yıllardan da yararlanabilir. Örneğin 20 yıllık bir mühendis bir ihaleye teklif vermek isterse ve diploma haricinde bir iş bitirme koymazsa sadece 15 yıllık iş deneyimini kullanabilir. Ancak aynı mühendis, boya tadilatı işini bile iş bitirme olarak diplomasının yanına koyarsa, bu durumda 20 yıllık deneyimin tamamını iş bitirme olarak kullanabilir.

Buradaki amaç şudur; yıllar boyunca başka işlerle uğraşmış ve hiç inşaat işleriyle uğraşmamış kimselerin, sırf yıl tecrübesinden ötürü büyük işlere girebilmesini engellemektir. Ancak dediğim gibi, herhangi bir yapım işi iş bitirmesiyle bu engel ortadan kalkar.

Kaç yıllık mühendis G Grubu Müteahhitlik Belgesi Alabilir?

Yapım işleri eşik değeri 2024 yılı için 418.648.353,-TL (Dörtyüzonsekizmilyonaltıyüzkırksekizbinüçyüzelliüç Türk Lirası), olarak açıklandığından G grubu müteahhitlik belgesi için gereken değer (7/100) 29.305.384,71 TL'dir. Bu değeri 2024 Yılı Mühendislik Diploması İş Bitirme Tutarı olan 2.304.515,00-TL'ye böldüğümüzde 12,71 yıl sonucuna ulaşırız. Yani ortalama olarak 13 yıllık bir inşaat mühendisi, G grubu müteahhitlik belgesi almaya hak kazanır.
Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Görüşmeye katılın