İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Mülakatı Soruları

İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci arkadaşlarım için hazırladığım, üniversitelerin yüksek lisans mülakatlarında (yazılı mü...
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Mülakatı Soruları
İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci arkadaşlarım için hazırladığım, üniversitelerin yüksek lisans mülakatlarında (yazılı mülakat veya sözlü mülakat) çıkan sorulardan derlediğim bu arşivi sizlerle paylaşıyorum.

Sizler de kendi üniversitenizde çıkan bilim mülakatı sorularını yorum bölümünden yazarak içeriğe katkıda bulunabilirsiniz. Cevap kısmında (*) işareti olan sorular, benim yüksek lisansa girerken karşıma çıkan mülakat sorularıydı.

Yapı Malzemesi Ana Bilim Dalı Mülakat Soruları

İnşaat mühendisliği yüksek lisans mülakatında ulaştırma yapı malzemesi ana bilim dalı sorusu örnekleri şu şekildedir:

Elastisite Modülü Nedir? Kısaca tanımlayınız.

Elastisite Modülü; malzemede meydana gelen şekil değişiminin, malzemedeki gerilmeyi oluşturan yükün kaldırılmasının ardından; malzemenin eski şekline gelme özelliğini ifade eder. Elastisite Modülü (E) kısaca birim gerilme ile birim şekil değiştirme arasındaki orandır. Diğer adı Young modülüdür.

Hooke Kanunu Nedir? Kısaca tanımlayınız.

Elastik malzemelerde, gerilim ve birim şekil değiştirme arasındaki ilişkinin doğrusallığını gösteren bu eşitliğe, Hooke kanunu denir. σ= ε x E formülü, tıpka yaylardaki F = kx formülü gibi Hooke Kanunu eşitliğidir.

Gerilme - Birim Şekil Değiştirme Grafiğini Çiziniz.

Gerilme - Birim Şekil Değiştirme Grafiği, elastisite modülü, young modülü, eğim, gerilme, uzama, pekleşme nedir, boyun verme bölgesi

Tokluk Nedir?

Tokluk kavramı, malzemenin enerjiyi absorbe etme yeteneğidir. Malzemenin kopana kadarki süreçte; gerilme-şekil değiştirme eğrisinin altında kalan alan tokluğa eşittir.
Tokluk Nedir? Tokluk kavramı, malzemenin enerjiyi absorbe etme yeteneğidir.

Rezilyans Nedir?

Tokluktan farklı olarak bu defa sadece elastik şekil değişimi esnasında absorbe edilen enerjiyi rezilyans terimi ifade eder.

Süneklik Nedir?

Süneklik; malzemeye uygulanan kuvvetin ardından; malzemedeki elastik ötesi şekil değiştirebilme kapasitesi olarak tanımlanır.

Betonun dayanıklılığı nedir? Dayanıklığa zarar veren etkileri yazınız.

(*) Betonun dayanıklılığı, betonun tasarım özelliklerini servis ömrü boyunca koruma yeteneğidir. Betonun dayanıklılığına (durabilite) zarar veren etkiler iki başlık altında toplanabilir;

Kimyasal etkiler

 • Alkali silika reaksiyonu
 • Sülfat etkisi
 • Asit etkileri
 • Donatı korozyonu
 • Çiçeklenme

Fiziksel etkiler

 • Donma-çözünme
 • Sıcaklık etkileri
 • Aşınma
 • Öngörülemeyen darbeler

Rötre Çeşitleri Nelerdir? Açıklayarak yazınız.

(*)  Plastik rötre, şişme, hidratasyon büzülmesi, karbonatlaşma büzülmesi, kuruma büzülmesi ve termik rötre; rötre çeşitlerindendir. 

Plastik Rötre

Yeni dökülen betonda gerçekleşen su kaybı nedeniyle oluşan rötreye plastik rötre denir.

Şişme ( Negatif büzülme)

Sürekli olarak su içerisinde kalan betonun hacminde artış meydana gelir. Bu da şişme etkisini oluşturur.

Karbonatlaşma Büzülmesi

Kalsiyum hidroksit ile havadaki karbondioksit tepkimeye girer ve kalsiyum karbonat ile su açığa çıkar. Bu su betondan eksilir ve karbonatlaşma büzülmesine neden olur.

Hidratasyon Büzülmesi

Betondaki suyun kaybedilmesi durumunda hidratasyon yavaşlar ve durur. Bu da betonda büzülmeye neden olur. Buna hidratasyon büzülmesi denir.

Kuruma Büzülmesi

Sertleşmiş betondaki su kaybından meydana gelen büzülmeye kuruma büzülmesi denir.

Termik Rötre

Hidratasyon ısısının bütün beton kütlesine yetmemesi durumunda beton kütlesi soğur ve termik rötre oluşturur.

Geoteknik Ana Bilim Dalı Mülakat Soruları

İnşaat mühendisliği yüksek lisans mülakatında geoteknik ana bilim dalı sorusu örnekleri şu şekildedir:

Su Muhtevası Nedir?

Su muhtevası, yaş zeminde, daneler arasındaki boşluklarda bulunan su durumunu ifade eder. Buradaki su kütlesinin kuru kütleye oranıdır.

Konsolidasyon oturması sorusu

(*) Şekil içerikli konsolidasyon oturması sorusu, geoteknik ana bilim dalı mülakat soruları için garanti sorudur. Örnek soru ve örnek çözüm için bu videoya göz atabilirsiniz.

Basit yoğunluk bulma sorusu

(*) Çapı 10 cm, yüksekliği 15 cm olan bir numunenin kütlesi 2.160 gram ise malzemenin yoğunluğunu bulunuz.
Çözüm: (π x D²) / 4 = 75 cm² silindirin taban alanı. Bunu 15 cm ile çarpalım. 1125 cm³ bu silindirin hacmi.
d=m/v formülünde değerleri yerine koyarsak; d=2160/1125= 1,92 gr/cm³ sonucuna ulaşırız.

Ulaştırma Ana Bilim Dalı Mülakat Soruları

İnşaat mühendisliği yüksek lisans mülakatında ulaştırma ana bilim dalı sorusu örnekleri şu şekildedir:

Duruş Görüş Mesafesi Nedir?

Sürücünün karşısına çıkan engele çarpmadan durabilmesi için gereken minimum mesafeye duruş-görüş mesafesi denir. Fren süresi ve sürücünün tepki süresine göre bu değer tespit edilir.

Trafik Hacmi Nedir?

(*) Trafik hacmi, birim sürede geçen taşıt sayısına trafik hacmi denir. Birimi taşıt sayısı / saat olur.

Trafik Yoğunluğu Nedir?

(*) Trafik yoğunluğu, yolun belirli bir uzunluğunda bulunan taşıt sayısıdır. Birimi taşıt sayısı / km olur.

Trafik Hacmi ile Trafik Yoğunluğu arasındaki bağıntıyı grafik çizerek ifade ediniz.

(*) Güncellenecek...

Dever nedir? Deverin karayollarındaki birimi ve demiryollarındaki birimlerini yazınız.

(*) Dever, yol enkesitine verilen eğimdir. Merkezkaç kuvvetine karşı tarafta, devrilmeye karşı yardımcı olur. Deverin birimleri;
 • Karayollarında yüzde (%),
 • Demiryollarında mm olarak kullanılır.

Yapı Ana Bilim Dalı Mülakat Soruları

İnşaat mühendisliği yüksek lisans mülakatında yapı ana bilim dalı sorusu örnekleri şu şekildedir:

Verilen İki Hiperstatik Sistemde Hiperstatiklik Derecelerini Bulunuz.

(*) Şekilleri verilen iki ayrı hiperstatik sistemde hiperstatiklik derecelerini bulmanız istenir. Bu sistemlerden biri mutlaka kafes sistem olur.
 • Hiperstatiklik derecesi için formül: 3m+r-3j
 • Kafes sistemler için hiperstatiklik derecesi formülü: m+r-2j
m=çubuk sayısı
r=mesnet reaksiyonu sayısı
j=düğüm noktası sayısı
Örnek olması açısından bu videoyu izleyebilirsiniz:

Verilen Konsol Kirişin Moment Diyagramını Çiziniz. Kirişin Orta Noktasındaki Deplasmanı Hesaplayınız.

(*) Örnek olması açısından doğrudan bu videoyu izleyebilirsiniz:
Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Görüşmeye katılın