$type=carousel$cols=3

Koronavirüs Kentsel Dönüşümü Etkiler mi?

PAYLAŞ:

Müteahhit firmalar ve arsa sahipleri de koronavirüsten nasibini aldı. Kamu kurumlarında yavaşlayan işler, yavaşlayan şantiyeler derken koronavirüs kentsel dönüşümü etkiler mi, etkilerse ne denli etkiler sorusu akılları kurcalamaya başladı....

Koronavirüs Kentsel Dönüşümü Etkiler mi?
Koronavirüs Kentsel Dönüşümü Etkiler mi?
Dünyada büyük panik yaratan koronavirüs salgını gün geçtikçe büyüyor. Ülkemizde alınan tedbirler sayesinde şimdilik durum kontrol altına alınmış gibi gözükse de yine de halkımız endişeli. Müteahhit firmalar ve arsa sahipleri de koronavirüsten nasibini aldı. Kamu kurumlarında yavaşlayan işler, yavaşlayan şantiyeler derken koronavirüs kentsel dönüşümü etkiler mi, etkilerse ne denli etkiler sorusu akılları kurcalamaya başladı.

Kentsel dönüşümde kat malikleri toplantısı nasıl yapılacak? -  Video konferans ile apartman toplantısı

2019 yılında 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nın uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklerle kentsel dönüşüm işlerinde toplantı prosedürleri tamamen ortadan kaldırıldı. Yani artık kentsel dönüşüm için kat malikleri toplantısı yapmak zorunlu değil. Buna bağlı olarak toplantıya çağrı prosedürleri de tamamen ortadan kaldırıldı.

Bunun en güzel yanı koronavirüs salgının kol gezdiği bu günlerde tüm arsa paydaşlarının toplanmak zorunda kalmıyor olması. Gerçi noterde kat karşılığı sözleşme imzalamak için taraflar bir araya geliyor olsa da, en azından tüm arsa paydaşlarının aynı anda notere gelmesine gerek yok. Müteahhit firma sözleşme gününde yapılması gerekenleri ve sözleşme saatlerini kişilere göre iyi organize ederse; koronavirüs tedbirlerine özen gösterilerek imzaların atılması mümkün.

Anlaşmayan maliklerin durumu ne olacak? Abonelikleri kestirilecek mi?

Koronavirüs salgınından ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi kişilerin borcundan ötürü abonelikleri bir süreliğine sonlandırılmayacak. Çünkü koronavirüs salgını herkesin işini etkiledi ve pek çok vatandaşımız işsiz kaldı. Pek çok sektör bu salgından etkilendiği için haliyle pek çok kişi de elektrik, su ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyecek duruma geldi.

Ancak 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'nın durumu biraz farklı. Koronavirüs salgını ülkemiz için 35-40 günlük mesele olsa da; deprem her bir günün meselesidir. Dolayısıyla kentsel dönüşüme yanaşmayan ve 2/3 çoğunluğun dışında kalan maliklerin; bulundukları mülkü terk etmeyerek aboneliklerinin kesilmesini engellemeye çalışması hüsranla sonuçlanacaktır.

Yasaya göre ilgili belediye aboneliklerin kestirilmesi için elektrik dağıtıcı firmaya, doğalgaz dağıtıcı firmaya ve su dağıtıcı firmaya (belediyenin su işlerine) yazı yazar. Bu yazıya istinaden ilgili kurumlar riskli çıkan yapıdaki abonelikleri kesmek ve binaya ulaşan hatları sonlandırmak zorundadır.

Ancak yaşadığım bir örnekte; suyu ve doğalgazı kestirilen bir riskli yapıda, anlaşmayan malikler mülklerini terk etmedikleri için elektrik dağıtım firması binanın elektriğini kesmedi ve topu koronavirüs salgınına ve Erdoğan'ın açıklamalarına attı. Ancak bu oldukça yanlış bir yorumdu ve durumu Cimer'e yazmak zorunda kaldım. 

İşin enteresan tarafı belediyenin de "elektrik kesilmeden yıkım işlerini devam ettiremem" demesi oldu. Çünkü belediyeler; riskli binaların yıkımından birincil derecede sorumludurlar.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Müdürlüğü'nün Konuyla İlgili Görüşü

Bakanlığın görüşü şu şekilde;


"Öncelikle belirtmek gerekir ki, 6306 sayılı Kanun'un amacı; muhtemel bir afet anında yıkılma ve ağır hasar görme ihtimali bulunan ve bu nedenle içinde yaşayanların can güvenliği bakımından riskli olan binaların tespitinin yapılarak, bu binalardan insanların tahliyesini sağlamak ve bu binaların yerine can ve mal güvenliğini temin edecek uygun, sağlıklı ve güvenli yapıların yapılmasını sağlamak olup, maliklerin talebi ile yapılan tespit, tespit sonrası binanın riskli bulunması, riskli yapı tespit raporunun Müdürlükçe onaylanması ve maliklerce yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz olmaması sonucu riskli olduğu kesinleşen yapıların güçlendirilmesi veya yıktırılması, söz konusu binalarda ikamet edenlerin "can güvenliği" açısından mecburidir. 

Bilindiği üzere, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilen yapıların tahliyesi ve yıktırılmasına ilişkin hususlar bu Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinde etraflıca düzenlenmiş olup, riskli yapının yıkımı ve tahliyesi ile ilgili iş ve işlemlerinin zikredilen maddede öngörülen prosedüre göre ve bu madde uyarınca verilen süreler içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Belirtilen sebeple, ilgi (a) ve (b)'de kayıtlı yazıya ve başvuruya konu edilen yapı hakkında açılmış herhangi bir davada tahliye ve yıkıma yönelik işlemlerin uygulanmasına engel teşkil edecek şekilde mahkemelerce verilmiş "ihtiyati tedbir" veya "yürütmenin durdurulması" kararı yok ise tahliye ve yıkım işlemlerinin 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinde zikredilen hükümler çerçevesinde yürütülmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 6306 sayılı Kanun'un Uygulama Yönetmeliği'nin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde

"…verilen süreler içinde riskli yapıların maliklerce yıktırılmaması durumunda, hak sahiplerinin de görüşü alınarak riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir. İdarenin talebi üzerine, ilgili kurum ve kuruluşların riskli yapılara verilen elektrik, su ve doğal gaz gibi hizmetlerini durdurması zorunludur."

hükmü yer almakta olup, İdaresince ilgili kurumlardan elektrik, su ve doğal gaz hizmetlerinin durdurulmasının talep edilmesi halinde zikredilen hüküm uyarınca işlem yapılması mecburidir.

"Riskli olduğu kesinleşen yapının elektrik hizmetinin de durdurularak tahliyesi ve yıktırılmasının sağlanması gerekmektedir"

Aksi taktirde, söz konusu riskli yapıda ikamete devam edilmesine sebebiyet verilmesinden dolayı doğacak sorumluluk söz konusu, elektrik su vb. hizmetleri durdurmayan İdarelere ait olacaktır. Bu durumda, 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli olduğu kesinleşen yapıda ikamet edilmesine devam edilmesinin de "can güvenliği" bakımından risk teşkil ettiği gözetildiğinde, riskli olduğu kesinleşen yapının elektrik hizmetinin de durdurularak tahliyesi ve yıktırılmasının sağlanması gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Koronavirüs Kentsel Dönüşümü Etkiler mi?

Bakanlığın yazısından da anlaşılacağı gibi koronavirüs kentsel dönüşümü etkiler mi sorusu gayet net cevaplara sahip. Buna göre koronavirüs salgını kesinlikle kenstsel dönüşüm sürecini etkilemeyecek. Yıktırılması gereken yapılar yıktırılırken, tahliye ettirilmesi gereken mülkler tahliye ettirilecek. 

Verilen tahliye süreleri içerisinde mülklerini tahliye etmeyen kişilerin elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri kestirilecek. Bunlar tahliye için yeterli olmazsa kolluk kuvvetleri devreye girecek ve mülklerini boşaltmayan kişilerin tahliyesi sağlanacak. Böylece vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan binaların hızlıca yıkılması ve yeni, güvenli yapıların inşa edilmesi sağlanacak.

YORUMLAR

Ad

12 ada,1,17 Ağustos,2,1santiye1sef,1,2021,1,6306,3,ahmet çelikkollu,1,ahmet kaya,1,ahmet topçu,1,aizanoi,2,alçı,2,alçıpan,1,altın,1,alüminyum,1,amorti,1,analiz,3,android,1,antik,2,apart,1,arsa,4,arsa payı,2,asansör,1,atiye,1,autocad,2,b99,1,bahçe,1,bal,1,başarı,1,bel,1,belcim,1,belediye,2,belgesel,35,benzer,1,beren saat,1,besin,1,beton,9,betonarme,2,betonarme kutu menfez,1,beyan,1,bilgin,1,bilim,3,bims,1,bina,6,bio,3,bizans,1,body,1,bojack,1,borsa,1,boya,3,bozoklu,1,building,1,bursa,1,burulma çatlağı,1,büyüklük,1,cambly,1,cep,1,cephe,1,coronavirüs,1,covid,1,culvert box,5,çağlar,1,çatı,4,çatlak,9,çavdarhisar örencik sulaması,1,çekiliş,1,çelik,1,çelik sıva,2,çini,1,çitgöl,1,çorumlu,1,çöp,1,daire,1,daireler,1,deep soil mix,3,değer,1,demir,2,denetim,2,deprem,11,derz,1,Devam Eden Projeler,2,devlet,1,devlet su işleri,2,dil,1,dilatasyon,1,dilekçe,1,diploma,2,disenchantment,1,diyet,1,dizi,3,dolar,1,donatı,1,dor,1,doviz,1,dozer,1,döşeme,2,dua,1,duman,1,duvar,2,dükkan,1,earthquake,1,egitim,18,eğik,1,eğilme çatlağı,1,elektrik,2,elektronik,1,emlak,4,emlakçı,1,en iyi,2,enerji yalıtımı,1,english,1,english central,1,erteleme,1,etüt,1,evrak,3,eyvan nedir,1,faiz,1,fatih,1,felix,1,fenerbahçe,1,film,1,firma,1,fitness,1,fiyat,2,fm 2020,1,fm 2020 mobil,1,fm2020,1,football,1,forklift,1,fotoğraflı staj defteri,2,futbol,1,galicya cephesi,1,galicya cephesi haritada nerede,1,galicya cephesi nedenleri ve sonuclari,1,gaybiefendi,1,gayrimenkul,1,gazbeton,2,gazete,1,geceleri uyuyamıyorum sıkıntı basıyor,1,gediz,1,gelişim,1,genç,1,germiyan mimarisi,1,germiyanogullari,2,gevrekseydi taşkın koruma inşaatı,1,gezi,1,gıda,1,gloria jean's coffees,1,good place,1,goodreads,1,google,1,göbek,1,göbeklitepe,1,gövde,1,grenli boya,1,grobeton,1,güncel fiyat,2,güney,1,güvenlik,1,haber,9,haçlı,1,hafriyat,1,hakan altun,1,hakan muhafız,1,haluk levent,1,hani bekleycektin,1,harç,1,hayal,1,hazır ofis stajı,1,hedef,3,hekimoğlu,1,hızlı,1,hikayesi,1,hilton oteli,1,himym,1,ısı yalıtımı,1,İbrahim Çavuş,1,iç mimar,1,iç mimarlık,1,iglo,1,igloo,1,ihale,2,ilan,4,imdb,3,imo,3,imza,1,inceleme,1,ingilizce,3,insaat,1,İnşaat,145,inşaat firması,1,inşaat mühendisi,2,inşaat mühendisleri odası,1,inşaat mühendisliği,1,ion,1,iskan,2,istanbul depremi,1,iş,1,iş bitirme,1,iş güvenliği,2,işler,1,işleri,1,italya,1,iyileştirme,2,izin,1,jcb,1,jeoloji,1,jet grout,3,joao felix,1,joao felix kimdir,1,kaba inşaat,2,kademe,1,kafe,1,kahve,1,kalıp,2,kalıp planı,1,kamyon,2,kanal hisarcık,1,kandilli,1,kanun,1,kapatma,1,kapı,2,karakür,1,karar,1,karayolları satıl daireler,1,kariyer,1,kat,1,kat irtifakı,1,kavsara nedir,1,kazı,1,kenan doğulu,1,kent,2,kentsel,2,kentsel dönüşüm,6,kepçe,2,kesme çatlağı,1,kısa,1,kısa kiriş,2,kısa kolon,1,kıyamam sana hikayesi,1,kilo,1,kimlik,1,kiremit,1,kiremit aktarma,1,kiriş,6,kişisel,1,kitap,4,kolon,7,kombi,1,kompozit,1,konsol,1,konuşarak öğren,1,konut,3,korint,1,koronavirüs,4,korozyon çatlağı,2,köprü,1,kredi,1,ktun,1,kultur,39,kumari koyu,1,kupon arsa,1,kutlamak,1,kutu menfez,4,kutu menfez donatı projesi,2,kutu menfez excel,2,kutu menfez hesabı excel,2,kutu menfez programı,1,kutu menfez projesi,1,kütahya,8,kütahya inşaat,10,kütahya inşaat malzemeleri satıcıları,4,kütahya kentpark,1,kütahya mecidiye,1,kütahya satılık daireler,6,laleli palas apartmanı,1,laminant,1,leman sam,1,liste,2,maaş,3,magnitud,1,makine,1,makine mühendisliği,1,maliyet,6,malzeme,1,manager,1,mansart,1,mantolama,2,marmara depremi,1,marmara depreminde hasar görmüş yapının kalıp planı,1,marmara earthquake,1,mehmet,1,mehmet günsur,1,mekan,1,mekanik,1,membran,1,menfez hesaplama programı,1,mercalli,1,merdiven,1,mermer,1,meslek,1,meslek seçimi,2,metraj,4,meydan mahallesi,1,meydan mahallesi satılık daire,1,milattan önce bilim,1,Milattan Önce Bilim Nasıldı?,1,mimar,6,mimari,5,mimari proje,1,minare,1,mobil,1,mobile,1,modern odunpazarı evleri,1,motivasyon,1,mr. toms coffee,1,mukarnas,1,mukarnas nasıl yapılır,1,mukarnas nedir,1,mukarnas pdf,1,mukarnas viki,1,muqarnas,1,muqarnas journal,1,murat,1,murat dağı,1,muzik,1,mühendis,4,müteahhit,2,müze,1,müzik,1,nakliye,1,naşa,1,nedir,1,netflix,3,noter,3,ofis,1,olan,1,ortak,1,osmanlı,4,osmanlı devleti galicya cephesine neden girdi,1,osmanlı mimarisi,1,otopark,3,ottoman,1,ottoman rising,1,oyun,1,oyuncak,1,oyuncu,1,öğretmen,1,örnek,1,örnek büro stajı defteri,1,örnek ofis staj defteri,1,özdemir apartmanı özel konut projesi,1,özel,1,özel sektör,1,p3000,1,pandantif nedir,1,para,1,park palas apartmanı,1,parke,1,pasif ev,1,pay,2,pencere,2,perde,3,pratik,1,proje,4,protokol,1,puan,1,pvc,2,pvc membran,1,radye,2,render,1,resimli staj defteri,2,resmi,1,restoran,1,richter,1,rise,1,rising,1,riskli yapı,2,roms coffee,1,röleve,1,rötre çatlağı,1,ruhsat,2,rusça,1,sağlık,1,sakarya,1,sanat,3,sap2000,5,sarkilar,1,saten alçı,1,satılık,1,satılık apart,1,satılık daire,2,satılık daireler,2,satılık dükkan,1,satış,1,satilik daire,1,seçim,1,segregasyon,1,sepev,1,seramik,1,servi mahallesi,1,sevgi yolu,1,sıtkı olçar,1,sıva,4,sıva çatlağı,1,simav,1,simulatör,1,simülasyon,1,sinema,1,sinerji cam,1,sistem,1,slider,7,sondaj,1,sosyal,6,sözleşme,3,spor,4,Sta4cad,6,stadyum,1,staj,2,staj defteri,2,stajyer,1,statik,10,statik analiz,6,su,1,su yalıtımı,3,sultan,1,sunum,1,sünek,1,sütun,1,şanlıurfa,1,şantiye,8,şantiye şefi,1,şap,1,şarkı,1,şebnem,1,şebnem ferah,1,şef,1,şiddet,1,takvimlerin bulunması,1,Tamamlanan Kamu Projeleri,2,Tamamlanan Projeler,9,tapınak,1,tapu,3,tapu kaydı,1,tarih,2,tasarruflu evler,1,taş kolon,1,taşıyıcı,1,taşıyıcı sistem çatlakları,2,taşkın koruma,1,taşyünü,1,tavsiye,1,tbdy2018,3,tdy2007,1,tebliğ,1,tek hücreli kutu menfez hesabı,1,tekerlekli arabalar,1,teknik,1,tekniker,1,Teknoloji,5,temel,1,teminat,1,teneke,1,teras,2,terim,1,tesisat,2,test,1,tır,1,tiyatro,2,tmmob,1,toplantı,1,trafik,1,tretuvar,1,ts498,1,ts500,2,tuğla,5,ulucami,1,uyku getiren şarkılar,1,uyku getiren yiyecekler,1,uykusuzluğa iyi gelen bitkiler,1,uyumak için ne yapmalı,1,uyuyamıyorum ne yapmalıyım,1,vekalet,1,vekaletname,1,vibratör,1,vinç,1,wonderkids,1,yabancı,2,yabancı dil,2,yağmur oluğu,1,yalıtımı,1,yapı,3,yasak,1,yatırım,2,yatırımcı,1,yay atamasi ve mesnet kosullari,1,yazar,1,yazının icatı,1,yemek,1,yerden ısıtma,2,yetenek,1,yıkım,3,yıkım ruhsatı,2,yol,1,yorum,1,youtube,1,yönetmelik,3,yönetmen,1,yöntem,1,ytong,2,yunanistan,1,yunus emre mahallesi özel konut inşaatı,1,yük kombinasyonları,1,yüklenici,1,yükleri n tanımlanması,1,yüksek kiriş,1,zayıflama,1,zekai celep,1,zemin,5,zemin iyileştirme,3,zeus,1,zirve,1,
ltr
item
İnşaat Mühendisi Emirhan Aydın: Koronavirüs Kentsel Dönüşümü Etkiler mi?
Koronavirüs Kentsel Dönüşümü Etkiler mi?
Müteahhit firmalar ve arsa sahipleri de koronavirüsten nasibini aldı. Kamu kurumlarında yavaşlayan işler, yavaşlayan şantiyeler derken koronavirüs kentsel dönüşümü etkiler mi, etkilerse ne denli etkiler sorusu akılları kurcalamaya başladı....
https://1.bp.blogspot.com/-YyTc2ampmjM/Xp4VjnBdQNI/AAAAAAAAGbw/7xLK6ZQKtXkyqiz-vdbtcucsCcjKKQEnACLcBGAsYHQ/s320/korona-kenstseldonusum.webp
https://1.bp.blogspot.com/-YyTc2ampmjM/Xp4VjnBdQNI/AAAAAAAAGbw/7xLK6ZQKtXkyqiz-vdbtcucsCcjKKQEnACLcBGAsYHQ/s72-c/korona-kenstseldonusum.webp
İnşaat Mühendisi Emirhan Aydın
https://www.emirhanaydin.com.tr/2020/04/koronavirus-kentsel-donusumu-etkiler-mi.html
https://www.emirhanaydin.com.tr/
https://www.emirhanaydin.com.tr/
https://www.emirhanaydin.com.tr/2020/04/koronavirus-kentsel-donusumu-etkiler-mi.html
true
5222154280906417409
UTF-8
Tüm Yayınlar Yüklendi Hiçbir Yayın Bulunamadı HEPSİNİ GÖRÜNTÜLE Devamını Oku Cevapla Cevaplamayı İptal Et Sil Yazan Ana Sayfa SAYFALAR YAYINLAR Hepsini Görüntüle BUNLARDA İLGİNİ ÇEKEBİLİR ETİKET ARŞİV ARAMA YAP TÜM YAYINLAR Aradığınıza Uygun Yayın Bulunamadı Ana Sayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çar Per Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Yeni Yayınladı 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago 5 Haftadan Daha Fazla Bir Süre Önce Takipçiler Takip Et BU ÖZEL İÇERİK KİLİTLİDİR ADIM 1: Bir sosyal medyada paylaş ADIM 2: Sosyal medya hesabında linki paylaş Tüm Kodları Kopyala Tüm Kodları Seç Tüm kodlar kopyalandı Kod veya yazı kopyalanamadı, lütfen [CTRL]+[C] (ya da CMD+C Mac ise) kopyalamak için basınız