İlköğretim Mezunlarına Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Verilecek!

16 Nisan 2021 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte, Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte a...

İlköğretim Mezunlarına Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Verilecek!

 16 Nisan 2021 Cuma günü Resmi Gazete'de yayımlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile birlikte artık ilköğretim mezunu emlakçılar da yetki belgesi alabilecek. 

İlköğretim Mezunu Emlakçılara Müjde!

2018 yılında yayımlanan yönetmelikle birlikte yetki belgeli emlak danışmanı olabilmek için en az lise mezunu olma şartı getirilmişti. Yönetmelikteki 6. maddenin 1. fıkrasının, d bendinin 2. alt bendinde yapılan değişiklikle birlikte; daha önce "lise" olarak geçen ibare, "ilköğretim" olarak değiştirildi. Böylece ilkokul mezunu emlakçıların da yetki belgesi almasının önü açılmış oldu.

Ayrıca aynı bendin 6 . alt bendi;

"Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması,"

olarak değiştirildi. Yani özetle taşınmaz ticareti hakkındaki yönetmelik; yapılan bu değişiklikle birlikte ilkokul mezunu emlakçıların lehine yumuşatıldı.

İlkokul mezunu olmadan da yetki belgesi almak mümkün mü?

Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte geçici 1. maddenin 2. fıkrası;

"14/10/2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin;
 • Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi,
 • Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri,
tarafından yapılan yetki belgesi başvurularında 6. maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen ilköğretim mezuniyeti şartı aranmaz."
haline getirildi. Yani hali hazırda 14 Ekim 2020 tarihine kadar bir işletme varsa, ilköğretim mezunu olma şartı da aranmayacak.

Emlakçı yetki belgesi nasıl alınır?

Emlakçı yetki belgesinin alınabilmesi için birtakım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bunların başında meslek odasına kayıt olmak, vergi mükellefi olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak geliyor. İşte emlakçı yetki belgesi verilmesinde aranan şartlar;
 • Meslek odasına kayıtlı olmak,
 • Vergi mükellefi olmak,
 • Meslek odası ve vergi kayıtlarında konu olarak "taşınmaz ticareti faaliyeti" bulunması,
 • Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması (sorumlu emlak danışmanlarından en az biri)
Ayrıca sorumlu emlak danışmanının;
 • 18 yaşını doldurmuş olması,
 • En az ilköğretim mezunu olması,
 • İflas etmemiş olması (veya itibarı yerine gelmiş olmalı),
 • Beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış olması,
 • Taşınmaz ticareti konusunda 100 saatlik eğitim almış olması,
 • Başvurudan önceki son beş yıl içerisinde ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının en az altı ay; bunların dışında kalanların ise en az on iki ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması
gerekmekte.
Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Görüşmeye katılın