Konsol Kirişlerde Gövde Donatısı Gerekli mi?

Kiriş yüksekliği 50 cm olan ancak 150 cm uzunluğunda olan konsol kirişlere gövde donatısı koymak gerekir mi? Bir kısım idareler ve mühendisler bu konsol kirişleri "kısa kiriş" olarak nitelendirirken, bir kısım idareler...
Konsol Kirişlerde Gövde Donatısı Gerekli mi?

Konsol Kiriş Nedir?

Konsol kiriş, bir tarafı mesnetlenmiş, diğer tarafı serbest halde bulunan kiriştir. Üst bölgesi çekme bölgesi, alt bölgesi ise basınç bölgesi olduğundan; sistem kirişlerinin aksine donatı yoğunluğu üst bölgede bulunur. Peki konsol kirişlerin gövde bölgesine gövde donatısı konulur mu? 150 cm'lik konsol kirişler "kısa kiriş" olarak değerlendirilir mi?

Hangi kirişlere gövde donatısı koyulur?

TBDY 2018'e göre betonarme yapılarda kirişlere şu durumlarda gövde donatısı konulmalıdır. 
  • Kısa Kirişlere gövde donatısı konulur
TBDY 2018 7.4.1.1'in c bendinde;
"Kiriş yüksekliği, serbest açıklığın 1/4 ’ünden daha fazla olduğu durumda kiriş gövdesinin her iki yüzüne, kiriş yüksekliği boyunca boyuna gövde donatısı konulacaktır. Toplam boyuna gövde donatısı alanı, sağ veya sol mesnet kesitlerinde üst ve alt boyuna donatı alanları toplamının en büyüğünün %30’undan daha az olmayacaktır. Gövde donatısı çapı 12 mm’den az, aralığı ise 300 mm’den fazla olmayacaktır. Kiriş yüksekliği boyunca 600 mm’yi ve kiriş ekseni boyunca 400 mm’yi geçmeyen aralıklarla yatay gövde çirozları konulacaktır. Boyuna donatıların kenetlenmesine benzer biçimde, gövde donatılarının kenetlenmesi için de 7.4.3.1’in (b) ve (c) paragrafları uygulanacaktır."
denilmektedir.
  • Yüksekliği 60 cm'den Yüksek Kirişlere gövde donatısı konulur
TS500 Madde 7.3'te yer alan ibareye göre;
"Gövde yüksekliği 600 mm den büyük olan kirişlerde, en az Denklem 7.6 ile belirlenen miktar kadar gövde donatısı bulundurulur. Bu donatı, gövdenin iki yüzünde eşit olarak, en az 10 mm çaplı çubuklardan ve çubuk aralığı 300 mm yi geçmeyecek biçimde düzenlenir. "
denilmektedir.

150 cm'lik konsol kirişlere (h=50cm) gövde donatısı koymak gerekir mi?

İşte en çok sorulan soru! Bir kısım idareler ve mühendisler bu konsol kirişleri "kısa kiriş" olarak nitelendirirken, bir kısım idareler ve mühendisler bunu kısa kiriş olarak değerlendirmenin yanlış olduğunu savunuyorlar. Peki doğrusu ne? Bu sorunun cevabı için gelin Prof. Dr. Zekai Celep'in dediklerine kulak verelim:
"Emirhan Bey:
Benim görüşüm, size yakın veya aynı. Eğer bir eleman deprem yüklemesinden doğrudan etkilenmiyorsa, bunun sadece TS500 kayıtlarını sağlaması gerekir. Konsollar depremden doğrudan etkilenmediği için bu elemanlarda Deprem Yönetmeliği şartları uygulanmayabilir. Tali kirişler de bu türden sayılabilir.
Açıklık kavramının; iki tarafından mesnetli kirişler için kabul edilen kavram olduğuna inanıyorum. Açıklık ile ilgili bir şart olduğu zaman bunun konsol kirişlerde uygulamasında (şarttaki açıklık olarak, basit kirişe benzeterek) konsol boyunun iki katının alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu görüşümü, kiriş ve konsol kirişlerdeki (veya döşemelerdeki) sehim şartlarına bakarsanız belirli ölçüde bulabilirsiniz.
Selamlar"

150 cm'lik konsol kirişlere (h=50cm) gövde donatısı koymak gerekmez!

Yani özetle; konsol kirişlerde gövde donatısı şartı aranmaz. Çünkü konsol kirişler sistem kirişi değildir. Dolayısyla TBDY 2018 şartlarını sağlamak zorunda da değildir. Sadece TS500 şartlarını sağlaması yeterlidir. Dahası yönetmelikteki kısa kiriş tanımında yer alan açıklık kavramı; iki tarafından mesnetli kirişler için kabul edilen bir kavramdır. Yani konsol kirişler direkt olarak bu tanımın dışındadır.
Ancak konsol kirişin yüksekliği 60 cm'i aştığında konsol kiriş TS500'e tabi olacak, yüksek kiriş sınıfına girecek ve gövde donatısı isteyecektir.
Merhaba, ben Emirhan Aydın, inşaat mühendisiyim ve aile şirketimiz 27 yıldır Kütahya inşaat sektörünün en önde gelen firması. Blogumdaki içerikler sizlere fayda sağlanması açısından hazırlanmış özenli yazılardır. Ancak unutmayın ki inşaat işlerinde bir profesyonele danışmak en iyisidir. Lütfen kafanıza takılanları bana sormaktan çekinmeyin. Bana sosyal medya hesaplarımdan veya buradan ulaşabilirsiniz.

Görüşmeye katılın